577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

2. SCHŮZKA EKOTÝMU

Zápis z 1. schůzky ekotýmu

CO A JAK JSME ZAPISOVALI ZE SCHŮZKY EKOTÝMU

1. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum: 9.10.2019
Kdo byl na schůzce
Rodiče a děti: Srbová s Aničkou a Matějem, Mikesková s Beatkou a Maxem, Gilgová s Rafaelkem

Paní ředitelka: I. Petrů

Paní učitelky: Búřilová, Galetková

Paní školnice: Kaňová
Cíle schůzky
1.seznámení ekotýmu, seznámení s projektem Ekoškola, 2. podrobnější představení tématu, 3. rozdělení rolí, 4. určení pravidel schůzek ekotýmu, 5.představení 7 kroků, 6. Analýza – rozdělení úkolů (1.část)
Co jsme dělali
Výstup/úkoly
Kdo/kdy
Určili jsme si role

Fotografové – Max

Zapisovatel – GilgováUrčili jsme si pravidla schůzek Ekotýmu
Plakát s pravidly:

Rodičovské, srdíčkové, telefonní, ouškové, pusinkové, želvičkové, hračkové

všichni

Seznámili jsme se s projektem Ekoškola a metodikou 7 kroků (složení ekotýmu, analýza, plán činností, sledování, vyhodnocování, enviromentální výchova ve výuce, informování a spolupráce, ekokodex). Pro letošní rok si ekotým vybral téma Odpady.
Nikdo z přítomných nemá problém s fotografováním a umisťováním fotek na web školky a nástěnky, ani s uveřejněním jmen na zápise ze schůzek.

všichni
Rozdělili jsme si otázky k analýze k tématu ,,Odpady“

všichni
Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč
-Zpočátku jsme příliš dlouho čekali na ohlášené členy týmu, kteří měli zpoždění.                          -Malá účast týmu.
+ Stanovili jsme téma, seznámili jsme se s kroky Ekoškoly, rozdělili jsme si role, rozdělili jsme si otázky k analýze.
Termín dalšího setkání:
Za tři až čtyři týdny ve třídě Broučci v 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekokodex

Plán činností

analýza prostředí

 

pravidla ekotýmu

ZPRÁVIČKY Z EKOŠKOLY

Zprávičky z Ekoškolky

I v novém školním roce 2018/2019 pokračujeme v úspěšně  rozjetém projektu Ekoškola. Podařilo se nám poskládat nový, velice početný Ekotým, opět složený z dětí, rodičů a zaměstnanců školky. Pro letošní školní rok jsme také vybrali další ze čtyř témat Ekoškoly ,,Prostředí školky“. Od začátku roku již proběhla dvě setkání Ekotýmu, na kterých jsme se právě o zmíněném tématu bavili. Zkoumali jsme, v čem má naše školka, co se prostředí týče, mezery, co by se dalo doladit, nebo naopak, v čem školku hodnotíme kladně, protože i tyto věci mnohdy bereme spíše jako samozřejmé a nevšimneme si jich, dokud nejsou vysloveny nahlas. Tohle všechno jsme zhodnotili do podoby tzv. Analýzy, která je k nahlédnutí na obou nástěnkách Ekoškolky. Po provedení Analýzy nás čekal další úkol, a to sestavit Plán činností. Z tohoto Plánu jsou patrné dva hlavní cíle a k nim vedoucí úkoly. Jednak se budeme snažit dětem ve školce zajistit jejich vlastní místo (případně nástěnku), které si budou moci samy vyzdobit a rozhodovat o jeho podobě. Zatím takovou možnost děti ve školce neměly.
A druhým úkolem je zajistit to, aby se ve školce objevilo více pokojových květin, o které by se děti mohly samy starat. I samotné pořízení květin bude rozpracováno do dílčích menších plánů, které si vyhotoví jednotlivé třídy samostatně.

A jelikož jsme si zvolili téma ,,Prostředí školky“, skvěle se nám k tomuto tématu hodila i letošní velká událost, jež proběhla na konci měsíce října. S těžkým srdcem jsme byli nuceni pokácet chorobou napadenou velkou lípu u školky, nicméně jsme si náladu brzy spravili vysazením lípy nové. Společně s dětmi jsme si symbolicky pár dní po 100. výročí založení republiky znovu na zahradu vysadili náš tak krásný národní strom. Ten snad ještě
za mnoho let bude dávno dospělým našim dětem připomínat, že třeba právě oni kdysi přispěli jednou lopatičkou hlíny k jeho zasazení.

 

Získali jsme prestižní titul Ekoškola

Mezinárodním titulem Ekoškola se nově pyšní vizovická mateřská škola. Prestižní ocenění, které symbolizuje zelená vlajka, získala jako jedna z mála ve Zlínském kraji; udělený jej má na dva roky. Přípravy na jeho získání trvaly téměř tři roky. A práce to nebyla nijak jednoduchá – kromě pedagogických pracovníků se do projektu museli zapojit i děti, zaměstnanci školy a rodiče.

„Problematice enviromentální výchovy se věnujeme dlouhodobě. Toto ale byla jiná práce, která nás, naše děti, a troufám si říct, že i jejich rodiče, posunula zase o kus dál,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Vizovice Ivana Petrů s tím, že hlavní rozdíl mezi běžnou školkou a ekoškolkou je právě v úzké spolupráci s rodiči.

Ze čtyř daných témat – voda, odpady, životní prostředí a jídlo, si školka zvolila jídlo. V tomto tématu se děti seznamují s tím, co vše je zodpovědná spotřeba jídla, jaké jsou zásady zdravé výživy. Zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou sezónní potraviny a potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, učí se pěstovat bylinky, zeleninu či ovoce. Zjišťují, jak lze vypěstované dobroty využít v kuchyni.

Prvním důležitým úkolem pro vizovickou školku bylo sestavit ekotým složený z pedagogických pracovníků a zaměstnanců školky, dětí a rodičů. Ten v průběhu jednoho měsíce zjišťoval silné a slabé stránky školky ve stravování. Sledoval třeba to, zda se v jídelníčku alespoň jednou týdně objevuje bezmasé nesladké jídlo, zda školka pořádá tematické dny vztahující se k jídlu, zda dětem ve školce jídlo chutná, zda v kuchyni preferují spíš sezonní potraviny.

„Společně s tím, že máme i boxy na pěstování bylinek, byly toto všechno věci, které tým vyhodnotil velmi pozitivně. Co bylo potřeba zlepšit, bylo třeba to, aby děti uměly vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou, aby školní jídelna víc využívala suroviny z regionálních zdrojů. Z analýzy vyšlo i to, že dětem bychom měli častěji dát příležitost si jídlo dopřipravit,“ popsala koordinátorka projektu Simona Pecháčková.

Po celý rok pak školka společně s rodiči pracovala na tom, aby tyto věci zlepšila. A povedlo se. Přísná hodnotící komise na konci dubna provedla ve vizovické školce podrobnou kontrolu. „Asi největším zadostiučiněním byl pohovor auditorek s dětmi. Ty se snažily popsat všechny odborné termíny, samy jim nachystaly pohoštění,“ řekla Simona Pecháčková.

Zástupci školky si v sídle Senátu ČR ve Valdštejnském paláci 20. června převzali mezinárodní titul Ekoškola i jeho symbol v podobě zelené vlajky.

„Díky tomuto projektu jsme stravování v naší mateřské školce posunuli dál – je víc zdravé, chutné. A v neposlední řadě se i rodiče o něm něco víc dozvěděli. Třeba si na vlastí kůži vyzkoušeli, jak je těžké zajistit pro školku nového dodavatele potravin. Byla to spousta práce, která ale měla smysl. Titul samotný je pro nás odměna i prestiž, protože mateřských škol s titulem Ekoškola ve Zlínském kraji mnoho není,“ dodala ředitelka Ivana Petrů.

Program Ekoškola koordinuje na mezinárodní úrovni nezisková organizace Foundation for Environmental Education a v České republice vzdělávací centrum TEREZA. Koná se pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Titul Ekoškola má v České republice přes 130 škol a víc než 17.000 škol na celém světě.

Bc. Gabriela Netopilová Sluštíková
PR manažer města Vizovice

Proč ekoškolka

  1. Jeho metodika staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodinou, zaměstnanci, vedením školy a dalšími členy komunity
  2. Záleží nám na tom, kde budou naše děti žít a jak bude vypadat svět, ve kterém budou žít
  3. Děti se jeho prostřednictvím učí přinášet vlastní nápady, spolurozhodovat, hodnotit a tím získávat možnost být důležité.
  4. Je vhodný pro všechny typy škol (městské, vesnické..).
  5. Je dlouhodobý.
  6. Usilujeme o získání titulu EKOŠKOLKA.
  7. Získáním titulu se zvyšuje prestiž školy, napomáhá při získávání grantů a tím přispívá k dalšímu rozvoji naší mateřské školy.
  8. Koresponduje s programem Začít spolu jehož prvky naše MŠ využívá.
  9. Jednoduše je demokratičtější a přírodě blíž!