Vítá vás
Mateřská škola
Vizovice
previous arrow
next arrow
Slider

577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Vítáme Vás v MŠ Vizovice

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Naším hlavním záměrem je vytvořit co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti dokázaly dobře dívat, poznávat svět a rozvíjet vlastní schopnosti.

Naše cíle:

  • vést děti k samostatnosti a odpovědnosti
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • utvářet základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

Číst více

Co nabízí naše mateřská škola

·         Předškolní vzdělávání s prvky alternativního programu Začít spolu, založené na prožitku s  činnostním učením a využitím netradičních metod, s bohatou a smysluplnou vzdělávací nabídkou směrem k dětem.

·         Logopedickou třídu s individuálním přístupem a každodenními činnostmi zaměřenými na rozvoj komunikačních schopností dětí.

·         Moderně zařízené a vybavené třídy, s podnětnými pomůckami, digitální technikou.

·         Učení venku – zpracované naučné stezky pro děti, 1 x za měsíc projektové výzvy jednotlivých tříd – plnění zábavných aktivit na zahradě/

·         Spolupráce nabízená rodičům /besedy s odborníky, setkávání v Klubu rodičů, konzultační hodiny se sdílením informací, poradenství/

·         Ekoškola – práce v ekotýmu, spolupráce zaměstnanců, dětí a rodičů.

·         Vzdělávací programy pro děti  – exkurze /betlém, Kosenka/, projektové dny /např. Malá technická univerzita, Zdravík, učíme se s Poly/, besedy /s myslivcem, s hasiči, apod./, karneval, ukázky /draví ptáci, canisterapie/.

·         Kulturní akce /divadla, koncerty, mikulášská nadílka/

·         Vystoupení dětí – pro seniory, při vítání občánků.

·         Akce pro děti a rodiče /tematické dílny, besídky, akce na zahradě, zapojení rodičů do vzdělávání, rozloučení s předškoláky/.

·         Zdravé a pestré stravování

·         Adaptační program pro děti, které budou žádat o předškolní vzdělávání v dalším školním roce.

·         Sportovní aktivity /předplavecký výcvik, kurz bruslení/.

·         Komunikaci s rodiči pomocí aplikace, webové stránky.