577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Ekokodex

Plán činností

analýza prostředí

 

pravidla ekotýmu

ZPRÁVIČKY Z EKOŠKOLY

Zprávičky z Ekoškolky

I v novém školním roce 2018/2019 pokračujeme v úspěšně  rozjetém projektu Ekoškola. Podařilo se nám poskládat nový, velice početný Ekotým, opět složený z dětí, rodičů a zaměstnanců školky. Pro letošní školní rok jsme také vybrali další ze čtyř témat Ekoškoly ,,Prostředí školky“. Od začátku roku již proběhla dvě setkání Ekotýmu, na kterých jsme se právě o zmíněném tématu bavili. Zkoumali jsme, v čem má naše školka, co se prostředí týče, mezery, co by se dalo doladit, nebo naopak, v čem školku hodnotíme kladně, protože i tyto věci mnohdy bereme spíše jako samozřejmé a nevšimneme si jich, dokud nejsou vysloveny nahlas. Tohle všechno jsme zhodnotili do podoby tzv. Analýzy, která je k nahlédnutí na obou nástěnkách Ekoškolky. Po provedení Analýzy nás čekal další úkol, a to sestavit Plán činností. Z tohoto Plánu jsou patrné dva hlavní cíle a k nim vedoucí úkoly. Jednak se budeme snažit dětem ve školce zajistit jejich vlastní místo (případně nástěnku), které si budou moci samy vyzdobit a rozhodovat o jeho podobě. Zatím takovou možnost děti ve školce neměly.
A druhým úkolem je zajistit to, aby se ve školce objevilo více pokojových květin, o které by se děti mohly samy starat. I samotné pořízení květin bude rozpracováno do dílčích menších plánů, které si vyhotoví jednotlivé třídy samostatně.

A jelikož jsme si zvolili téma ,,Prostředí školky“, skvěle se nám k tomuto tématu hodila i letošní velká událost, jež proběhla na konci měsíce října. S těžkým srdcem jsme byli nuceni pokácet chorobou napadenou velkou lípu u školky, nicméně jsme si náladu brzy spravili vysazením lípy nové. Společně s dětmi jsme si symbolicky pár dní po 100. výročí založení republiky znovu na zahradu vysadili náš tak krásný národní strom. Ten snad ještě
za mnoho let bude dávno dospělým našim dětem připomínat, že třeba právě oni kdysi přispěli jednou lopatičkou hlíny k jeho zasazení.