577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

EKOKODEX

3. SCHŮZKA EKOTÝMU

Analýza a plán činností

2. SCHŮZKA EKOTÝMU

Zápis z 1. schůzky ekotýmu

CO A JAK JSME ZAPISOVALI ZE SCHŮZKY EKOTÝMU

1. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum: 9.10.2019
Kdo byl na schůzce
Rodiče a děti: Srbová s Aničkou a Matějem, Mikesková s Beatkou a Maxem, Gilgová s Rafaelkem

Paní ředitelka: I. Petrů

Paní učitelky: Búřilová, Galetková

Paní školnice: Kaňová
Cíle schůzky
1.seznámení ekotýmu, seznámení s projektem Ekoškola, 2. podrobnější představení tématu, 3. rozdělení rolí, 4. určení pravidel schůzek ekotýmu, 5.představení 7 kroků, 6. Analýza – rozdělení úkolů (1.část)
Co jsme dělali
Výstup/úkoly
Kdo/kdy
Určili jsme si role

Fotografové – Max

Zapisovatel – GilgováUrčili jsme si pravidla schůzek Ekotýmu
Plakát s pravidly:

Rodičovské, srdíčkové, telefonní, ouškové, pusinkové, želvičkové, hračkové

všichni

Seznámili jsme se s projektem Ekoškola a metodikou 7 kroků (složení ekotýmu, analýza, plán činností, sledování, vyhodnocování, enviromentální výchova ve výuce, informování a spolupráce, ekokodex). Pro letošní rok si ekotým vybral téma Odpady.
Nikdo z přítomných nemá problém s fotografováním a umisťováním fotek na web školky a nástěnky, ani s uveřejněním jmen na zápise ze schůzek.

všichni
Rozdělili jsme si otázky k analýze k tématu ,,Odpady“

všichni
Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč
-Zpočátku jsme příliš dlouho čekali na ohlášené členy týmu, kteří měli zpoždění.                          -Malá účast týmu.
+ Stanovili jsme téma, seznámili jsme se s kroky Ekoškoly, rozdělili jsme si role, rozdělili jsme si otázky k analýze.
Termín dalšího setkání:
Za tři až čtyři týdny ve třídě Broučci v 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekokodex

Plán činností

analýza prostředí

 

pravidla ekotýmu