577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Karneval

Dne 1. února 2023 se v naší školce uskutečnil Karneval. Děti dostaly za úkol se obléct do svých oblíbených kostýmů, mezi které patřily piráti, princezny , draci , berušky , kostlivci a plno dalších. Od samého rána se děti svým kamarádům představovaly ve svých kostýmech a užívaly si svoji novou a jedinečnou pohádkovou identitu. Dokonce i paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti. Každá třída měla svůj program. Začínalo se diskotékou , poté následovala módní přehlídka kostýmů, plnily se různé soutěže a také jsme si dali něco dobrého. Společně jsme si užili skvělý den.

 

Autor: Nela Ovesná

Návštěva pana myslivce v MŠ

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 nás ve školce navštívil myslivec pan Červenka v altánku na naší zahradě. Přinesl nám ukázat mnoho trofejí a také nám něco pověděl o zvířátkách, které žijí v lese. Děti měly možnost si osahat parůžky od srnečků a jelenů, kožešiny od lišky, kuny, jezevce a kance a taky si prolistovat časopisy Myslivost. Velkou zajímavostí byla ukázka lákání zvěře na různé druhy píšťalek. Děti se dozvěděly, jaké zvířátka žijí v lese a jaké potraviny je možné jim v zimním období přinést do krmelce. Seznámil nás i s mysliveckou hantýrkou. Dětem se povídání velice líbilo, a hlavně byly nadšené, že si mohly na spoustu trofejí sáhnout. Moc děkujeme panu myslivci, že si na nás udělal čas a navštívil nás.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

Divadlo Malá scéna – O princezně, která ráčkovala

Ve středu 23. listopadu 2022 navštívily děti ze tříd Broučci, Žabky a Myšky divadelní
představení O princezně, která ráčkovala a které se konalo na Malé scéně ve Zlíně.
Představení bylo na motivy stejnojmenné filmové pohádky, kterou všichni známe v podání
Dády Patrasové a Jana Čenského.
Pohádka byla plná známých písniček, které se dětem tak líbily, až je zvedaly ze židlí. Celý sál
radostně tancoval od začátku až do konce.
Tak, jak tuto pohádku milovala generace v době jejího televizního vysílání, stejně tak nadchla
v tomto podání i naše nejmenší. Melodie písně „umbabaum“ je prostě nesmrtelná.

Autor: Mgr. Taťána Lakomá

ADVENT A VÁNOCE NA VALAŠSKU

V pátek 25. 11. 2022 jsme se s dětmi ze tříd Broučci, Žabky a Myšky vydali na předvánoční vzdělávací program „Advent a Vánoce na Valašsku“. Tento program byl spojen s exkurzí do Betléma v Horním Lidči. Děti zde byly seznámeny s tím, jak dříve lidé žili a jaké zvyky a tradice ctili v době Adventu. Poté jsme se podívali na překrásný Betlém, jehož některé postavy jsou zmechanizovány. Děti byly nadšené, každé si dokázalo najít postavu, která se mu nejvíce líbila a všímaly si sebemenších detailů. Naše cesta pak dále pokračovala do Valašských Klobouk, kde na nás na Kosence čekaly příjemné tetičky, které nás seznámily s dalšími tradicemi a zvyky, s postavami, které v Adventu slaví svůj svátek. Některé tradice a zvyky jsme si mohli i vyzkoušet. Připravily pro nás i bylinkový čaj, mohli jsme si upéct „Pány“ (panáček z kynutého těsta) a vyrobit si svíčku ze včelího vosku. Příjemné dopoledne v malé dřevěné chaloupce jsme zakončili poleženíčkem na teplé peci na ovčích kožešinkách.

Zpracovala: Mgr. Daniela Surá

 

 

 

 

 

 

 

My tři králové jdeme k vám

Návštěva kostela

Ve středu 4. ledna 2023 se všechny děti z mateřské školky vydaly do Římskokatolického kostela sv. Vavřince ve Vizovicích, kde měly možnost si společně připomenout narození Ježíška v Betlémě. Dětem byl tento příběh připomenut díky představení, které zdramatizovaly děti z náboženství. Příběh dětem přiblížil putování Josefa a Marie, kteří hledali nocleh. Nikdo je však nechtěl ubytovat, až našli místo v jednom chlévě v Betlémě, kde se narodil Ježíšek. Dětem se představení velice líbilo. Měly možnost si prohlédnou i nádhernou výzdobu kostela. Společně si zazpívaly koledu Pásli ovce valaši. Na závěr děti, které měly z domu penízky, je mohly dát andílkovi do kasičky.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

 

 

 

Podzimní akce – BRAMBOROBRANÍ

Ve středu 19.října 2022 se uskutečnila na zahradě mateřské školy Vizovice akce pro rodiče a děti s názvem ,,BRAMBOROBRANÍ‘‘.

Nachystaly jsme celkem osm stanovišť , do kterých byly zapojeny jak děti , tak i rodiče . Nesmělo chybět vytváření skřítků z brambor , převáženi brambor v kolečkách , hledání brambor poslepu, přenášení horké brambory na čínských hůlkách , hod bramborou na cíl , přenášení brambory na hlavě a v neposlední řadě otiskování bramborového razítka do velké brambory .

Po splnění úkolů se děti i rodiče mohli zahřát teplým čajem a dát si skvělou buchtu , kterou upekly naše paní kuchařky.

Na závěr akce se založil oheň , kde se opékaly špekáčky a také brambory.

Díky zpětné vazbě od rodičů i dětí si myslíme , že se účast vydařila i navzdory velmi chladného počasí, ale i přes to jsme si tak, opět,  mohli užít společně strávené odpoledne.