577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – Dodávka a montáž herních prvků MŠ Vizovice

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – dodávka projekce“

Rozhodnutí zadavatele o výzvě k podání cenové nabídky

Vážení,
jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zábradlí na schodišti “  vyzýváme k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení v době  2. – 8. března 2020.

Místo plnění – Mateřská škola Vizovice, dolní budova.

Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout

dne 7. února. 2020 od 9.00 – 11.00 hodin. /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu skola@msvizovice.cz

do 17. února 2020.

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Vizovice dne 3. února 2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – oprava balkónů a schodišť

Rozhodnutí zadavatele o výzvě k podání nabídky

Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna podlahového PVC – schodiště a chodby“  vyzýváme k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení    od 22. července do  16. srpna 2019.

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín – dolní budova.

Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout dne 14. a 17. 6. 2019 od 11,30 do 12,15 hodin /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 20. června 2019.

 

Mgr. Ivana Petrů,  ředitelka

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Vizovice, dne 10. 6. 2019