577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Divadlo Plyšového Medvídka – „Jak si stromy povídají“

„Co nám stromy tají? Jak si stromy povídají?“ To vše nám v úterý 7. listopadu přijelo vysvětlit divadlo Plyšového Medvídka, které si pro děti připravilo výpravnou loutkově-činoherní pohádku s názvem „Jak si stromy povídají“.

Celým příběhem děti provedl zkušený lesník, který vypráví příběh malého Doubka Vroubka a popisuje jeho cestu lesem, při čemž popisuje i život v něm. Děti se tak dozvěděly – jaká zvířata v lese žijí, jaké stromy zde rostou, kam se schovat v lese, když prší či jak se máme ke stromům chovat nebo dokonce jak stromy vyrábí cukr. Pohádka upoutala pozornost dětí nejen skvělými herci, ale také spoustou písní a ponaučení, o kterých si děti povídaly ještě v průběhu celého dne.

Autor: Kristýna Mozgvová

Výzva třídy Ježečků

Od nového školního roku 2023/2024 je Mateřská škola Vizovice početnější o jednu třídu – třídu Ježečků. A právě třída Ježečci, si pro celou MŠ připravila projekt zaměřený na ježky, abychom se všichni s jejich způsobem života lépe seznámili.

První část projektu probíhala v jednotlivých třídách, kdy si děti společně s paní učitelkou povídaly o ježkovi. Dozvěděly se tak, kde ježek žije, jaká je jeho strava, poslouchaly pohádky o ježcích a v centrech aktivit pilně vyráběly ježky z různých materiálů, zpravidla přírodnin. Úkolem každé třídy bylo taktéž naučit se o ježkovi píseň či báseň, kterou později děti předvedly. Hlavním záměrem však bylo postavit pro ježky domeček někde v přírodě.

Druhou část projektu tvořilo zábavné dopoledne na školní zahradě, kde byla pro děti připravena stanoviště, které jednotlivé třídy postupně plnily. Naším úkolem bylo například vyrobit ježka z přírodnin, zahrát si pohybovou hru „Tiše, tiše, ježek spí“, roztřídit potravu, kterou ježek jí či nejí, poskládat obrázek ježka, projít ježčí stezkou a další.

Celý projekt byl zakončen na zeleném hřišti, kde se všechny třídy sešly, aby své znalosti, výtvory a domečky pro ježky představily ostatním. Každá třída taktéž přednesla naučenou báseň či píseň. Celá výzva byla velmi zábavná, a proto patří paní učitelkám a dětem ze třídy Ježečků velké poděkování.

Autor: Bc. Kristýna Mozgvová

Podzimní akce – „Den stromů“

V pátek 20. října se slaví Mezinárodní Den stromů po celé České republice, a proto se na naší školní zahradě konala 19. října podzimní akce s názvem „Den stromů“.

Pro děti i jejich rodiče byl připraven odpolední program, spousta zábavných stanovišť s úkoly, jejichž cílem bylo hravou formou ukázat dětem, jak jsou pro nás stromy důležité. Děti měly například nakreslit svůj originální strom, vyskládat za pomocí kaštanů tvary listů, házet šiškou na cíl, vytvořit si skřítka z listů, provést frotáž kůry či přejít po nařezaných kusech dřeva.

Při úspěšném zvládnutí každého stanoviště si děti vybarvily na své kartě jeden lístek stromu. V případě splnění osmi stanovišť byla pro děti připravena odměna, tedy medaile – „Jsem velký znalec stromů“.

Odpolední program byl zakončen již tradičním opékáním buřtů, občerstvením ve formě teplého čaje, kávy a sladké tečky. Celá akce se vydařila, a i navzdory nepříznivému počasí k jejímu závěru jsme si ji všichni užili.

Autor: Bc. Kristýna Mozgvová

Divadelní představení „Putování ztracené kapky“

„Napadlo Vás někdy, kam se s příchodem jara poděl sněhulák, kterého jste v zimě postavili?“ To se v pondělí 16. září vydaly do Kulturního domu ve Vizovicích zjistit děti ze třídy Šnečků, Motýlků, Broučků, Žabek, Včelek a Ježečků.

Dětský dobrodružný muzikál s názvem „Putování ztracené kapky“ pohádkovou formou popisoval koloběh vody v přírodě. Při putování za ztracenou kapkou navštívily děti Severní pól, setkaly se s Polární září či se ocitly na pustém ostrově. Některé děti z naší mateřské školy se dokonce staly na malou chvíli herci a na jevišti sehrály své role. Celý pohádkový příběh byl doplněn o řadu písní, jejichž melodii si děti zpívaly ještě odpoledne u svačinky. První divadelní představení v tomto školním roce se vydařilo a už se všichni těšíme na další, která nás bezpochyby čekají.

Autor: Bc. Kristýna Mozgvová

 

Dravci

Ve středu 11. října navštívili naši mateřskou školu páni sokolníci s ukázkou dravých ptáků. Všechny třídy se tedy v dopoledních hodinách sešly na zeleném hřišti v areálu mateřské školy a netrpělivě vyčkávaly na zahájení programu.

Celou ukázku doplňoval pan sokolník nejen zajímavými informacemi o dravcích, ale také vtipnými historkami, jež pobavily děti i dospělé. Všichni měli možnost zhlédnout celkem deset dravých ptáků, např. orla, jestřába či sovu pálenou… Do ukázky byly zapojeny také některé děti, které byly panu sokolníkovi pomocnou rukou, mohly si dokonce některé ptáčky pohladit. První letošní akce se velmi vydařila a všichni si ji užili.

Autor: Bc. Kristýna Mozgvová