577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Zápis ze setkání Klubu rodičů MŠ Vizovice ze dne 11. 3. 2019

Klub rodičů

Zápis ze setkání Klubu rodičů SRPDŠ Vizovice ze dne 24.10. 2018

Přítomni: Vlčková, Lutonská, Svoradová, Plesarová, Štachová, Mikuláštíková, Roháčková, Mazůrková, Epple, Matějková

Za školku se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Ivana Petrů

Omluveni: Jordánová, Kalincová

Na schůzce byla probírána následující témata:

Seznámení s novými členy Klubu rodičů

Představení aktivit školky směrem k dětem – Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Den dětí, výlety všech tříd, Den dětí, rozloučení s předškoláky a předání knihy.

Aktivity směrem školka k rodičům a dětem – podzimní akce – Den otevřených dveří k příležitosti 50. Výročí otevření budovy MŠ Vizovice, vánoční tvoření, velikonoční tvoření, Jarní akce, setkání předškoláků s 1.ročníkem ZŠ Vizovice.

Přítomní zástupci odsouhlasili finanční příspěvek z fondu SRPDŠ MŠ Vizovice na – Mikulášskou nadílku 50Kč na dítě výběr drobného dárku zajistí paní ředitelka, Vánoční nadílku 100,-Kč na dítě – příspěvek na hračky do jednotlivých tříd
Školka získala titul EKOŠKOLKA – na nástěnce horní budovy školky je vyvěšena získaná vlajka,putovní pohár
Dále byla probrána tématika, kolem vyvěšení kontaktů na třídního zástupce na nástěnce

Každý rodič má právo znát jméno zástupce třídy, má taky možnost se obrátit i na paní učitelky, které mají kompletní kontaktní údaje.

O prázdninách proběhla rekonstrukce elektroinstalace na horní budově školy.

Paní ředitelka nám oznámila, že může školka přijímat darované vypěstované ovoce. Např. pokud má pěstitel více jablek a je ochoten přenechat do kuchyně školky.

Olga Vlčková