577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Obhájení titulu Ekoškola

Mateřská škola Vizovice je zapojena do programu Ekoškola již od roku 2016 a v letošním školním roce, jsme před sebou měli opět velký úkol a to obhájení titulu Ekoškola. Během posledních dvou let byly zpracována dvě témata a toVoda a Prostředí. Jednotlivé kroky, které bylo nutné k naplnění tématu byly zpracovány a v měsíci květnu nás čekal den „D“.

Ve středu 3. 5. 2023 se na naší škole uskutečnil autit k obhájení titulu, kterého se účastní jak děti, tak rodiče. Audit byl pod vedením auditorky Kateřiny Patákové, která napřed vedla rozhovor s dětmi, jakým způsobem pracují v malém Ekotýmu a taky si povídala s rodiči, aby měla přehled o tom, jakým způsobem fungují schůzky velkého Ekotýmu a jakou roli v něm rodiče hrají.

Dalším krokem byla prohlídka školy i školní zahrady, aby děti z malého Ekotýmu popovídaly o tom, jakým způsobem jsme v rámci práce malého Ekotýmu využívali školní zahradu a co všechno se nám v rámci tématu prostředí podařilo ve třídách a v budovách školy zrealizovat.

Závěrečné hodnocení od paní auditorky nás moc potěšilo, byla velmi nadšená z toho, jakým způsobem naše mateřská škola funguje a vede děti k poznávání a péči o svět především prostřednictví environmentální výchovy.

Děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům, kteří nám pomáhají pracovat podle pravidel programu Ekoškoly.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Akce se školou

Ještě, než se děti rozloučí se školkou a vydají se na prázdniny, navštívily mateřskou školku děti ze základní školy. Pro které, byla připravena cesta kolem světa na naší krásné zahradě. Nejprve se děti musely rozdělit do družstev a pomocí barevných fáboreků se ke svému družstvu přiřadit. Když byla družstva rozdělená mohla cesta začít.

A děti nezabloudily, dostaly na cestu mapu světa, na které si značily kontinenty, které navštívily. Nebyla to jen tak ledajaká cesta. V každém kontinentě na ně čekalo dobrodružství v podobě  zajimavých úkolů, za které, po jejich splnění, dostaly razítko (vyrábění indiánské čelenky, skládání slov z písmen, hledání pokladu u pirátů, třídění potravin, házení lasem, chůze po ledových krách, mohly si i vyzkoušet, jaká je manipulace s čínskými hůlkami a zároveň si vytvořit krásnou lampičku).

Za splnění všech úkolů, každý dostal medaile na krk, diplom pro celou třídu a aby jsme náš den zakončili sladkou tečkou, děti dostaly na cestu sladkou buchtu od našich milých kuchařek a maličký dáreček na památku krásně stráveného dne ve školce.

Autor: Lucie Smažinková

 

 

I TY SE MŮŽEŠ STÁT HASIČEM!

Těmito slovy nás přivítal Sbor dobrovolných hasičů ve Vizovicích dne  5. 4. 2023.

Předvedli nám, jak má vypadat požární útok, představili nové zásahové vozidlo, požární techniku a její využití – nářadí, agregáty, technické prostředí. Zapojili nás do her a do skvělé atmosféry hasičů.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí z oblasti zdravovědy a typografie. Každý z nás si vyzkoušel nejenom práci hasiče, ale třeba také zavazování nejrůznější uzlů.

Už víme, jaké hasiči nosí boty, helmu, rukavice nebo používají dýchací přístroje.

Cílem tohoto dne bylo v každém z nás vzbudit zájem o pohyb a nadšení stát se malým hasičem.

Den strávený v hasičské zbrojnici ve Vizovicích nás nadchl. Kromě nových zážitků a vědomostí jsme odcházeli s medailí na krku a sladkou odměnou v ruce.

Ještě dnes slyšíme houkat sirénu hasičského auta, se kterou se s námi mladí hasiči rozloučili.

Děkujeme a už teď můžeme říct, že tu většina z nás nebyla naposledy!

 

Den otevřených dveří v MŠ

Ve středu 28. června 2023 jsme ve školce pořádali Den otevřených dveří k příležitosti otevření nově postavené budovy. V této budově se nachází nová třída Ježečci. Slavnostní otevření zahájila paní ředitelka Ivana Petrů proslovem. Následovalo vystoupení dětí ze třídy Včelek, které si připravily krátké pásmo lidových písniček a říkanek, následovalo vystoupení děvčátek ze třídy Broučci. Děvčátka zatančila dva disko tanečky a na závěr vystoupily předškoláci ze třídy Žabek a Myšek s tanečkem, kterým se loučily se školkou. Krásná slova pronesla             i paní starostka Vizovic Silvie Dolanská. Po přestřihnutí slavnostní pásky měli možnost rodiče s dětmi nahlédnout do nové třídy Ježečků. Měli také možnost prohlédnout si všechny prostory mateřské školky a ochutnat pomazánky, které připravily skvělé paní kuchařky. Na děti čekal na hřišti velký skákací hrad a také stanoviště s úkoly. Mezi návštěvníky Dne otevřených dveří samozřejmě nechyběly ani bývalé paní učitelky, které v rámci prohlídky prostor mateřské školy zavzpomínaly na léta, která tady strávily. Na závěr roku to byla velmi povedená akce.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

Návštěva u hasičů

V pátek 16. června 2023 se vydaly třídy Berušek, Šnečků, Motýlků a Včelek do hasičárny. Místní hasiči nás pozvali na malou ukázku své práce. Děti měly možnost vidět, co vše si musí hasič obléknout k výjezdu, mohly si vyzkoušet helmu a zeptat se na to co je zajímá. Hasiči dětem ukázali zásahová vozidla, které si děti mohly prolézt. Nakonec dětem umožnili zastříkat si vodou z hadice. To se dětem líbilo ze všeho nejvíce. Na úplný závěr se s námi hasiči rozloučili, jak jinak než hasičkou sirénou. Dětem se návštěva u hasičů velice líbila.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

 

 

 

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 14. června 2023 čekalo naše předškoláky rozloučení se školkou. V odpoledních hodinách jsme se všichni sešli na naší školní zahradě, kde si pro nás předškoláci připravili tanec k ukončení svého působení ve školce. Taneček se dětem moc povedl. Maminky, tatínci, sourozenci, babičky, dědečkové, tety               a strýčkové společně zavzpomínali na chvíle dětí strávené v naší krásné mateřské školce. U někoho i slzička dojetím ukápla.

Po vystoupení následovalo samotné pasování na školáka, kdy děti prošly bránou do školního období. Paní učitelky jim předaly pamětní listy a malou upomínku na školku. Nakonec nechyběl ani slavnostní přípitek. Po pasování na školáka, bylo na zahradě připraveno několik stanovišť, kde děti plnily úkoly. Za splněný úkol získávaly svoje úplně první jedničky do žákovské knížky. Nechyběl ani foto koutek, kde se děti mohly ustrojit do taláru a vyfotit se. Rodiče dětem připravili dobrůtky.

Za celý kolektiv mateřské školky přejeme dětem šťastný start do nového života a přejeme jim, aby se jim v životě plnily sny, které si přejí.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

Výzva – chyť si svého Pokémona

V úterý 13. června 2023 pro nás připravily paní učitelky ze třídy Myšek výzvu – chyť si svého Pokémona. Společně jsme se sešli na školní zahradě, kde byly pro nás přichystané stanoviště s úkoly. Na každém stanovišti jsme společně plnili zadané úkoly. Jen pro přiblížení úkoly: natrhej květ sedmikrásky, list pampelišky, žlutou kytičku, modrou kytičku, zahraj si hru elektrika, válka plastovými míčky, proveď kamaráda, který má zavázané oči bludištěm, naplň kyblíček vodou pomocí zkumavek a spoustu jiných úkolů.

Za každý splněný úkol děti musely najít ještě Pokémona. Dětem se výzva velice líbila. Pokémony a úkoly plnily s nadšením. Na závěrečném společném vyhodnocení děti získaly diplom a sladkou odměnu.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

 

Výlet děti do ZOO Lešná

K závěru roku bývá zvykem, že si děti zaslouží za celoroční práci malinký odpočinek. Letos jsme pro děti naplánovali výlet do Zoologické zahrady Lešná ve Zlíně. Na Lešnou jsme se vypravili 30. května. Celkem jsme jeli tři třídy, nejmenší děti z Berušek, děti ze třídy Šnečků a děti ze třídy Včelek. V osm hodin nám před školkou zaparkoval nádherný autobus. Některé děti měly možnost úplně poprvé cestovat autobusem. Už to byl pro ně velký zážitek. Pan řidič nás odvezl k zoologické zahradě. Děti se do Zoo na zvířátka velice těšily. Největší radost, ale měly ze svačinek, které jim doma maminky připravily a z řízků, které jim nasmažily naše hodné paní kuchařky. Posilněné dobrůtkami jsme si společnou prohlídku Lešné moc užili. Děti byly úžasné. Od nikoho jsme neslyšely, že je bolí nožičky. Celou cestu v autobuse zpět nezavřely pusinky a neustále povídaly zážitky, které zažily na Lešné. Počasí nám přálo a myslíme, že jsme si všichni výlet moc užili.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

Dětský den

Dětský den připadá na 1. června, ale my ve školce jsme slavili tento mezinárodní svátek děti už 30. května. Akce byla naplánována na celé odpoledne. Letos se dětský den nesl v duchu pohádek. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky. Přivítala je ježibaba v perníkové chaloupce, Křemílek a Vochomůrka, myška Minnie, červená Karkulka, dvě čertice, nádherné víly a dvě sestry Anna a Elsa. Děti společně s rodiči plnili úkoly na stanovištích. Nechyběly ani doprovodné akce. Do mateřské školky za námi přijeli místní hasiči na hasičské cisterně, dále policie s policejním autem a motorkou, jízda na konících a také nechybělo zkrášlování těla tetováním. Kdo, vše splnil mohl si opéct na ohni špekáček. Za splnění stanovišť nechyběla medaile a odměna. K celé akci nám svítilo sluníčko a myslíme, že jsme si všichni společně oslavu dětí moc užili. Děti, rodiče, paní ředitelka, paní učitelky i paní uklízečky odcházeli ze školky s úsměvem na rtech, že se opět akce zdařila.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

  

Jarní akce – Vesmír

 

V úterý 18. dubna 2023 se uskutečnila na zahradě mateřské školy Vizovice akce pro rodiče a děti zaměřená na téma Vesmír.

Bylo nachystáno celkem sedm stanovišť, do kterých byly zapojeny jak děti, tak      i rodiče, prarodiče a rodinní příbuzní. Děti si vyzkoušely chůzi kosmonauta, skládání sluneční soustavy, jízdu vesmírem, zkoumaly povrch měsíce a v neposlední řadě mohly zanechat svůj podpis na měsíci. Pro případ, že by se na stanovištích vyskytlo více dětí, byly připraveny i náhradní úkoly, aby nevznikaly zbytečné řady.

Po každém splnění úkolů si vybarvily hvězdičku na kartičce, kterou dostaly. Po dokončení všech stanovišť dostaly sladkou odměnu a diplom na památku.

Děti se mohly u altánku s občerstvením ohřát teplým čajem a rodiče si mohli vychutnat kávu. Jako sladkou tečku si mohli dát skvělou buchtu, kterou upekly naše paní kuchařky.

Na závěr akce se založil oheň, kde se opékaly špekáčky.

I navzdory velkému větrnému počasí jsme si odpoledne na jarní akci společně užili.

Autor: Katrin Kráčíková