577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Vánoční představení Vizovjánku na Základní škole

Páteční dopoledne patřilo vánočnímu pásmu, které si pro děti z mateřské školy připravil dětský folklórní soubor Vizovjánek v doprovodu cimbálové kapely Ocún. Představení plné valašských písní, koled, básní i zvyků upoutalo pozornost všech dětí i paní učitelek. Na základě čtených příběhů, bylo dětem velmi vtipným a originálním způsobem přiblíženo, jak přípravy na Vánoce probíhaly dřív mezi dětmi a mládeží na valašských vesnicích. Součástí celého programu bylo nepřeberné množství tradičních valašských tanců, děti mohly vidět i tradiční valašský kroj, ve kterém byli oblečeni účinkující oblečeni.

Děti poznávaly na jevišti své kamarády i sourozence a na závěr celého představení je odměnily svým potleskem.

J. Galetková.

 

Vánoční tvoření a společné zpívání koled

Další hezká předvánoční akce se konala v úterý 10. 12., díky které se rodiče společně s dětmi podíleli na výrobě vánočních ozdob na vánoční strom v mateřské škole. V každé třídě si děti společně s rodiči, podle předlohy vyrobili vánoční ozdobu a po jejím zhotovení se všichni společně vydali na zelené hřiště, kde už byl připraven vánoční strom, na který si ozdoby děti s rodiči pověsili. Za společného přednesení vánoční básničky se stromeček rozsvítil a všichni viděli, jaké úžasné originální ozdoby si děti vyrobily. Po rozsvícení následovalo společné zpívání koled, které tentokrát bylo za doprovodu hry na kytaru, na kterou nás doprovázel pan Vlček. K dispozici bylo i malé občerstvení v podobě vánočního punče, čaje i vanilkových rohlíčků.

 

J. Galetková.

 

Vánoční koncert ZUŠ

Jako každý rok i letos, přišly vánoční náladu do mateřské školy navodit i děti ze Základní umělecké školy. Koncertu se účastnily děti z celé školky od nejmladších až po nejstarší předškoláky. Žáci své skladby hráli většinou společně v doprovodu se svými paními učitelkami a většinou se jednalo především o vánoční koledy. Děti z mateřské školy slyšely nejen známé melodie, ale na vlastní oči viděly hudební nástroje, na které žáci hráli. Housle, kytaru, ale i příčnou flétnu nebo trubku.

Ale nezpívali jen žáci ze ZUŠ, ale zapojovaly se i děti ze školky, s pomocí klavírního doprovodu všichni společně zpívali koledy Pásli ovce Valaši, Stojí vrba košatá nebo Štědrej večer nastal.

Moc děkujeme dětem i paní učitelkám ze ZUŠ a už se těšíme na příští vánoční koncert.

J. Galetková

Mikulášská nadílka

Návštěva Mikuláše 5. 12. ve školce už se stalo každoroční tradicí, na kterou se děti moc těší, ale zároveň se jí některé i malinko bojí. Je to den, kdy si mnoho děti uvědomí, že jejich chování by mohlo být lepší a když se Mikuláš objeví ve třídě a zmíní tyto zlobivé hříšníky, tak právě tito naslibují hory doly a přísahají, že už budou hodní.

I tento rok přišel Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. V každé třídě přečetl Mikuláš, krátké povídání ze své knihy hříchů, ve kterém nejen káral ty největší zlobivce, ale samozřejmě i chválil a vždycky chvála převažovala nad pokáráním.

Děti Mikuláše, čerta i anděla potěšily krátkými básničkami i písničkami a ten jim za odměnu nadělil krásný mikulášský balíček a připomněl dětem, že se přijde za rok zase podívat, jak drží své slovo.

J. Galetková

 

Jak to bylo dříve

Návštěva nejstarších dětí betlému v Horním Lidči a staré dřevěné valašské chalupy Kosenka ve Valašských Kloboukách se už stala tradičním výletem, který bývá jednou z prvních akcí, které dětem připomínají, že se pomalu blíží nejkrásnější svátky v roce. Výletu se účastnily děti ze tříd Broučci, Myšky a Žabky.

V Horním Lidči paní průvodkyně dětem připomněla významná jména svatých, kteří budou do Vánoc slavit svůj svátek a proč si je lidé připomínají, popřípadě jaká pranostika se k nim vztahuje. Pro děti byl nejznámější Mikuláš, kterého děti znají především v doprovodu čerta a anděla, ale v souvislosti s jeho jménem byl zmíněn především jeho příběh o obdarovávání. Celou dobu během povídání děti lákal dřevěný mechanický betlém, který byl v místnosti krásně osvícen a na který měly děti dost času, aby si ho prohlédly. Bylo moc příjemné, že paní průvodkyně byla dětem na blízku, aby jim mohla odpovědět na všechny dotazy, které  je během prohlídky zajímaly. Poté nastal čas na jednu z nejočekávanějších chvil a to vybalení svačinek a dobrot, které si děti na výlet přibalily do batůžku, a na závěr celého betlémového povídání následovalo krátké promítání pohádky o Mikulášské nadílce.

Výlet pokračoval směrem do Valašských Klobouk. Zde děti čekalo v místní valašské dřevěnici nejen povídání o blížících se Vánocích, ale celý program byl protknut i zajímavými tradičními činnostmi. Zmíněny byly tradiční potraviny, které zdobily sváteční stůl, děti měly možnost vyzkoušet si přípravu tradičního valašského pečiva a vyrobily si svíčky ze včelího vosku. Nezbytnou součástí Vánoc jsou též vánoční zvyky, které si děti mohly nanečisto vyzkoušet včetně házení střevíce, věštění z hrnku nebo házení slupkou z jablíčka. Hezkou tečkou na závěr programu bylo zdobení vánočního stromečku tradičními slámovými ozdůbkami za zpěvu vánočních koled.

Děti se vracely z výletu plné dojmů, které si na zpáteční cestě mezi sebou sdělovaly a pokračovaly ve sdělování zážitků i ve školce. Máme před sebou krásné období, které je doslova nabito krásnými akcemi, které nám ve školce navodí příjemnou vánoční atmosféru.

J. Galetková

 

Kino – Angry Birds ve filmu

Další kulturní akce, na kterou se děti těšily, bylo kino v Kulturním domě. Co se bude promítat, bylo velkým překvapením a nakonec bylo ještě větším, než děti čekaly. Kvůli problému se zvukem se nakonec hrál úplně jiný film, než který byl původně na programu. Ale děti byly nadšené, protože měly tu čest zhlédnout snímek s oblíbenými animovanými postavami Angry Birds ve filmu. Film s velkým množstvím vtipných scén, které bavily celé dětské publikum, zavedl děti do světa nelétavých, ale velice spokojených ptáků, jejichž zemi se chystá ohrozit nepříte,l před kterým tyhle opeřence zachrání parta ptačích mimoňů Ruďák, Bombas a Žluťas.

Film se dětem moc líbil, po jeho skončení si děti začaly sdělovat, co všechno s hlavními hrdiny doma mají, od polštářů, přes oblečení, až po hračky.

J. Galetková

Myslivci ve školce

V pátek 25. 10. navštívili naši mateřskou školu dva páni myslivci, kteří přišli dětem povyprávět něco o své práci a snažili se seznámit děti s tím, co všechno jejich práce obnáší. Povídání se odehrálo venku, ve venkovním altánu u bludiště přírodní zahrady mateřské školy. Děti měly možnost dozvědět se o tom, jak se myslivci o zvířátka v lese starají, proč jsou pro ně důležití i jakým způsobem zvířata loví. Ale nejen to, děti mohly na vlastní oči vidět trofeje daňka, srnce, lišky, muflona, zuby divočáka nebo kůži jezevce. Detailně byl popsán růst parůžků u srnců, jelenů i daňků, jejich shazování a samozřejmě bylo zmíněno, jakou roli má při práci myslivců lovecký pes a k jaké práci jsou tihle pejsci potřební. Výklad doplňovaly obrázky z časopisů a knih o myslivosti nebo speciální myslivecké výrazy, kterými se mezi sebou dorozumívají.

Na závěr povídání si mohly děti vyzkoušet pohled do hledáčku myslivecké zbraně, který si nenechalo žádné z dětí ujít. J. Galetková

Šípková Růženka

Děti z mateřské školy vyrazily na divadelní představení O šípkové Růžence v podání herců
Evy Hruškové a Jana Přeučila, které se konalo v Kulturní domě ve Vizovicích. Jelikož se
jednalo o kulturní záležitost, mnoho dětí to nepodcenilo a na představení se hezky ustrojily.
Jeviště tvořila jednoduchá scéna, na které vystupovali nejen známí herci, ale i nádherné loutky
hlavních pohádkových hrdinů. Námět byl trošku odlišný od známého příběhu, což vůbec
nevadilo, jelikož to dětem rozšířilo jejich pohádkové spektrum o novou verzi Růženky.
Pohádku prolínaly veselé písničky a zpěv Evy Hruškové a jedinečný humor Jana Přeučila.
Tato dvojice nejen bavila a vtáhla do děje, ale do představení bylo zapojeno i dětské
obecenstvo. Děti se naučily a společně si zatancovaly královský tanec, ale dvě děti byly
vybrány i do rolí sudiček. Díky častému smíchu, který byl v sále slyšet je zřejmé, že se dětem
pohádka moc líbila. J. Galetková

Podzimní radovánky

Na počest nejbarevnějšího ročního období byly dětem připraveny podzimní radovánky na přírodní zahradě mateřské školy. Cesta byla označena žlutými a hnědými fáborky a obrázky skřítků Podzimníčků, které děti ve školce podzimním ročním obdobím často provází. Tyhle skřítky si děti ve školce vyrábí nejčastěji z přírodnin, proto bylo jejich úkolem nejen projít po vyznačené trase a zdolat překážky, ale ještě po cestě sbírat různé druhy přírodnin (skořápky od vlašských ořechů, kaštany, šišky, kůru ze stromů). Celkem mohly děti nasbírat čtyři přírodniny, cílem bylo, celou cestu si věci hlídat a držet a co nejvíce si toho donést až do cíle. I když se dětem podařilo všechno zdolat, ještě neměly vyhráno, protože si do tříd mohly odnést jen to, co se jim podařilo v cíli hodit do koše. Tohoto podzimního dopoledne se účastnily všechny třídy včetně nejmenších dětí ze třídy Berušky. Ty byly moc statečné a dokonce si vyzkoušely i skoky v pytli.

V průběhu výpravy bylo důležité si uvědomit, že ne vždy jde všechno zdolat rychle a zbrkle, ale že úspěšné budou především ty děti, které cestu absolvují pomalu a s rozvahou, jelikož pokud jim v průběhu trasy nějaká přírodnina spadla, už ji nemohly ze země vzít. Sice nám počasí moc nepřálo, ale deštivé počasí k podzimu prostě patří. J. Galetková

Divadelní představení Medvídek Pú

Do Mateřské školy Vizovice zavítala Herecká společnost s divadelním představením Medvídek Pú. Velmi poutavé předvedení známého pohádkového příběhu děti seznámilo se třemi příběhy oblíbených postav Medvídka Pú a jeho kamarádů. První část byla věnována výhradně postavě hlavního hrdiny a jeho oblíbené pochutiny medu a taky tomu, jaké peripetie zažívá, aby ho získal. V ostatních částech byly představeny příběhy medvídkových kamarádů Prasátka, oslíka Iáčka a nechyběl ani jejich lidský kamarád Kryštůfek Robin. Zážitky těchto hrdinů vedle vtipného podtextu přinášely dětem i poučení, jak je důležité mít kamarády a umět druhým pomáhat. V neposlední řadě bylo díky příběhu o potopě připomenuta i důležitost třídění odpadu a problematika znečišťování vody. Celé představení provázely veselé písničky, vtipné poznámky a též nekončící dětský smích. Děti divadlo zaujalo nejenom kvůli jeho poutavosti a živosti, ale hlavně proto, že se herci snažili s dětmi co nejvíce spolupracovat a zapojovat do příběhu díky společným činnostem a zpívání písní.

Mgr. Jitka Galetková