577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Proč ekoškolka

  1. Jeho metodika staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodinou, zaměstnanci, vedením školy a dalšími členy komunity
  2. Záleží nám na tom, kde budou naše děti žít a jak bude vypadat svět, ve kterém budou žít
  3. Děti se jeho prostřednictvím učí přinášet vlastní nápady, spolurozhodovat, hodnotit a tím získávat možnost být důležité.
  4. Je vhodný pro všechny typy škol (městské, vesnické..).
  5. Je dlouhodobý.
  6. Usilujeme o získání titulu EKOŠKOLKA.
  7. Získáním titulu se zvyšuje prestiž školy, napomáhá při získávání grantů a tím přispívá k dalšímu rozvoji naší mateřské školy.
  8. Koresponduje s programem Začít spolu jehož prvky naše MŠ využívá.
  9. Jednoduše je demokratičtější a přírodě blíž!