577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Mimořádné uzavření Mateřské školy Vizovice, okres Zlín

10.07. 2020

SMS Vizovic20071007540

 

Vážení rodiče dětí přihlášených k červencové docházce,

provoz mateřské školy v týdnu od 20. 7. do 24. 7. 2020 lze zajistit jen

od 6,05 do 12,00 hodin.

Děti obdrží pouze dopolední svačinku a přesnídávku, oběd nebude.

Děti je nutné si vyzvednout do 12,00 hodin.

Pokud máte zájem o tento zkrácený provoz, nahlaste osobně nebo telefonicky /577452726/ v týdnu od 13. do 17. 7. 2020.

 

Znovuotevření mateřské školy

22.05. 2020


Organizační pokyny k znovuotevření Mateřské školy Vizovice v době od 25. 5. – 31. 8. 2020

 • Mateřská škola je otevřena v omezeném provozu. Provoz je zajištěn na horní budově. Po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola v měsíci červenci a srpnu nebude uzavírat.
 • Děti jsou rozděleny do tříd podle aktuálních seznamů umístěných u vchodu do horní budovy.
 • Do mateřské školy mohou přijít děti obou zaměstnaných rodičů, samoživitelů a děti s povinností předškolního vzdělávání, kteří řádně vyplnili dotazník a zaslali jej zpět do MŠ.
 • Je třeba řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy!
 • Nesmí docházet ke shromažďování osob v areálu školy. Rodiče s dětmi v patřičných rozestupech čekají venku, až si dítě převezme zaměstnanec školy.
 • V době čekání dodržují děti i dospělí povinnost zakrytí úst a nosu. Použitou roušku dítěte berou rodiče zpět.
 • V první den nástupu rodiče odevzdají aktuálně vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podpisem potvrdí seznámení s organizačními pokyny.  Kdo neodevzdá osobně aktuální čestné prohlášení, nebude jeho dítě přijato.
 • Respektujte zákaz nošení hraček včetně plyšáků.
 • Stravování je pro děti zajištěno v běžném režimu.
 • Vyzvedávání dětí je možné v obvyklou dobu po obědě nebo odpoledne. Je třeba zvonit, čipový systém je vypnut. Nevstupujte do budovy MŠ.
 • Děti budou trávit hodně času venku, vybavte je proto potřebným oblečením. Při odchodu domů, berou děti všechny věci domů, proto jim dejte vhodnou tašku.
 • Čistá rouška v uzavřeném sáčku zůstává uložena ve skříňce. Roušku předejte v den nástupu dítěte do MŠ.
 • Pokud dítě trpí nějakými projevy alergie, je třeba doložit vyjádření příslušného lékaře.
 • Rodiče dětí z dolní budovy si před předáním dítěte vyzvednou všechny věci ve své šatně.

INFORMACE!

12.05. 2020

Vážení rodiče,

mnohokrát děkuji za zpětnou vazbu při zjišťování docházky dětí do mateřské školy v období 25. 5. – 31. 8. 2020.

E-mail s informacemi z MŠ byl zaslán všem rodičům. Pokud někdo tyto informace neobdržel, může o ně prostřednictvím e-mailu skola@msvizovice.cz požádat.

Rodiče, kteří v tomto školním roce děti již odhlásili, si mohou vyzvednout ze školky věci ve dnech

18. 5. – 19. 5. 2020 v době od 9. 00 – 15. 00 hodin.

Informace k zahájení provozu pro rodiče přihlášených dětí od 25. 5. 2020 budou zveřejněny na těchto stránkách v příštím týdnu.

Čestné prohlášení neposílejte e-mailem!!!

Aktuálně vyplněné čestné prohlášení odevzdáte osobně až v den nástupu dítěte. To znamená, že na něm bude uvedeno datum tohoto nástupu.

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Náměty pro práci s dětmi

04.05. 2020

Úkoly a cvičení (nejen) pro předškoláky

Milé děti, milí rodiče,

v této rubrice jsme pro vás připravili několik tipů a odkazů, které můžete s dětmi využít.

Co má umět předškolák /rozklikněte soubor/

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://www.skolaci.com/

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

http://snamitozvladnes.cz/index.php/ke-stazeni

www.napadyproanicku.cz

Domácí školka:

https://youtu.be/Cq15zcbjG1M

Pohybové aktivity:

https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky

Číst více

Vážení rodiče, opět se objevilo značné množství neuhrazených plateb v měsíci dubnu, kdy je třeba zaplatit stravné za měsíc březen, pokud vaše dítě před uzavřením mateřskou školu navštěvovalo. Prosím zkontrolujte a uhraďte svoji platbu.

23.04. 2020

Vážení rodiče, podrobné informace k zápisu do MŠ 2020/2021 naleznete v sekci ZÁPIS

08.04. 2020

Vážení rodiče, kteří jste dosud neuhradili březnovou platbu, co nejrychleji tak učiňte!

25.03. 2020

Uzavření Mateřské školy Vizovice

17.03. 2020

Vážení rodiče,

Rada města Vizovice v souvislosti s nepříznivým vývojem výskytu onemocnění COVID-19 rozhodla o uzavření provozu Mateřské školy Vizovice s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Pro aktuální informace sledujte naše stránky, případné změny budou neprodleně zveřejněny.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy mohou rodiče využít ošetřovné.

Tiskopis žádosti lze potvrdit osobně v mateřské škole ve dnech 18. a 19. března 2020 v době 8.00 – 12.00 hodin, případně elektronicky na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu skola@msvizovice.cz

Podrobnější informace k ošetřovnému naleznete na stránkách www.cssz.cz

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Provoz mateřské školy od 17. 3. 2020

16.03. 2020

Vážení rodiče!

Provoz mateřské školy je zajištěn pouze na horní budově.

Prosím, voďte děti do mateřské školy jen v nezbytně nutných případech. Pokud je jeden z rodičů doma nebo máte jinou možnost, děti do MŠ nevoďte.

Dítě v MŠ nesmí jevit známky onemocnění /rýma, kašel, apod./

Na předškoláky se v těchto dnech nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání – nemusí být písemně omluveni.

Děti, které mateřskou školu nenavštěvují, omlouváme.

Věřím, že  současnou situaci pochopíte a budete se zodpovědně chovat k sobě i ke svému okolí.

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka