577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Vystoupení dětí v AHC Odlehčovacím centru Vizovice

Jarní období v mateřské škole bývá spojováno s nácvikem besídky ke Dni matek, ale také
s vystoupením dětí v AHC Odlehčovacím centru ve Vizovicích. Ve středu 22. 5. 2024, byly
děti z mateřské školy potěšit oko i ucho klientů centra. Prográmek byl zaměřený na čtyři roční
období a bylo tvořeno především z písniček a tanečků, ale zazněly i básničky. Ústřední
melodií celého vystoupení byla písnička Jaro, léto, podzim, zima, dále zazněly písničky Na
jaře, Sluníčko, sluníčko, děti předvedly taneček na písničku Houby nebo Dva mrazíci.
Děti byly z vystoupení nadšené. Na závěr sklidily za předvedení potlesk, rozdaly malé
dárečky klientům a na oplátku dostaly sladkou odměnu za krásný výkon.
Napsala: Mgr. Jitka Galetková

Oslava Dne Země v mateřské škole

Oslava Dne Země podle kalendáře připadá na 26. 4., bohužel v tomto termínu vůbec nepřálo počasí, a proto bylo nutné akci přesunout na dobu, až se počasí trošku umoudří. To se podařilo v pondělí 29. 4. a opravdu se čekání vyplatilo.

Celé dopoledne jsme strávili venku s krátkým rukávem a sluníčko nás krásně hřálo. Letošní Den Země oslavoval největší poklady, které Země má. Stanoviště byla zaměřena na rostliny, vodu, zvířata-hmyz a Slunce. Děti si vyzkoušely malování vodou, kdy musely malovat opravdu rychle, jelikož Sluníčko za chvíli obrázek vysušilo, pozorovaly život v mraveništi, vyzkoušely si sbírat pylová zrnka jako včelky, zahrály si na planety, které obíhají kolem Slunce, skládaly rozstříhané obrázky kytiček, které pak hledaly na školní zahradě a v neposlední řadě se úkoly týkaly i ekologie a třídění odpadů. Ale stanoviště nebyla jen o plnění úkolů, děti na jednotlivých stanovištích hledaly indicie, které jim napovídaly název stromu.

Děti si oslavu naší Země náležitě užily. Na závěr akce se celá mateřská škola společně sešla na hřišti, kde děti z jednotlivých tříd zhodnotily plnění úkolů, sdělily ostatním, které stanoviště se jim líbilo nejvíce. Každá třída dostala za plnění úkolů diplom, společně si též prozradily název stromu, které indicie napovídaly. Všichni se shodli, že správný název je lípa. Po vyhlášení výsledku indicií a rozdání diplomů se třídy odebraly na školní zahradu a šly hledat, zda na naší zahradě se nějaká lípa nachází.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Vítání jara

Jednou z letošních „výzev“, byla i „Jarní výzva“, kterou připravily paní učitelky ze třídy Motýlci. Tato výzva proběhla na konci měsíce března a byla zaměřena na rozloučení se zimou a přivítání jara. A jak jinak se rozloučit se zimou, než tím, že všichni měli za úkol vyrobit společně Morenu (Moranu, Mařenu) – symbol zimy a měli se s ní rozloučit. Vhledem k tomu, že paní učitelky jsou hodně nápadité, tak někde vznikla Morena z papíru, jinde z přírodnin nebo látek a taky se nám objevily i Moreny ze starého pečiva. S Morenou se většinou loučí tak, že se odevzdá některému z přírodních živlů. A tak některé naše Moreny se vydaly plout po vodě (než je sežraly kačeny), jiné byly upáleny na ohništi a dokonce děti ze třídy Žabky šly svou Morenu zakopat do lesa. Dětem jsme chtěly tímto způsobem přiblížit dřívější tradici a doufáme, že se k ní i další rok vrátíme. Ve stejném týdnu proběhlo 21.3. v odpoledních hodinách  „Velikonoční tvoření“, kterého se mohly zúčastnit děti i s rodiči. Malovaly se vajíčka, zdobily velikonoční perníky, tvořila se s různých materiálů další velikonoční výzdoba, selo se osení a spousta dalších věcí. Rodiče si s dětmi své výtvory odnesli domů. Společně jsme strávili příjemné odpoledne.

Mgr. Daniela Surá

Masopustní venkovní výzva třídy Broučků

Konec února bývá ve znamení masopustu a karnevalu a ve stejném duchu se nesla i únorová
venkovní výzva pro všechny třídy mateřské školy. Jak už se stalo ve školce tradicí, výzva se
skládá ze dvou částí. První se většinou uskuteční na jednotlivých třídách a druhá část se
přenese na školní zahradu, kde jsou na příslušné téma připravena stanoviště. Téma karnevalu,
popřípadě masopustu se objevuje ve všech třídách a bývá ukončeno třídním karnevalem. A
ten právě představoval první část úkolu. No a seznámení s masopustními maskami a tradicí
masopustu představovala druhá část úkolu. Bohužel nepřálo počasí, a proto musela být výzva
odložena pár dní po skončení masopustu a to na čtvrtek 15. 2. 2024.
Celkem třináct stanovišť bylo rozděleno na školní zahradě a byla zaměřena na jednotlivé
masky masopustního průvodu. Před splněním každého úkolu si mohly děti s paní učitelkou
přečíst pár zajímavostí o masce, na kterou bylo zaměřeno stanoviště. A tak se děti dozvěděly
něco o nevěstě, smrtce, kominíkovi, medvědovi, řezníkovi, bábě s nůší, Turkovi, hajném,
vodníkovi, slaměném, Lauferovi, Židovi a asi nejvíc oblíbené kobyle. Mezi jednotlivými
úkoly bylo hod svatební kyticí, chůze na chůdách, stavění komínu z kostek, hra Na medvěda,
hod jitrnicí, přenášení batohu, nácvik tureckého tance, lovení rybiček, honička nebo asi dětmi
nejvíce lákavý úkol ve dvojicích v kostýmu kobyly.
Celá akce byla ukončena při společném setkání tříd na hřišti, kde proběhlo zhodnocení celou
akce a jednotlivých úkolů.
Napsala: Mgr. Jitka Galetková

PŘEDPLAVECKÝ KURZ V MĚSTSKÉ PLOVÁRNĚ LUHAČOVICE

Uteklo to jako voda……

Ani v letošním školním roce nebyly předškolní děti ošizeny o skvělý plavecký kurz v Městské plovárně v Luhačovicích. Každé úterý jsme s dobrou náladou a zpěvem v autobuse odjížděli na deset lekcí plavání.

Začátky nebyly vůbec jednoduché. Některé děti měly problémy s adaptací ve vodě, jiné se bály potopit obličej nebo skočit do vody. Obavy byly ale velmi rychle překonány a to zásluhou skvělých lektorů, kteří děti vhodně motivovali. Využívali řadu plaveckých pomůcek, zpívali dětem písničky nebo zařadili říkanky s pohybem.

V závěru kurzu většina dětí zvládla skočit do vody, splývat s pomůckou na břiše nebo na zádech, vylovit předmět a potopit obličej. Děti vyzkoušely velký plavecký bazén, zážitkový bazén, zahřály se ve whirpool nebo zažily jízdu divokou řekou.

Po aktivním plavání nechyběla svačina v místním bufetu.

Odměnou nám všem byly spokojené výrazy dětí a radost z plavání.

Mokré vysvědčení zůstane vzpomínkou na čas strávený v Městské plovárně Luhačovice.

Autorka: Petra Búřilová

 

Ekobrigáda a úklid školní zahrady 2024

Ve středu 10. 4. 2024 se na školní zahradě uskutečnila Ekobrigáda, která se stala už v naší mateřská škole tradicí. Po zimě je potřeba školní zahradu mateřské školy uklidit. Do práce jsou zapojeni rodiče, děti, ale i zaměstnanci mateřské školy. Všichni dostanou nářadí a vrhnou se do práce.

V letošním roce bylo potřeba především vyklidit pískoviště, která se budou dosypávat novým pískem. To byla práce především pro silné tatínky, kterých se i v letošním roce se sešlo dost, aby s prací pomohli. Tatínci dostali velká kolečka a děti malá a společně vyváželi písek. Dále se hrabala tráva, zaplétalo bludiště, okopávalo, stříhalo, práce bylo dost a dost, ale díky veliké účasti šla práce rychle, a když bylo všechno hotovo, všichni se sešli u rozdělaného ohně, kde už na všechny čekalo malé občerstvení a každý účastník si mohl nabídnout a opéct špekáček.

Ani malí brigádníci neodešli s prázdnou, každý dostal medaili a diplom za účast a pomoc. Jediné, co nám mohlo trošku pokazit náladu, bylo chladné počasí, ale to si všichni zpříjemnili teplým čajem, který pro nás připravily paní kuchařky společně s upečenou buchtou.

Autor: Jitka Galetková

Staré pověsti české aneb Pohádky pod Řípem

Ve středu 13. března 2024 se Mateřská škola Vizovice zúčastnila divadelního představení v Kulturním domě ve Vizovicích. Divadelní představení neslo název: „Staré pověsti české aneb Pohádky pod Řípem“, během kterých se děti seznámily s řadou historických postav, např. kněžnou Libuší, Vlastou a Šárkou, praotcem Čechem či Ctiradem. Některé děti z naší MŠ se dokonce zúčastnily děje na jevišti a zahrály si tak např. Bivoje, Kazi či Tetu po boku herečky Evy Hruškové a herce Zdeňka Rohlíčka. Příběh byl obohacen vtipnými písněmi. Divadelní představení děti velmi zaujalo.

Autorka: Bc. Kristýna Mozgvová

Velikonoční dílničky

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se ve třídách Mateřské školy Vizovice uskutečnily velikonoční dílničky, kterých se zúčastnili nejen děti, avšak také jejich rodiče.

V jednotlivých třídách byla pro rodiče a děti připravena pestrá nabídka velikonočních dekorací společně s potřebnými materiály na základě, kterých si mohli maminky, tatínci, babičky či dědečci se svými ratolestmi vytvořit krásnou velikonoční výzdobu a následně si ji odnést do svých domovů.

Od ranních hodin probíhaly na tuto odpolední akci přípravy. V některých třídách se vařilo či peklo, v jiných zase probíhala tvorba jarní výzdoby. Děti si tak pro své rodiče připravily nejen nabídku dekorací, nýbrž i chutné občerstvení, na kterém si odpoledne pochutnaly především ony.

Doufáme, že si tvořivé odpoledne v naší MŠ rodiče i děti užili a děkujeme za hojnou účast.

Autorka: Kristýna Mozgvová

Vzdělávací program ZDRAVÍK

Ve středu 6.3. a ve čtvrtek 7.3.2024 se všechny třídy naší MŠ zúčastnily vzdělávacího programu s názvem Zdravík. Každá třída jednotlivě si s paní lektorkou povídala o situacích, které nás mohou běžně v životě potkat, např. úraz elektrickým proudem, tonutí ve vodě, zlomeniny, popáleniny a další různá zranění. Děti si poté mohly samy vyzkoušet nácvik tísňového volání v modelových situacích, přivolat první pomoc. Byly seznámeny s aplikací Záchranka a jejím využití v praxi.

Pro děti byl vzdělávací program velmi přínosný, zaujal je a aktivně spolupracovaly.

Autorka: Bc. Kristýna Mozgvová

 

Návštěva pana myslivce v MŠ

Ve čtvrtek 28. února 2024 nás opět po roce navštívil pan myslivec Červenka, jehož návštěva je v naší Mateřské škole Vizovice již tradicí. Pro děti si připravil v zahradním altánu MŠ ukázku trofejí, kožichů a zajímavých časopisů o myslivosti. Děti měly možnost si jednotlivé parůžky, trofeje či kožešiny od různých zvířat osahat a důkladně prohlédnout.

Krom ukázky měl pan myslivec připraven pro děti také krátký výklad o zvěři v lese, způsobu jejího života, potravě. Poučil nás, jaké potraviny můžeme v zimních měsících zvěři do krmelce přinést. Závěrem zodpověděl otázky zvídavých dětí.

Pro děti byla návštěva pana myslivce velmi zajímavá, zároveň velmi obohacující. Velkou radost měly také z možnosti si na jednotlivé trofeje sáhnout. Závěrem moc děkujeme panu myslivci za jeho čas a ochotu.

Autorka: Kristýna Mozgvová