577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

5. třída – Žabky

Učitelky: Mgr. Jitka Galetková

                             Martina Světlíková

                             Zuzana Fotterová

Asistent pedagoga: Mgr. Jana Kulíšková

SEDÍ ŽÁBA V RÁKOSÍ,
TÁHÁ MYŠKU ZA VOUSY.
MYŠKA PÍSKÁ, ŽÁBA VÝSKÁ.
KUŇKY, KUŇKY, KUŇK, DO VODIČKY ŽBLUŇK.

Náš ranní rituál:

„Dobré ráno, dobrý den,

Vítáme se s úsměvem.

Ahoj kluci, ahoj dámy,

Zatočte se všichni s námi.

Dobré ráno, dobrý den,

Dneska zlobit nebudem.“

Do třídy žabek je zapsáno 28 dětí (11 chlapců a 17 děvčat). 24 dětí půjde k zápisu do 1. třídy ZŠ, 4děti jsou mladší.

Třída ŽABKY se nachází ve druhém patře horní budovy areálu mateřské školy.

Místnost je rozdělena na část herní s kobercem a část pracovní. V herně si děti hrají a spí. U stolečků zase převládají činnosti, výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění peřinek a postýlek, koupelna a šatna dětí.

Hlavní cílem je připravit děti k zápisu do ZŠ. To znamená rozvoj hrubé motoriky, grafomotoriky, rozvoj řečových a předmatematických dovedností, dechové a artikulační cvičení.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společná dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat).

Ve třídě jsou rozmístěna centra aktivit, v jejichž dosahu jsou hračky k těmto centrům zaměřené tzv. centra aktivit: ateliér, domácnost, pokusy a objevy, manipulační hry, knihy a písmena, divadlo, hudba, kostky, písek, cvičení.

Děti si činnosti vybírají z jednotlivých center. Po dokončení činnosti se děti schází v hodnotícím kruhu, kde si sdělují své dojmy, úspěchy, popřípadě neúspěchy při své práci.

Během celého dne se dbá na dodržování pitného režimu. Do vzdělávání zahrnujeme pobyt na školní zahradě či vycházky do okolí.

Spolupráce s rodiči je důležitá. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotaz ohledně jejich dětí. Mohou si domluvit konzultaci s paní učitelkou o výchovně vzdělávacích potřebách jejich dítěte.