577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

„Hrajeme si na malíře“

Známý malíř a ilustrátor dětských knih nám prokázal tu čest a navštívil i naši školku dne 21.2. 2019. Zábavným ale přiměřeným způsobem věku, děti seznámil s jeho prací jako ilustrátora dětských knih. Děti se opět aktivně zapojovaly a pomáhaly doplnit jednoduché obrázky na tabuli.

Celé vystoupení nás doprovázely kresby zvířátek, jídla ale také různé rekvizity a úžasný humor pana Dudka. Děti si procvičily nejen všechny barvičky, co můžeme najít na paletě, ale také zapojily všechny své smysly a neuvěřitelně přitom rozvinuly svoji fantazii.

K. Dolinová

 

 

„Já rád rytmus, ty rád rytmus“ – hudba hrou

Dne 13.2 2019 do naší školky zavítali představitelé projektu „hudba hrou“ a interaktivním představením předali dětem zábavnou formou počátek hudby a její vývoj po staletí. Celým vystoupením nás doprovázely různé hudební nástroje jako třeba housle nebo kytara. Děti měly možnost si společně s hudebníky i zazpívat a doprovázet se samy pomocí hry na tělo. Díky těmto činnostem si na konci představení děti odnesly poznatky o tom, co je rytmus a melodie. Představení se jim opravdu líbilo a písničky si pobrukovaly ještě po zbytek dne.

K. Dolinová

 

 

 

Na kouzelném paloučku

Dne 4.2. 2019 jsme s dětmi navštívili divadlo v KD Vizovice.

Když na začátku zakokrhal kohout, znamenalo to, že začíná den. Sluníčko slíbilo měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Celým divadélkem nás doprovázela tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se nám předvedl v plné parádě! Podívat jsme se také mohli na rybičky pod hladinou, proletěli jsme se s papírovými draky široko-daleko a nakonec na palouček zavítali kamarádi Jů a Hele. Během představení některé děti dokonce i soutěžily, a tak byly zapopjeny přímo do děje.

K. Dolinová

 

 

Navštívil nás myslivec 25.1. 2019

Další konec týdne nám přišel zpříjemnit besedou pan Červenka, který je členem v mysliveckém sdružení.

Během besedy se děti dozvěděly zajímavosti nejen z jejich myslivecké činnosti, ale taky z přírody. Pro děti to nebylo pouze pasivní naslouchání, ale pan Červenka s nimi diskutoval, vyprávěl, ukazoval různé své trofeje – dančí a srnčí paroží, liščí a jezevčí srst. Ukázky si mohly děti prohlédnout zblízka a na některé si dokonce mohly i sáhnout. Velkým zpestřením byla pro děti ukázka lákání zvěře pomocí různých druhů píšťal.

Ke konci ještě naučil děti pár slov z myslivecké mluvy a ukázal jim jednu ze svých zbraní.

Děti si z besedy odnesly spoustu nových poznatků o přírodě, jak se mají chovat ke zvířátkům a taky to, čím je krmit a čím nikoli.

K. Dolinová

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Zimní radovánky 9.1. 2019

„Sněhulák je panáček,

má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky

a až dolů knoflíky.

Chodí, chodí bos,

má červený nos.“

 

Ve středu 9.1. 2019 nám školní zahradu ozdobili čtyři krásní sněhuláci, které postavily děti ze třídy – Berušky, Motýlci, Žabky a Šnečci. Každý ze sněhuláků byl originální a to nejen svými tvary, ale i zdobením. Děti měly možnost využít kamínky, uhlíky, vršky, větvičky, šálu, rukavice, klobouček či truhlíky. Bylo důležité si dobře zorganizovat práci a spolupracovat s druhými, jelikož každá třída stavila jednoho sněhuláka. Po dokončení sněhuláků jsme děti společně s jejich výtvory vyfotografovali a šli zhodnotit i práci druhých tříd. K. Dolinová

 

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Návštěva kostela ve Vizovicích

Dne 7.1. 2019 jsme s dětmi navštívili kostel sv. Vavřince ve Vizovicích, kde jsme mohli shlédnout nejen krásnou výzdobu kostela, ale taky velmi pěkné vystoupení dětí z farního kroužku. Krátkým představením nám starší děti chtěly nastínit dobu, kdy vládl král Herodes Veliký, narození Ježíška ale taky příchod sv. Tří králů. Krátký a výstižný příběh děti opravdu zaujal a poslouchaly do poslední chvilky. Na konci vystoupení jsme si se všemi zazpívali píseň „My tři králové“ a ještě pár dalších koled a písní. Pro děti to byl určitě jeden z dalších pěkných zážitků, který jsme zakončili nahlédnutím do betléma.

K. Dolinová

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Plavání

Předškoláci mají poslední rok ve školce nabitý akcemi, do kterých patří i plavecký výcvik. Jako každý rok se dojíždí na Plovárnu do Luhačovic, kde jsou k dispozici čtyři bazény od malého, který je určitě především začátečníkům, až po velký 25 metrový bazén, který navštěvují hlavně pokročilí plavci. Během první hodiny se děti rozdělí do skupin na základě svých plaveckých dovedností. Každá skupinka má svého trenéra a ten dětem co nejzábavnější formou přibližuje základy plaveckých stylů. Děti se učí dýchání do vody, potápět se, skákat do vody, základy šipky a spoustu dalších úkonů.

Během dvanácti lekcí děti poznají vodu z té lepší veselejší stránky. K tomu mají k dispozici velké množství pomůcek, které jsou aktivně v hodinách využívány. Cílem všech trenérů je, aby si děti plavání užily, něco se naučily a zjistili, že z vody nemusím mít strach. Asi největším zážitkem z celé hodiny je chvilka volného plavání, kdy si děti, pod dohledem trenérů, mohou volně plavat s ostatními kamarády.

Během celého kurzu se zřejmě nejvíce těší na ukázkovou hodinu pro rodiče. Kdy rodiče a ostatní členové rodiny se přijedou podívat na plavecké výkony svých dětí a na to, jak se dokážou se zadanými pokyny od trenérů poprat. Pro rodiče se letos uskutečnila osmou lekci, která byla v úterý 11 prosince. Na děti se přišly podívat maminky, tatínkové, mladší sourozenci, ale i babičky nebo dědečkové. Na vlastní oči mohli vidět nejen, jak plavání s dětmi probíhá, ale také jak děti výcvik zvládají. Samozřejmě všechny se snažily podat nejlepší výkony, aby na ně rodiče byli hrdí, což se jim určitě podařilo. Rodiče tento významný den dokumentovali fotkami nebo videi, aby měli všichni z hodiny veselou památku. Po skončení se děti šly s rodiči přivítat a vlastně zase rozloučit, jelikož je čekala cesta zpět do školky.

Do konce plaveckého výcviku zbývá ještě pár lekcí, během kterých děti ještě zdokonalí své plavecké schopnosti, které budou poslední hodinu ohodnoceny mokrým vysvědčením.

J. Galetková

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Návštěva v Doteku

Ve středu 12. prosince jsme s dětmi ze včelek navštívili domov s pečovatelskou službou DOTEK. Děti vystrojené do valašských krojů tamním babičkám a dědečkům zpříjemnily předvánoční chvíle pásmem valašských písní a tanců. Společně jsme si zazpívali také několik koled a děti přáníčkem popřály seniorům krásné vánoce. Nečekaně a mile nás odměnila jedna babička, která nám zpaměti zarecitovala dlouhou a krásnou bajku o zvířátkách, kterou si pamatovala ještě ze školy. Odcházeli jsme s dobrým pocitem a uspokojením, že jsme našim seniorům udělali opravdu radost.

Krajščáková M

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Povídání o Mikuláši

Na pátek 30.listopadu jsme s dětmi předškolákú dostali pozvání od Římskokatolické farnosti ve Vizovicích do nově vybudovaného komunitního centra. Čekalo nás povídání o životě svatého Mikuláše. Přivítala nás paní Radoňová, která nás také celým programem provázela. Děti byly do příběhu aktivně zapojeny, pomáhaly s instalací rekvizit a odpovídaly na otázky.

Dověděli jsme se, kdo to vlastně ten „Mikuláš“ byl, jak žil a proč se tato legenda traduje. Jeho dobré srdce, skromnost, soucit a ochota pomáhat může být vzorem nejen dětem, ale i nám dospělým.

Krajščáková M.

 

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Předškoláci na Kosence

Podzimní výlet předškoláků do Valašských Klobouků se stává v naší školce tradicí. A tak jsme se v pondělí 26. Listopadu vypravili na tento adventní výlet i my, předškoláci ze tříd broučků, včelek a myšek. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a pan řidič ručil za to, že se při činnostech vystřídáme. První skupina vystoupila z autobusu v Horní Lidči. Tady jsme navštívili pohyblivý Betlém. Moment překvapení byl úžasný. Děti s rozzářenýma očima zazpívaly Ježíškovi koledu a tím spustily světla reflektorů a pohyb dřevěných figurek. Před námi ožila stará řemesla a lidové zvyky. Některé děti poznaly např. Svatý Hostýn nebo Čertovy skaly. Dýchla na nás nezapomenutelná vánoční atmosféra. Druhá skupina dětí pokračovala do Valašských Klobouků na Kosenku, do centra ZO ČSOP, do staré dřevěné chalůpky. Tetičky z Kosenky pro nás měly připravený krásný adventní program. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o předvánočním a vánočním čase, o tradicích a zvycích na Valašsku. Ohřáli jsme se u roztopené pece, vypili jsme teplý bylinkový čaj a také jsme si vyzkoušeli některé starodávné obyčeje. Třeba házení papučí, odhalovali jsme hrníčkové tajemství a za zpěvu koled jsme zdobili vánoční stromeček. Vlastnoručně si děti vyrobily svíčku z pravého včelího vosku a společně jsme šůlali a pekli „pány“ z kynutého těsta. Panečku, to byla dobrota!

M. Krajščáková

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/