577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

6. třída – Včelky

Učitelky: Mgr. Lenka Dorňáková

                          Katrin Pešková

Dobré ráno, dobrý den,
si ve včelkách popřejem.
Pohladíme kamarády,
budem se mít všichni rádi.

Třída Včelky je heterogenní s počtem 28 dětí ve věku od 3-5 let. Kolektiv dětí je nový. Je nutné se zaměřit na soužití dětí a dále na prohlubování návyků a dovedností. Třídu nám obohacuje suchozemská želva Pepin, o kterou se děti budou v průběhu celého školního roku starat.

Edukační činnost vychází ze ŠVP „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.“ Třídní vzdělávací nabídku máme zpracovanou do týdenních témat. Náměty budeme čerpat z přírody, ze světa lidí, rozvíjet poznání dětí a také oslavovat svátky i tradice. Celým dnem nás bude provázet hra. V průběhu vzdělávání budeme využívat prožitkového a situačního učení, nabídneme dětem dostatek podnětů a příležitostí k seberealizaci. Povedeme je k samostatnosti, k vlastnímu rozhodování, ale i odpovědnosti za své jednání. Naši přírodní zahradu budeme využívat k zábavě, pohybu i k učení.

Našim společným hlavním záměrem v letošním školním roce bude vytvořit ve třídě přátelské a kamarádské klima, aby se zde děti cítily přirozeně a spokojeně a rády do MŠ chodily. Dále děti také povedeme k rozvoji komunikačních schopností, jejich vzájemnou spolupráci a pomocí. Zařazujeme činnosti takové, aby se děti co nejvíce obohatily o nové zkušenosti a zážitky.