577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Pověřenec

Správce, Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky 5b36car

adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce, Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky 5b36car

adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Číst více