Oslava Dne Země

Oslava Dnes Země se musela, kvůli nepříznivému počasí odložit na čtvrtek 25. 4. 2023, ale opravdu se vyplatilo na hezké počasí počkat. Den Země se nesl v duchu příběhu o záchraně Království živlů. Školní zahrada byla rozdělena na Království vody, ohně, vzduchu a půdy a ve všech království zmizel jejich živel a úkolem dětí bylo živly do království opět vrátit a to splněním co nejvíce úkolů a nalezením svého třídního znaku a připevněním do erbu království.

Mezi úkoly bylo vyčistit ovzduší, půdu, napodobit plamen pohybem, vyčistit studánku, poskládat žížalu z pevršků, pozorování života v trávě a spoustu dalších zajímavých aktivit. Děti si dopolední plnění úkolů moc užily a hlavně, všechna království byla zachráněna. Na závěr akce se všechny třídy sešly ke společnému hodnocení dopoledne a předání diplomů za záchranu království, které třídám předávaly děti z Ekotýmu. Den Země byl ukončen poslechem a zpěvem písně od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Chválím tě, Země má.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Dravci v MŠ

Ve středu 26. dubna 2023 do naší školky přijel pán sokolník se svou ukázkou dravých ptáků. Děti s nadšením poslouchaly a pozorovaly ptactvo. Pan sokolník dětem vyprávěl zajímavosti a také historky, které s ptactvem zažil. Přivezl ukázat sovy, orla i velkého supa. Děti měly možnost si některé ptáčky i pohladit. Ukázal jim i výcvik ptáků. Děti vše se zájmem sledovaly. Nakonec si zasoutěžily o peříčko, které ztratil největší pták, a to byl právě sup. Po přehlídce ptactva jsme se rozešli do svých tříd. Děti o velkém zážitku povídaly ještě odpoledne u svačinky.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

Předplavecký výcvik

Jednou z akcí, kterou během školního roku dětem nabízíme je i plavání. Letošního plavání se zúčastnili především předškoláci, ale také o rok mladší děti (tzv. „středňáci“). Na lekce plavání, které probíhaly především v zimním období (konec listopadu – leden) jsme dojížděli na plovárnu do nedalekých Luhačovic.

Na dobrodružství spojené s plaváním se pravidelně v úterý po deset týdnů těšily děti ze třídy Broučků, Žabek a Myšek. Radost z plavání je pro děti předškolního věku důležitá, děti se učí být samostatné již od prvního vstupu do vody. Paní lektorky si nejprve děti rozdělily do skupinek dle dovedností dětí a pak podle toho připravily motivované, metodicky zaměřené hravé činnosti, které tyto dovednosti rozvíjely a které měly i za úkol u některých dětí překonávat strach, nejistotu z vody nebo hloubky.

Věříme, že rodiče každoročně tuto aktivitu v naší mateřské škole vítají, neboť se děti učí nejen nebát se vody, ale získávají i žádoucí reakce pro bezpečný pobyt ve vodě. Řada dětí si díky lekcím plavání osvojí i počáteční plavecké dovednosti. Jde i o jakési společné prožitky mimo budovu mateřské školy. U dětí plavání nerozvíjí totiž jen plavecké schopnosti a dovednosti, ale posiluje i soudržnost kolektivu v cizím prostředí.

Oblíbenou součástí plaveckého výcviku byla pro děti i doba svačiny, kdy si mohly dát „dobrůtky“ nabalené od maminky a navzájem si sladkosti kamarádsky mezi sebou nabídnout.

Autor: Mgr. Taťána Lakomá

Sportovní dopoledne pro děti pořádané FK Vizovice

V pátek 14. 5. 2023 se děti ze tříd Šnečci, Motýlci a Včelky účastnily sportovního dopoledne na stadionu. Pro děti zde Fotbalový klub Vizovice připravil sportovní aktivity, které prověřily jejich obratnost, rychlost a hbitost, jelikož právě to, jsou ty nejdůležitější vlastnosti všech pravých fotbalistů. Děti byly rozděleny do sedmi družstvech po osmi dětech a po deseti minutách se jednotlivá družstva na stanovištích střídala.

Děti si tak vyzkoušely kop na branku, běh slalomem, ale i kombinace různých úkolů jako běh slalomem, dotknout se kuželu a přímý běh zpět, což pro některé bylo moc věcí najednou. Samozřejmě odměnou byla krátká pauza, během které se mohli občerstvit pitíčkem a oplatkou, kterou doslaly na dodání energie.

Všechny děti dostaly pozvánku do fotbalového náboru, tak se necháme překvapit, kolik dětí ze tříd Šnečci, Motýlci a Včelky se od příštího roku stane fotbalisty.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Ekobrigáda – Úklid školní zahrady s rodiči a dětmi

Ekobrigáda se stala v naší mateřské škole již každoroční tradicí. Letos se uskutečnila hned po
Velikonocích. Bohužel původní termín v úterý 11. 4. 2023 nám nepřálo počasí, proto se akce musela
posunout na středu 12. 4. 2023, kdy už se počasí umoudřilo a úklid nám zpříjemňovalo jarní sluníčko.
Byli jsme velmi potěšeni, kolik rodičů si udělalo čas, aby mohlo mateřské škole pomoct s úklidem
zahrady, účast byla tak velká, že na některé ani nevyšlo školní zahradní náčiní a že ho v zahradním domku
je. Díky velké účasti byla práce na školní zahradě za chvíli hotová a brzy se mohl rozdělávat oheň na
opečení špekáčků.
Veliké díky patří i tatínkům, kteří měli za úkol poněkud náročnější práci než hrabání trávy, a to připravit
pod houpačky dopadové plochy. Ostatní se pustili do hrabání trávy, třídění kamínků ve hmatovém
chodníku, vystříhávání maliní, rozvážení mulčovací kůry do záhonu, čištění chodníků. Samozřejmě se
nezapojovali jen rodiče, ale k ruce měli šikovné malé pomocníky, kteří měli k dispozici i dětské zahradní
náčiní, aby jim šla práce lépe.
Odměnou pro všechny bylo malé občerstvení v podobě kávy nebo čaje a opékání špekáčků a posezení u
ohně. Celou brigádu provázela dobrá nálada a všichni odcházeli s pocitem dobře vykonané práce.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Velikonoční tvoření

V úterý 4. března 2023 v odpoledních hodinách byly do školky pozváni
rodiče, aby si společně se svými ratolestmi vyrobili něco krásného na Velikonoce.
Ve všech třídách měly paní učitelky pro rodiče a děti připravené náměty, které si
společně mohli vyrobit. Bylo to moc příjemné odpoledne. Rodiče se zájmem
zapojili a děti zase naopak rodičům pomáhaly. Odnášeli si pak domů nádherné
kousky, ze kterých měli velkou radost, protože je tvořili společně. Děti měly radost
také z toho, že mohly rodičům ukázat hračky a třídu, do které chodí. Myslím, že
jsme si všichni společně navodili krásnou velikonoční atmosféru.
Autor: Bc. Alena Šimoníková

Uklidíme Vizovice

Mateřská škola Vizovice se již podruhé zapojila do projektu „Uliďme Česko“, zapojení do této akce má
pod názvem „Ukliďme Vizovice“. Opět byla zapojena celá mateřská škola od nejmenších dětí až po
předškoláky. Mezi úklidová místa byl zařazen areál a blízké okolí mateřské školy, tady uklízely děti
nejmenší, dále zámecký park a okolí vlakového nádraží, zde byly děti střední a fotbalový stadion, jelikož
je vzdálen nejdále od mateřské školy uklízely nejstarší děti. Na závěr celé akce bylo vyhodnocení úklidu a
rozdávání diplomů.
Zajímavým zjištěním bylo množství odpadků, které děti posbíraly v areálu mateřské školy, kdy paní
učitelka na tento problém upozornila a s dětmi bylo domluveno, že se budeme o školní zahradu starat, a
pokud najdeme nějaké smetí hned ho hodíme do koše a tento bod Ekotým zařadil i do Ekokodexu, tedy
pravidel, které se snažíme ve škole dodržovat v rámci projektu.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Karneval

Dne 1. února 2023 se v naší školce uskutečnil Karneval. Děti dostaly za úkol se obléct do svých oblíbených kostýmů, mezi které patřily piráti, princezny , draci , berušky , kostlivci a plno dalších. Od samého rána se děti svým kamarádům představovaly ve svých kostýmech a užívaly si svoji novou a jedinečnou pohádkovou identitu. Dokonce i paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti. Každá třída měla svůj program. Začínalo se diskotékou , poté následovala módní přehlídka kostýmů, plnily se různé soutěže a také jsme si dali něco dobrého. Společně jsme si užili skvělý den.

 

Autor: Nela Ovesná

Návštěva pana myslivce v MŠ

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 nás ve školce navštívil myslivec pan Červenka v altánku na naší zahradě. Přinesl nám ukázat mnoho trofejí a také nám něco pověděl o zvířátkách, které žijí v lese. Děti měly možnost si osahat parůžky od srnečků a jelenů, kožešiny od lišky, kuny, jezevce a kance a taky si prolistovat časopisy Myslivost. Velkou zajímavostí byla ukázka lákání zvěře na různé druhy píšťalek. Děti se dozvěděly, jaké zvířátka žijí v lese a jaké potraviny je možné jim v zimním období přinést do krmelce. Seznámil nás i s mysliveckou hantýrkou. Dětem se povídání velice líbilo, a hlavně byly nadšené, že si mohly na spoustu trofejí sáhnout. Moc děkujeme panu myslivci, že si na nás udělal čas a navštívil nás.

Autor: Bc. Alena Šimoníková

 

Divadlo Malá scéna – O princezně, která ráčkovala

Ve středu 23. listopadu 2022 navštívily děti ze tříd Broučci, Žabky a Myšky divadelní
představení O princezně, která ráčkovala a které se konalo na Malé scéně ve Zlíně.
Představení bylo na motivy stejnojmenné filmové pohádky, kterou všichni známe v podání
Dády Patrasové a Jana Čenského.
Pohádka byla plná známých písniček, které se dětem tak líbily, až je zvedaly ze židlí. Celý sál
radostně tancoval od začátku až do konce.
Tak, jak tuto pohádku milovala generace v době jejího televizního vysílání, stejně tak nadchla
v tomto podání i naše nejmenší. Melodie písně „umbabaum“ je prostě nesmrtelná.

Autor: Mgr. Taťána Lakomá