577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

1. třída – Berušky

Učitelky: Marika Zapletalová

Lucie Smažinková

Chůva: Eva Baránková

„Já jsem tvoje kamarádka a ty jsi můj kamarád,

podejme si obě ruce, budeme si spolu hrát.

My jsme všichni kamarádi, máme se tu velmi rádi.

S beruškou se rozletíme a všechno se naučíme.“

Ve školním roce 2019/2020 chodí do třídy Berušky 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat ve věku od 2 do 3 let. Zvykáme si vydržet bez maminky, seznamujeme se s novými kamarády. Osvojujeme si základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, modelujeme, zkoušíme správně držet tužku i lžíci. Každý den si před poledním odpočinkem čteme pohádku a učíme se spoustu nových věcí.

Naším cílem je mít spokojené děti ve třídě. Děti, které se do školky budou těšit a domů si odnášet plno krásných zážitků, zkušeností a poznatků. Mít děti, které budou umět rozdávat úsměv, být laskavé k druhým a vážit si věcí kolem sebe.

Svým výchovně vzdělávacím působením budeme podporovat dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat. Přejeme si, aby si děti vštípily úctu jeden k druhému, schopnost domluvit se, dohodnout, osvojit si základní pravidla společenského chování
a jednání.

Při výchovné práci budeme respektovat aktuální situaci a individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Budeme děti podporovat ve spontánních aktivitách, kreativních činnostech, budeme využívat dramatickou výchovu, názorné metody práce, podporovat komunikativnost dětí, respektovat konkrétní sociální situaci v rodině.

Důležité je děti seznámit se životem v mateřské škole, osvojit si základní stanovená pravidla, a proto veškeré činnosti budeme plánovat a směřovat tak, aby dětem pomáhaly všestranně se rozvíjet.