Distanční vzdělávání

04.03. 2021

Informace k distančnímu vzdělávání jsou zveřejněny v oddíle náměty činností pro děti. Distanční vzdělávání je povinné pro děti, na které se v letošním školním roce vztahuje povinnost předškolního vzdělávání.

V období jarních prázdnin 8. – 12. 3. 2021 neprobíhá distanční výuka.

08.03. 2021

OZNÁMENÍ

28.02. 2021

Vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00,00 hod. do dne 21. března 2021 do 23,59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole s níže uvedenou výjimkou.

Na základě požadavku krizového štábu ZK určila starostka města Vizovice Mateřskou školu Vizovice, okres Zlín k zajištění péče o děti ve věku 3-6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

·  bezpečnostních sborů

·  obecní policie

·  poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

·  příslušníci ozbrojených sil

·  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

·  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

·  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

·  Úřadu práce České republiky

·  České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

·  Finanční správy České republiky

·  Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

·  Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

·  Zařízení školního stravování

·  České pošty, s.p.

·  Podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury

·  pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení

Péče bude poskytována pedagogickými pracovníky určené školy bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy.

Kontakt na ředitelku: Mgr. Ivana Petrů

Tel: 577 452 726, mobil: 603 725 797, e-mail: skola@msvizovice.cz

Provozní doba:           6.05 – 16. 35 hodin

Pokyny pro přihlášení dítěte:

1.  Zájem o umístění dítěte oznamte na vybraný kontakt.

2. První den při příchodu odevzdáte čestné prohlášení, následně, co nejdříve, potvrzení o zaměstnání – formuláře v odkazu.

3. Je  potřeba průběžně upřesňovat docházku dětí a omlouvat u ředitelky školy dítě den předem

do   12. 00 hodin.

4. Dětem dejte s sebou přezůvky, oblečení na pobyt venku, pyžamo a vlastní kelímek na pití.

5. Náklady za pobyt dítěte budou hrazeny z prostředků ZK.

FORMULÁŘ-Potvrzení-o-zaměstnání-pro-vzdělávací-zařízení

čestné prohlášení -bezinfekčnost

1. 3. 2021 voďte děti k hlavnímu vchodu horní budovy mateřské školy

Pozn.: Ošetřovné (OČR)

Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 6 let výše uvedených profesí, pro které Zlínský kraj určil školu nebo školské zařízení, nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

18.01. 2021

Vážení rodiče,

Pokud požadujete potvrzení o zaplacení školného za rok 2020, které se vydává za účelem doložení slevy na dani, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyplněný formulář odevzdejte ve své třídě do konce měsíce ledna.

Ve formuláři vyplňte:

·         jméno a příjmení zákonného zástupce, který bude slevu uplatňovat.

·         jméno a příjmení dítěte.

·         Datum narození dítěte.

2. Od 3. 2. 2021 si potvrzený formulář vyzvedněte ve své třídě.

 

Formulář je ke stažení v níže uvedeném odkazu, případně si jej můžete vyzvednout v MŠ.

VE FORMULÁŘI NEVYPLŇUJTE TYTO ÚDAJE !!!! – CELKOVÁ VÝŠE VÝDAJŮ A DATUM VYSTAVENÍ.

Formulář potvrzení 2020 – ke stažení zde

INFORMACE

15.01. 2021

Vážení rodiče,

Tématem dnešní doby se stala koronavirová epidemie a události s ní spojené. Problémy se nevyhýbají téměř nikomu a ani naše mateřská škola nezůstala ušetřena, i když po dlouhou dobu statečně vzdorovala. V současné době se potýká především s těžkostmi souvisejícími se značnou absencí personálu jak z důvodu karantény, tak i kvůli onemocnění.

Proto opět sděluji, že jsme nuceni děti z jednotlivých tříd spojovat, abychom provoz mateřské školy udrželi.

Na základě Vašich dotazů k omlouvání dětí připomínám povinnost písemného omluvení předškoláků s povinným předškolním vzděláváním ihned po návratu do MŠ. Děti, které byly omluveny na více než jeden den automaticky dále omlouváme. Ovšem v případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte je potřeba, v souladu se školním řádem /déle než tři týdny/, projednat a zdůvodnit nepřítomnost dítěte s ředitelkou MŠ. Postačí e-mail nebo telefonické sdělení.

Mgr. Ivana Petrů

INFORMACE PRO DĚTI V KARANTÉNĚ

NA ZÁKLADĚ SDĚLENÍ KHS UKONČUJE KARANTÉNU OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ. PŘI NÁVRATU DO MŠ JE TŘEBA PŘEDLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ – ke stažení zde

Omlouvání dětí – třída Včelky a Myšky

15.01. 2021

Omlouvání dětí pomocí mobilní aplikace

Vážení rodiče dětí ze třídy Včelky a Myšky,

v nejbližších dnech byste měli do svých e-mailů obdržet přístupové heslo pro stažení mobilní aplikace SAFY.

Aplikaci SAFY si stáhnete do svých mobilních telefonů následujícím způsobem:

·       ve svém telefonu vyhledáte ikonu OBCHOD PLAY

·       do vyhledávače zadáte SAFY2 PRO RODIČE – instalovat

·       staženou aplikaci otevřete a zadáte přihlašovací údaje ze svého e-mailu

·       objeví se docházka Vašeho dítěte

Pokud neobdržíte přístupové heslo nebo se Vám nepodaří aplikaci stáhnout, případně se objeví jiný problém, obraťte se na učitelky ve svých třídách, napište e-mail nebo zatelefonujte do MŠ.

Aplikaci můžete k omlouvání dětí a nahlášení odchodu po obědě ihned po zprovoznění  využívat.

Omlouvání:

Dítě je přítomno – není potřeba nic zadávat

Chcete omluvit dítě na určitý celý den – označíte v kolonce nepřítomen.

Chcete omluvit odpolední svačinu – označíte v kolonce: půjde po obědě.

 

Děkujeme za spolupráci.

Pokyny k distančnímu vzdělávání jsou zveřejněny v oddíle Náměty činností pro děti.

11.01. 2021

Ukončení omezeného provozu

08.01. 2021

Vážení rodiče!

Omezený provoz Mateřské školy Vizovice bude ukončen dne 10. 1. 2021. Od 11. 1. 2021 se škola vrací k běžnému provozu.

Považuji za nutné Vás informovat, že z personálních důvodů může být provoz zajištěn jen v některých třídách, to znamená, že děti budou převážně v odpoledních hodinách i nadále spojeny.

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Omezení provozu od 4. ledna 2021

31.12. 2020

Omlouvání dětí pomocí mobilní aplikace

05.11. 2020

Vážení rodiče dětí ze třídy Broučci a Žabky,

v nejbližších dnech byste měli do svých e-mailů obdržet přístupové heslo pro stažení mobilní aplikace SAFY.

Aplikaci SAFY si stáhnete do svých mobilních telefonů následujícím způsobem:

·       ve svém telefonu vyhledáte ikonu OBCHOD PLAY

·       do vyhledávače zadáte SAFY2 PRO RODIČE – instalovat

·       staženou aplikaci otevřete a zadáte přihlašovací údaje ze svého e-mailu

·       objeví se docházka Vašeho dítěte

Pokud neobdržíte přístupové heslo nebo se Vám nepodaří aplikaci stáhnout, případně se objeví jiný problém, obraťte se na učitelky ve svých třídách, napište e-mail nebo zatelefonujte do MŠ.

Aplikace se k vlastnímu omlouvání dětí začne využívat až v okamžiku, kdy budeme mít informaci od všech rodičů z uvedených tříd, že jsou na tuto variantu připraveni. O termínu zahájení omlouvání tímto způsobem budete informováni prostřednictvím webu školy a zveřejněním na nástěnkách u jednotlivých tříd.

Po zahájení a vyzkoušení provozu budou postupně instalovány aplikace rodičům dětí z ostatních tříd.

Omlouvání:

Dítě je přítomno – není potřeba nic zadávat

Chcete omluvit dítě na určitý celý den – označíte v kolonce nepřítomen

Chcete omluvit odpolední svačinu – označíte v kolonce – odpoledne

Dítě omluvíte z oběda a odpolední svačiny – označíte v kolonce dopoledne

 

Děkujeme za spolupráci.