577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

5. třída – Žabky

Učitelky: Martina Světlíková a Karolína Dolinová

SEDÍ ŽÁBA V RÁKOSÍ,
TÁHÁ MYŠKU ZA VOUSY.
MYŠKA PÍSKÁ, ŽÁBA VÝSKÁ.
KUŇKY, KUŇKY, KUŇK, DO VODIČKY ŽBLUŇK.

Do třídy Žabek je zapsáno 28 dětí ve věku od 3 do 5 let. Je zde 14 chlapců a 14 děvčat.

Třída se nachází ve druhém patře na horní budově. Je nově vymalovaná a disponují zde barvy žlutá a zelená. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí. Třída je vybavena dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem soukromí při hrách. Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru. Všechny pomůcky se během roku snažíme doplňovat a obměňovat.

Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Na začátku roku se budeme s novými dětmi adaptovat na nové prostředí MŠ a upevňovat kolektiv. Budeme se snažit vytvářet takové podmínky, aby byla jejich adaptace co nejpříjemnější. Se všemi dětmi si nastavíme pravidla třídy. Hlavním záměrem třídy je, aby se děti sžily s prostředím a novými kamarády. Cítily se v kolektivu dobře a nebály se požádat o pomoc. Jelikož máme ve třídě i malé děti, je třeba naučit je samoobslužným činnostem, u ostatních, starších dětí, je potřeba se v nich pouze zdokonalit. Zaměření třídy vychází z třídního projektu „Prostředí.“

V průběhu školního roku poskytujeme dětem nadstandardní aktivity jako plavání, divadelní představení, návštěva kina, různé exkurze, besedy, angličtina, podzimní a jarní akce, Vánoční tvořivé dílny, Vánoční nadílka a zpívání u kašny, školní výlet a program na Den dětí a Den matek.

Hlavním cílem naší práce je, aby děti odcházely domů plné dojmů, zážitků, šťastné, spokojené a těšily se do školky.

Náš ranní rituál:

Dobré ráno, dobrý den,
vítáme se s úsměvem.
Ahoj kluci, ahoj dámy,
zatočte se všichni s námi.
Dobré ráno, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.