577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

DĚTSKÝ DEN

Dne 30. května 2022 jsme v naší školce uskutečnili dětský den k příležitosti oslavy mezinárodního dne dětí. Sluníčko svítilo, děti se smály, ptáci zpívali. Zapojil se celý kolektiv naší školky k tomu, abychom připravili pro děti spoustu zajímavých stanovišť. Snad v každém koutě naší zahrady byl pro děti a také jejich rodiče nachystané nějaké úkoly, které společně museli splnit. Kromě těchto úkolů jsme pro děti zařídili také tetovací salón, prohlídku hasičského auta a vybavení, nebo jízdu na koních. Krásný den plný úsměvů jsme samozřejmě zakončili již tradiční opékání špekáčků s malým pohoštěním. Děkujeme vám všem za hojnou účast a také za to, že jste se zhostili plnění úkolů s dětmi těšíme se na vás při další podobné akci.

Vypracovala Marika Zapletalová

Rozloučení s předškoláky

Uplynul další školní rok 2021/2022 a před námi stojí nelehký úkol. Musíme se rozloučit s dětmy, které zamávají hračkám a místo do školky budou jejich kroky směřovat do první třídy. Na začátek jsme slyšeli několik slov z úst paní učitelky Petry Buřilové a paní ředitelky Mgr. Ivany Petrů. Následovala krátká vystoupení jednotlivých tříd a po nich proběhlo samotné pasování v duchu rytířských slavností. Po pasování děti čekal bohatý program s rytířskou tématikou „Templářův poklad.“ Zde děti musely splnit několik úkolů, při kterých prokázaly své vědomosti, dovednosti a zkušenosti, aby mohli získat rytířský řád s pěčetí, který stvrzoval, že se řídí rytířskými ctnostmi. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení a pro děti skákací hrad. Nakonec jsme všichni prožili krásné, lehce citově náročné odpoledne.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě rozloučení s předškoláky. Vedle paní učitelek jsou to samozřejmě provozní zaměstnanci, paní uklizečky i paní kuchařky a také rodiče, kteří přinesli občerstvení.

Milí předškoláci, už nejste miminka, ale chytří, pilní a šikovní školáci. Jedna kapitola končí a druhá, ne však poslední, na vás čeká. Přejeme Vám krásná školní léta a spokojený život. Buďte jen tak hraví a odvážní jako jste právě teď.

Vypracovala Marika Zapletalová

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

MALÝ VODOHOSPODÁŘ

 

Ve čtvrtek 21.4.2022 zavítala opět do MŠ Vizovice Malá technická univerzita.

Děti se tentokrát dozvěděly, odkud se v přírodě bere čistá voda, jak velkou spotřebu vody má každý z nás, jak je důležité šetřit vodou (sprchování, splachování WC) a na co všechno vodu využíváme (čistou i užitkovou). Seznámily se s místy ve světě, která trápí extrémní sucha (Afrika).

Motivací celého dopoledne byl příběh O Vodníkovi a pohybová hra Voda.

Hlavní část tvořila stavba čističky z LEGA. Děti nejdříve nastudovaly plán stavby, připomněly si bezpečnost práce (pracovní oděv, přilba) a daly se do stavby čističky, která se skládala z hrubého filtru, jemného filtru a mikrofiltru. Na závěr nechyběla ani praktická ukázka toho, jak takové filtry fungují (nečistoty, síta různých hrubostí).

Děti si z programu odnesly nejenom skvělé zážitky, ale také diplom Malého vodohospodáře, který zná princip čističky a zároveň ví, k čemu je čistička vody užitečná.

 

Vypracovala Petra Búřilová

IQ PLAY VIZOVICE

Nejstarší děti se v květnu vypravily do Kulturního domu ve Vizovicích, který se proměnil v herní zónu. Na hravé výstavě IQ Play byly k vidění, ale také k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové i logické hry, Montessori pomůcky, dřevěné hračky a stavebnice. Děti měly možnost při hře reagovat na smyslové podněty a rozvíjet tak logické myšlení.

Vyzkoušely si nejen tradiční dřevěné, plastové nebo kovové hlavolamy jako je ježek v kleci nebo Rubikova kostka ale také hračky, se kterými se ještě nesetkaly. Výstava byla rozdělena do několika zón podle druhu her. Zóna logických her byla plná společenských deskových a smart her. Zde měly velký úspěch deskové zvětšeniny her jako například šachy nebo známá hra Člověče, nezlob se. Stavebnicová zóna byla tvořena stavebnicemi z nejrůznějších materiálů jako kuličkové dráhy, skleněné mozaiky nebo netradiční dřevěné skládačky. Na vyzkoušení byly dětem k dispozici i méně známé stavebnice. A nezapomnělo se ani na nejmenší návštěvníky, tzv. baby zóna, kterou tvořily obří stavebnice, logické skládačky a smyslové hračky.

Děti si hravé dopoledne se stavebnicemi náramně užily a jejich obzory byly zase rozšířeny o něco nového.

Autor: Katrin Kráčíková

 

 

Divadelní představení Veselá pouť

Do Kulturního domu ve Vizovicích dorazila loutkoherecká skupina „Loudadlo“ se svým představením ,,Veselá pouť“, jehož součástí byly černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti.

Děti byly nadšené zejména světelnými efekty, hudbou a vůbec vším, co se objevilo na jevišti.

Celý příběh se odehrával na pouti, plné atrakcí a kolotočů, díky kterým se i dospělí přesunuli zpátky do dětských let. Po celou dobu poutí provázel pán Principál, který všechny nejen uvedl do příběhu, ale také postupně seznámil s ostatními loutkami a účinkujícími, mezi které patřily dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, kteří žili v kouzelném kufříku. Dále s ježibabou, díky které se děti mohly zapojit do děje představení a trošku si zasoutěžit. Učily se létat na koštěti, házet na cíl a vyzkoušely si, jak se na pouti vystřeluje růže a následně si ji mohly odnést. Také se na scéně objevil tanec velmi neposedných hadů a v neposlední řadě nás navštívily postavičky Jů a Hele, které děti moc dobře znají z televize.

Autor: Nela Ovesná

Uklidíme Vizovice

Mateřská škola Vizovice je zapojena do projektu Ekoškola a i ve svém výchovně vzdělávacím procesu se snaží vést děti k ekologii a péči o své okolí. Letos jsme se s dětmi zapojili poprvé do projektu Uklidíme Česko, který jsme si upravili pod názvem: Uklidíme Vizovice.

Termín konání bylo 5. 4. ale jelikož tento den nám nepřálo počasí, museli jsme akci posunout na pondělí 11. 4. Zapojily se všechny třídy a dokonce i třídy, ve kterých jsou nejmladší děti. Ty se pohybovaly v okolí mateřské školy. Děti starší vyrazily do zámeckého parku, na stadion nebo směrem ke sběrnému dvoru. Děti dostaly rukavice a pytle na odpadky a vrhly se do práce s takovým nadšením, až se předháněly, kdo najde sebemenší kousek smetí.

Na závěr úklidové akce se všechny třídy sešly na školní zahradě, kde proběhlo závěrečné hodnocení úklidu. Děti dostaly diplomy, samolepky a pracovní listy. Jsme moc rádi, že se nám podařilo akci uskutečnit a dětem ukázat, že i ve svém městě je potřeba uklízet a hlídat si pořádek.

Autor: Jitka Galetková

Ekobrigáda

Součástí naší mateřské školy je i krásná přírodní zahrada, ale aby byla stále tak hezká je potřeba o ni pečovat. Letos konečně po dvou letech mohla být uskutečněna Ekobrigáda. Akce zaměřená a úklid školní zahrady, do které se zapojují nejen rodiče s dětmi, ale i zaměstnanci školy.

Tento rok se obzvláště vydařila. Bylo příznivé počasí a díky poměrně velké účasti rodičů a dětí, se podařilo udělat spoustu práce od hrabání a stříhání trávy, přes hrabání kamínků, uspořádání kamenů v suchém jezírku, sbírání větví, až po čištění pískoviště a srovnání terénu kolem zahradního domku.

Celá akce byla ukončena táborákem, opékáním špekáčků a malým občerstvením v podobě teplého čaje na zahřátí, kávy a moučníku připraveného ve školní kuchyni. Děti této chvíle využily ke hrám na hřišti v blízkosti svých rodičů.

Všem zúčastněným patří veliké díky, školní zahrada sice patří k mateřské škole, ale využíváme ji všichni, proto je moc fajn, když se společnými silami snažíme o její zachování a udržování.

Autor: Jitka Galetková

Malá technická univerzita  –  Malý inženýr

Podruhé v tomto školním roce k nám zavítala Malá technická univerzita. Tentokrát s tématem Malý inženýr. Paní lektorka navázala na informace a vědomosti, které děti získaly v předchozích lekcích. Děti byly rozděleny do týmů, kde postavily základovou desku, jako obvykle z kostek lega, a společně s paní lektorkou se všichni snažili dospět k závěru, co vše je potřeba v domě vybudovat, aby zde bylo možné bydlet. Bylo zapotřebí, aby děti na desku naistalovaly přívod elektřiny a vody. V závěru bylo potřeba vyřešit otázku odpadů.  Všechny týmy byly nadšeny, když se jim podařilo zkontrolovat správnost zapojení, rozsvícením částí jejich stavby. K veškerým činnostem byla zapotřebí vzájemná domluva a spolupráce.

Autor: Radka Pavlišová

 

 

Malá technická univerzita – Malý architekt

V úterý 18. ledna do naší školky opět zavítala Malá technická univerzita s programem „Malý architekt“. Děti si s paní lektorkou nejdříve povídaly. Dozvěděly se, kdo je to architekt a co dělá projektant. Dále se dozvěděly, vše co je potřeba k tomu, aby mohl dům pevně stát. Paní lektorka si pak děti rozdělila do skupinek a rozdala jim základové desky. Děti se vrhly na kufr plný lega a s nadšením stavěly domečky. Když byl půdorys domu postaven, musely děti ještě podle výkresu projektanta rozmístit vybavení. Legopanáček nakonec vše zkontroloval, zda vše stojí tak, jak má. Dětem se dopoledne velice líbilo. Po ukončení celé akce získali všichni zasloužené osvědčení.

Autor: Alena Šimoníková

 

ZDRAVÍK

Ve čtvrtek 20.1. dolní budovu naší školky navštívil „Zdravík“ s kamarádem „Jedlíkem“. Dva plyšoví maskoti programu pro děti. Pod vedením paní lektorky, se formou různých her děti seznamovaly s pojmy zdraví, nezdravé stravování
a co je a není správné. Nejmenší děti ze třídy Berušek začaly program pohádkou O Zdravíkovi, odpovídaly na různé otázky a musely hádat zvuky zvířat a přiřadit k nim mláďátka. Tyto zvířátka poté roztřídily, jestli patří do lesa nebo na farmu. Nakonec si děti zahrály s paní lektorkou pohybovou hru a cvičily zvířecí jógu. Ve třídě Šnečků a Motýlků měly program Cvičení se Zdravíkem. Na úvod si děti povídaly se Zdravíkem a Jedlíkem – o tom, co rádi jí a co je a není zdravé. Cvičily ve skupinkách, s různým náčiním, zahrály si na Kočku a myš, protáhly tělíčko u dětské jógy a program zakončily oblíbenou hrou s padákem. Dětem se den se Zdravíkem moc líbil, s nadšením se zapojovaly do činností a těší se, že je třeba zase někdy navštíví.

Mgr. T. Lakomá