577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

6. třída – Včelky

Učitelky: Milena Krajščáková a Bc. Kristýna Válková
Asistent pedagoga: Mgr. Jitka Galetková

Dobré ráno, dobrý den,
si ve včelkách popřejem.
Pohladíme kamarády,
budem se mít všichni rádi.

Třída Včelky je heterogenní s počtem 28 dětí. Kolektiv třídy je z velké části shodný s loňským rokem. Výjimku tvoří 6 nových dětí s odkladem povinné školní docházky. Je nutné se zaměřit na soužití nových dětí se skupinou dětí z minulého roku, dále na prohlubování návyků a dovedností.

V průběhu vzdělávání budeme využívat prožitkového a situačního učení, nabídneme dětem dostatek podnětů a příležitostí k seberealizaci. Povedeme je k samostatnosti, k vlastnímu rozhodování, ale i odpovědnosti za své jednání. Naši přírodní zahradu budeme využívat k zábavě, pohybu i k učení.

Našim společným hlavním záměrem v letošním školním roce bude připravit děti k zápisu do školy, vytvořit ve třídě přátelské a kamarádské klima, aby se zde děti cítily přirozeně a spokojeně a rády do MŠ chodily. Dále děti také povedeme k rozvoji komunikačních schopností, jejich vzájemnou spoluprací a pomocí.