577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Výzva k podání nabídky na výběrové řízení zakázky malého rozsahu „Multifunkční pánev“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – oprava zahradního domku“

Výzva_k_podání_nabídky

Realizace zakázky „MŠ Vizovice – oprava zahradního domku“ přidělena firmě UPOSS, spol. s r.o., IČO: 42340918 s nejvýhodnější nabídkou, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu – 807 839,58 Kč včetně DPH.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – Dodávka a montáž herních prvků MŠ Vizovice

Zveřejnění výsledku veřejné zakázky malého rozsahu

Realizace zakázky „dodávka a montáž herních prvků“: BONITA GROUP SERVICE s.r.o., IČO: 27738795 s vítěznou cenovou nabídkou 454 449,00 Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – dodávka projekce“