577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

2. třída – Šnečci

Učitelky: Zdenka Kulíšková

                  Vendula Fryšarová

Poslechněte, co vám říkám,
šneček nikam nepospíchá.
Proč by spěchal? Času dost,
vždyť cestuje pro radost.
On chce poznat celý svět,
pak přijde nazpátek.

Třídu navštěvují 4-5 leté děti. Hlavním cílem učitelek je klidné soužití, pěkná komunikace, spolupráce v kolektivu, všestranný rozvoj a touha objevování.

Děti vzděláváme v okruzích přírody, světa lidí, poznání, kultury a tradic. Třída je rozdělena na centra aktivit: Ateliér, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Knihy a písmena, Divadlo, Kostky, Voda a písek, Domácnost a Cvičení, které si děti mají možnost vybrat. Třída využívají prvky programu Začít spolu.

Děti jsou vedeny k základům slušného chování ve školce i společnosti, úklidu, stolování, přátelství a samostatnosti…