577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Vítáme Vás v MŠ Vizovice

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Naším hlavním záměrem je vytvořit co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti dokázaly dobře dívat, poznávat svět a rozvíjet vlastní schopnosti.

Naše cíle:

  • vést děti k samostatnosti a odpovědnosti
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • utvářet základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

Mateřskou školu najdeme ve Vizovicích v blízkosti hlavní příjezdové silnice a centra města, ale zároveň na klidném a osamoceném místě. Největší ruch zde vzniká ráno a odpoledne, kdy děti do školy přicházejí a zase odcházejí. Škola leží na mírném kopci, z něhož můžeme z jedné strany pozorovat obytné části města, z druhé strany je nám dopřán nádherný pohled na vizovické vrchy s dominantní rozhlednou.

Samotná škola je ze všech stran obklopena poměrně rozsáhlým venkovním areálem, který za poslední tříleté období prošel výraznou proměnou. Na místě původních několika menších hřišť s kovovými průlezkami vyrostla zahrada v přírodním stylu s mnoha dřevěnými herními prvky, se záhony, bylinkovou zahrádkou, suchým jezírkem, vrbovým labyrintem, dvěma altány, vodním prvkem, krmítky, pítky pro ptáky, hmyzími domečky, pískovišti, zvonkohrami, ohništěm, apod. Ve zbývající části areálu najdeme hřiště se zpevněnou plochou, vhodným k míčovým hrám či jízdě na odrážedlech, ale také ke společnému scházení. Zbývající plocha je zaplněna tradičními dřevěnými průlezkami se skluzavkami. Je zde také menší parkoviště. Nově vybudovaná zahrada poskytuje dětem i pedagogům bohaté zázemí ke hrám i ke vzdělávacím činnostem.

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín je jediným předškolním zařízením ve městě Vizovice. Tomu odpovídá stanovená kapacita školy, kde se může vzdělávat až 180 dětí. V posledních letech je kapacita zcela využita. Třídy a ostatní vnitřní zařízení školy jsou umístěny ve dvou budovách, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Dolní budova byla uvedena do provozu v roce 1968, mladší pak roku 1983. V suterénu dolní budovy má škola umístěnu vlastní vývařovnu, odkud se připravené pokrmy rozváží do jednotlivých tříd. Je zde umístěna také plynová kotelna.

Celkem má škola sedm tříd s půvabnými názvy – Berušky, Šnečci, Motýlci, Broučci, Žabky, Včelky a Myšky. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí, poslední z nich, Myšky, je třída logopedická s kapacitou 15 dětí.

Stále se snažíme budovy a zařízení školy zvelebovat. V posledních letech se zrealizovalo několik rozsáhlých oprav a rekonstrukcí. Najdeme zde nově zrekonstruovanou kotelnu, kuchyň, umývárny pro děti, šatny pro zaměstnance. Současně, podle možností, obnovujeme vybavení jednotlivých tříd.

Smyslem naší vzdělávací práce je rozvíjet osobnost dítěte, jeho fyzickou a psychickou zdatnost, spokojenost a pohodu, motivovat je k dalšímu poznávání a učení, společnému soužití v souladu se společenskými normami a hodnotami. Velkou pozornost věnujeme předškolákům, aby byl pro ně přechod do základní školy plynulý, bez zbytečného napětí a stresu. Usilujeme u dětí o vytváření dobrých předpokladů pro pokračování ve vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti každého dítěte, aby ve chvíli, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně, která je pro něj individuálně dosažitelná.