577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Poděkování

07.11. 2019

Mnohokrát děkujeme:

Panu Plesarovi za finanční dar,

paní Kostkové, Jurčákové a Hruzíkové za pomoc při údržbě zahrady.

Co nás čeká v listopadu

07.11. 2019

7. 11. 2019 v 16. 00 hodin – Uspávání zahrady a lampionový průvod – akce pro děti a rodiče

11. 11. 2019 – kino v KD

25. 11. 2019 – vzdělávací program pro předškoláky  – Kosenka Valašské Klobouky, betlém Horní Lideč

Přerušení provozu MŠ v prosinci 2019

24.10. 2019

Ředitelka Mateřské školy Vizovice, po projednání

se zřizovatelem, podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

o předškolním vzdělávání v platném znění

rozhodla o  přerušení  provozu mateřské školy

ve dnech 23. 12. –  31. 12. 2019

                                            Ředitelka mateřské školy

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

27.09. 2019

Ve dnech 29. 10. 2019 a 30. 10. 2019 je provoz pro všechny přihlášené děti zajištěn na dolní budově.

Číst více

Prázdninový provoz

09.08. 2019

Provoz od 12. 8. 2019 bude zajištěn na dolní budově.

Mateřská škola bude otevřena v době 6. 15 – 16. 15 hodin.

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

06.08. 2019

Školní rok bude zahájen v pondělí, dne 2. září 2019. V tento den přiveďte děti do svých tříd podle seznamů, které budou zveřejněny na nástěnce horní budovy od 29. srpna 2019 po dobu jednoho týdne. Dne 29. 8. 2019 v čase 9. 00 – 10.30 pořádáme Den otevřených dveří. Při této příležitosti se seznámíte s prostředím školy a třídou Vašeho dítěte.

V první polovině měsíce září proběhnou v jednotlivých třídách třídní schůzky, kde budou zákonní zástupci seznámeni se vším, co se týká předškolního vzdělávání a provozu mateřské školy. Účast zákonného zástupce dítěte je nutná. Termíny schůzek budou upřesněny.

Matriční list:

Zákonní zástupci nově přijatých dětí při nástupu dítěte do MŠ předají učitelce ve třídě řádně vyplněný matriční list. Formulář je připravený k vytištění v oddíle dokumenty, případně si ho můžete vyzvednout v MŠ od 26. 8. 2019.

Co děti v mateřské škole potřebují:

·         Přezůvky, ve kterých je noha pevná, pokud možno bez tkaniček a přezek. V žádném případě trepky nebo obuv crocs.

·         Pyžamo.

·         Oblečení do třídy – jiné než ven.

·         Náhradní prádlo, tričko.

·         Oblečení na venkovní pobyt podle sezóny a aktuálního počasí, v létě pokrývku na hlavu. Ven chodíme téměř za každého počasí, počítejte, že se děti mohou ušpinit. Na pobyt venku je lépe volit oblečení starší.

·         Pláštěnku.

·         Vlastní hrníček, který si dítě pozná.

·         Kartáček na zuby, pastu a balík papírových kapesníků.

·         Ostatní, dle požadavku jednotlivých tříd.

Co nás čeká v červnu

29.05. 2019

3. června 2019 – oslavíme Den dětí zábavným programem KLAUNIÁDA – BUBLESHOW

5. června 2019 – slavnost – Rozloučení s předškoláky

7. června 2019 – spaní ve školce – pro předškoláky

17. června 2019, 16.30 hodin – “ Až se jednou namaluju…“ Vernisáž výstavy dětských prací, na kterou srdečně zveme nejen rodiče s dětmi.

19. června – akce ve spolupráci se ZŠ /pro předškoláky/

 

11. června – adaptační program 15.00 – 16.00 hodin

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2019

26.04. 2019

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, po projednání se zřizovatelem, podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhodla o přerušení provozu mateřské školy ve dnech

15. července  –  9. srpna 2019

Provoz bude opět zahájen dne 12. 8. 2019

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu

V měsíci červenci a srpnu 2019, kdy dochází k přerušení
provozu Mateřské školy Vizovice, okres Zlín,
stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní
vzdělávání dle § 6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném
znění následovně

červenec 2019 –  200,– Kč

srpen 2019 –  300,– Kč

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého
dne stávajícího kalendářního měsíce

Mgr. Ivana Petrů

ředitelka

Vizovice duben 2019

 

 

 

 

Adaptační program

24.04. 2019

4. setkání: dne 9. 5. 2019

v čase 15.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na vás

Co nás čeká v květnu

12.04. 2019

2. 5. 2019 – fotografování – třídní skupinové fotografie

10. 5. 2019 – zápis do MŠ /podrobné pokyny jsou v odkazu ZÁPIS/

14. 5. 2019 – ukázka dravých ptáků

13. 5. – 17. 5. Besídky ke Dni matek

17. 5. 2019 sportovní dopoledne pro předškoláky

20. 5. 2019 filmové představení

30. 5. 2019 VÝLET !

Zoo Lešná – Berušky, Šnečci, Žabky

Dino Park Ostrava – Motýlci, Broučci, Včelky, Myšky

29. 5. 2019 – pokračování projektu městské knihovny Celé Česko čte dětem