577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Prázdninový provoz

09.08. 2019

Provoz od 12. 8. 2019 bude zajištěn na dolní budově.

Mateřská škola bude otevřena v době 6. 15 – 16. 15 hodin.

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

06.08. 2019

Školní rok bude zahájen v pondělí, dne 2. září 2019. V tento den přiveďte děti do svých tříd podle seznamů, které budou zveřejněny na nástěnce horní budovy od 29. srpna 2019 po dobu jednoho týdne. Dne 29. 8. 2019 v čase 9. 00 – 10.30 pořádáme Den otevřených dveří. Při této příležitosti se seznámíte s prostředím školy a třídou Vašeho dítěte.

V první polovině měsíce září proběhnou v jednotlivých třídách třídní schůzky, kde budou zákonní zástupci seznámeni se vším, co se týká předškolního vzdělávání a provozu mateřské školy. Účast zákonného zástupce dítěte je nutná. Termíny schůzek budou upřesněny.

Matriční list:

Zákonní zástupci nově přijatých dětí při nástupu dítěte do MŠ předají učitelce ve třídě řádně vyplněný matriční list. Formulář je připravený k vytištění v oddíle dokumenty, případně si ho můžete vyzvednout v MŠ od 26. 8. 2019.

Co děti v mateřské škole potřebují:

·         Přezůvky, ve kterých je noha pevná, pokud možno bez tkaniček a přezek. V žádném případě trepky nebo obuv crocs.

·         Pyžamo.

·         Oblečení do třídy – jiné než ven.

·         Náhradní prádlo, tričko.

·         Oblečení na venkovní pobyt podle sezóny a aktuálního počasí, v létě pokrývku na hlavu. Ven chodíme téměř za každého počasí, počítejte, že se děti mohou ušpinit. Na pobyt venku je lépe volit oblečení starší.

·         Pláštěnku.

·         Vlastní hrníček, který si dítě pozná.

·         Kartáček na zuby, pastu a balík papírových kapesníků.

·         Ostatní, dle požadavku jednotlivých tříd.

Co nás čeká v červnu

29.05. 2019

3. června 2019 – oslavíme Den dětí zábavným programem KLAUNIÁDA – BUBLESHOW

5. června 2019 – slavnost – Rozloučení s předškoláky

7. června 2019 – spaní ve školce – pro předškoláky

17. června 2019, 16.30 hodin – “ Až se jednou namaluju…“ Vernisáž výstavy dětských prací, na kterou srdečně zveme nejen rodiče s dětmi.

19. června – akce ve spolupráci se ZŠ /pro předškoláky/

 

11. června – adaptační program 15.00 – 16.00 hodin

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2019

26.04. 2019

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, po projednání se zřizovatelem, podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhodla o přerušení provozu mateřské školy ve dnech

15. července  –  9. srpna 2019

Provoz bude opět zahájen dne 12. 8. 2019

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu

V měsíci červenci a srpnu 2019, kdy dochází k přerušení
provozu Mateřské školy Vizovice, okres Zlín,
stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní
vzdělávání dle § 6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném
znění následovně

červenec 2019 –  200,– Kč

srpen 2019 –  300,– Kč

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého
dne stávajícího kalendářního měsíce

Mgr. Ivana Petrů

ředitelka

Vizovice duben 2019

 

 

 

 

Adaptační program

24.04. 2019

4. setkání: dne 9. 5. 2019

v čase 15.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na vás

Co nás čeká v květnu

12.04. 2019

2. 5. 2019 – fotografování – třídní skupinové fotografie

10. 5. 2019 – zápis do MŠ /podrobné pokyny jsou v odkazu ZÁPIS/

14. 5. 2019 – ukázka dravých ptáků

13. 5. – 17. 5. Besídky ke Dni matek

17. 5. 2019 sportovní dopoledne pro předškoláky

20. 5. 2019 filmové představení

30. 5. 2019 VÝLET !

Zoo Lešná – Berušky, Šnečci, Žabky

Dino Park Ostrava – Motýlci, Broučci, Včelky, Myšky

29. 5. 2019 – pokračování projektu městské knihovny Celé Česko čte dětem

Co nás čeká v dubnu

12.04. 2019

1. 4. 2019 – jarní brigáda na školní zahradě

4. 4. 2019 – adaptační program

5. 4. 2019 – “ Velikonoce“ – vzdělávací program ve zlínském muzeu – pro  děti ze třídy Broučci

9. 4. 2019 – ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK

11. 4. 2019 – od 15. 30 velikonoční dílny ve všech třídách

16. 4. 2019 – „Povídejme si děti“ – Malá scéna Zlín /Hudební divadlo dětem M. Novozámské/  děti ze 4. , 5. ,  6. a 7. třídy

18. 4. 2019 – provoz zajištěn na dolní budově

24.  a 25. 4. 2019 – děti návštíví  hasiče ve Vizovicích

24. 4. 2019 – AKCE PRO DĚTI A RODIČE – srdečně zveme na školní zahradu od 15. 30 hod. /V případě nepříznivého počasí bude akce odložena./

 

Co nás čeká v březnu

01.03. 2019

5. 3. 2019 – KARNEVAL

6. 3. 2019 – zahájení projektu Celé Česko čte dětem – pro předškoláky

25. 3. 2019 – Návštěva kina

Fotografování: 26. 3. 2019 – děti z dolní budovy

28. 3. 2019 – děti z horní budovy

Adaptační program

13.02. 2019

2. setkání: dne 14. 3. 2019

v čase 15.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na vás

Pololetní prázdniny

13.02. 2019

Dne 1. února /pololetní prázdniny ZŠ/ bude provoz mateřské školy zajištěn na dolní budově ve třídě „Berušky“