577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

3. třída – Motýlci

Učitelky: Ilona Řepová a Irena Sláčíková
Asistent pedagoga: Ing. Jana Kulíšková

Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí.
Posadil se na kytičku
a tam počkal jen chviličku,
potom letěl zase dál,
aby náš svět poznával.

Děti se schází v čase od 6:15-7:10 v 1. třídě Beruška. Od 7:10-15:40 jsou děti ve 3. třídě Motýlci. Od 15:40-16:15 se rozcházejí v 1. třídě Beruška.

V letošním školním roce je ve třídě Motýlci zapsáno celkem 27 dětí (17 chlapců, 10 děvčat). Věková hranice dětí ve třídě je 3-5 let. Kolektiv dětí je shodný s loňským rokem. Výjimku tvoří jedna holčička, která nastoupila do MŠ v září. Třídu navštěvuje též chlapeček, který pracuje s podporou asistenta pedagoga. Ve třídě je práce realizována v duchu výchovně vzdělávacího programu Začít spolu, ten je obsahem jak školního, tak i třídního vzdělávacího programu. Je přizpůsoben pro věkovou hranici 3-5 letých dětí. Děti mají široký výběr herních aktivit, učí se samostatně a tvořivě jednat, respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat. Třída je vedena v duchu environmentální výchovy. Děti denně pobývají venku v přírodě, rozvíjí své smysly, hledají, sbírají zajímavosti, radují se z poznaného. Všem dětem je vedeno vlastní portfolio, ve kterém jsou shromažďovány pro děti, rodiče i učitele různorodé informace o pokrocích, které dítě dosáhlo a ukazuje na jeho vývoj.