Rozloučení s předškoláky

Jak už je v naší mateřské škole tradicí,  i letos jsme se, v úterý 16. 6. 2015, loučili s našimi predškoláky. Akce začala odpoledne na zeleném hřišti symbolickým pasováním na školáky. Dětem byly předány kšiltovky s logem třídy a pohádková knížka. K dětem a rodičům promluvila paní ředitelka Mgr. Ivana Petrů, a i starostka města Vizovice Bc. Silvie Dolanská. Popřály budoucím prvňáčkům plno úspěchů a ti se se školkou rozloučili symbolicky - vypuštěním balónků přání. Po slavnostním ceremoniálu pokračoval zábavný program v prostorách školní zahrady. Dětem byla nabídnuta možnost vyzkoušet si lanovou dráhu, prohlédnout si policejní auto a techniku, zatancovat na diskotéce, nechat si namalovat na obličej oblíbenou masku, projet se na ponících. Během celého odpoledne si každý mohl opéct špekáček, nebo ochutnat občerstvení, které připravily naše paní kuchařky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Balšánovi a panu Grebeníčkovi, kteří pro děti připravili lanovou dráhu a dětem se po celou dobu věnovali, dále policii ČR, obvodní oddělení Vizovice, kteří se taktéž dětem věnovali s velkou trpělivostí.

Honba za pirátským pokladem

3. a 4. června se předškolní děti vydaly na pirátskou plavbu lodí po Baťově kanálu. Po příjezdu autobusu do Hodonína k přístavišti je uvítal pirátský kapitán Černovous. Vysvětlil dětem, kdo byli piráti, co dělali, jak žili a jestli se s ním chtějí plavit za pokladem.  Všichni souhlasili, proto děti malováním změnil na piráty. Děti již měly pirátské šátky, které si na výpravu připravily dopředu ve svých třídách a pirátské oblečení. Z jednoho piráta udělal Černovous vlajkonoše, druhému svěřil pirátskou mapu ostrova s pokladem, ostatním rozdal pirátské zbraně – šavle, meče, pistole a všichni se vydali na loď řízenou lodním kapitánem. Piráti museli sledovat levobok i pravobok lodi, domorodce- dostali příkazy, jak se k nim chovat, naučili se pirátský pokřik. Prohlédli si loď – podpalubí, palubu, zkusili ji i řídit. Plnili úkoly vydávané Černovousem  a tak cesta k ostrovu s pokladem rychle utekla. Vystoupili na ostrov, prozkoumali mapu a podle indicií hledali ukrytý pirátský poklad. Byl nalezen v truhle pod starým stromem. Černovous s ním chtěl uprchnout sám na loď a ujet, to se mu ale nepodařilo. Piráti ho dostihli a všichni společně se nalodili a vydali zpět do přístavu.  Na zpáteční cestě z ostrova si poklad rozdělili. Mohli si vybrat mezi zlaťáky a drahokamy, ke kterým dostali i pamlsky. Doma si mají najít tajné místečko, kde si poklad schovají a za 10 let vytáhnout. „Víte, jakou bude mít potom cenu?“ Při dělení pokladu se děti ani nenadály a byly zpět z ostrova v přístavu. Po vylodění obsadily přístavní restauraci, kde pojedly pirátskou polévku, špagety a sami si natočily pirátskou šťávu.
Dobře posilněni, výborně naladěni a příjemně unaveni se přemístily do autobusu, který je bez nehody dovezl domů. Již teď se všichni těší na další takto krásně strávené dny.

V. ročník soutěže LUHAČOVSKÝ PLAVÁČEK – 8. 6. 2015 V pondělí se pět dětí z naší mateřské školy pokusilo obhájit loňské první míst v plaveckých závodech, které se konaly na plovárně v Luhačovicích. Děti soutěžily celkem v šesti disciplínách, které byly vyhodnoceny a odměnu pak získala 3 nejlepší družstva a 3 nejlepší jednotlivci. Janička, Emička, Matyášek, Bernadetka i Michalka sbírali barevné puky v časovém intervalu, lovili předměty ze dna, skákali do vody, proplouvali mezi kruhy, přebíhali přes most a splývali na břiše. Všechny soutěžní disciplíny se jim podařilo zvládnout a umístili se v soutěži družstev na krásném druhém místě. Janička dokázala, že voda je jejím druhým domovem a v soutěži jednotlivců se umístila na prvním místě.

Děkujeme dětem za reprezentaci naší MŠ a těšíme se na další ročník této oblíbené soutěže.

Výlet do ZOO
 
V úterý 2.6. jsme se s mladšími dětmi ze tříd Beruška, Muchomůrka a Sluníčko vypravili na školní výlet do ZOO Lešná. Už loni jsme si předsevzali, že si letošní výlet prodloužíme na celý den. A bylo to prima. V klidu a pohodě jsme prošli celou zahradu, všechna známá i méně známá zvířata. Velkou důležitost věnovaly děti obsahům svých batůžků. Několikrát jsme se občerstvovali, svačili, ale také jsme si stihli zaskotačit na prolézačkách. Při jízdě vláčkem jsme poznávali tajná zákoutí zoologické zahrady. Nový a vůbec největší zážitek měly děti z hlazení rejnoků. A protože nám sluníčko hřálo celý den, dopřáli jsme si i zmrzlinu. Unaveni, ale velice spokojeni jsme se vraceli do školky.
Výstava “Co ta očka vidí”
 
V pondělí 1.června jsme otevřeli výstavu výtvarných prací dětí naší mateřské školy. Zahajovací projev přednesla ředitelka p. Mgr. Ivana Petrů a několik slov přidala i místostarostka p. Mgr. Alena Hanáková. Program vernisáže oživilo vystoupení krojovaných dětí naší školky za doprovodu cimbálu. Výstavu můžete navštívit ve vestibulu KD ve Vizovicích až do 22.června.  “Maminko, tatínku, pojď se podívat, co už dokážu!”

 
Oslavy MDD
 
Ve čtvrtek 28. května jsme s dětmi v MŚ oslavili jejich veliký svátek , MDD. Po dohodě s Klubem rodičů jsme zajistili program “Agentury Lena +”, zaměřený tematicky na putování kolem světa. Zahradou se nesla hudba, křik a jásot dětí, které byly aktivní po celou dobu programu. Tancovaly, cvičily, zpívaly a plnily různé úkoly . Sousedé se určitě museli ptát: “Co se to v té školce děje?”  Nechybělo ani sladké občerstvení. Zábavné dopoledne si děti náramně užily.

Na konci května a začátku června jsme s předškolními dětmi navštívili Zlín Film Festival. Festivalový zámek zve v průběhu celého festivalu na doprovodný program, který zahrnuje nabídku výstav, interaktivních workshopů, dílen a zábavných aktivit pro děti.

A tak se ve čtvrtek naše děti mohly přímo s autorem podílet na "pátrání" po únoscích Smolíčka pacholíčka. Děti usilovně spolupracovaly s komisařem Vrťapkou. Při řešení kvízů, hádanek, skládání puzzlí i výtvarných aktivitách vyzkoušely svůj postřeh i bystrý úsudek, až nakonec společnými silami vypátraly pachatele. Po skončení programu si zacvičily aerobik i jógu, posilnily se přivezenými dobrůtkami a vlakem odcestovaly zpět do Vizovic. 

Druhá skupina dětí navštívila zlínský zámek v úterý. Nejdříve se dozvěděla, jak se "dělá a funguje" film a shlédla několik krátkých, nepříliš známých pohádek. Ve výtvarné dílně si pak děti vyrobily pohádkové koruny, masky nebo pro kluky nezbytné meče. Po odpočinku v parku a cestování vlakem se, se spoustou nových zážitků, vrátily do mateřské školy.

Besídky ke Dni matek
 
Druhou květnovou neděli slaví svůj svátek všechny maminky a babičky. Ve všech třídách, jako každý rok, připravily učitelky s dětmi pro maminky krásná vystoupení, aby tak poděkovaly maminkám a babičkám za jejich starost a péči.
Besídky probíhaly postupně od úterý 12.5. do čtvrtka 21.5. Děti přednášely básničky, zpívaly písně, tancovaly, předvedly různá pásma, či dramatizace pohádek. Svou lásku maminkám vyjádřily děti také předáním drobných dárečků, které vlastnoručně vyráběly.
Na závěr následovala pro děti sladká odměna a hry, a pro rodiče posezení a beseda u kávy. Děkujeme všem maminkám, které se podílely na přípravě pohoštění. 
A co na závěr? Byli jsme svědky, že při vystoupení dětí ukápla našim hostům nejedna slzička – slzička dojetí, radosti a spokojenosti.

Dne 20.5.2015 jsme s předškolními dětmi navštívili divadelní představení  v KD, které si pro nás nacvičili žáci 8.třídy ZŠ pod vedením p uč. Mikulčíkové v rámci povinně volitelného předmětu dramatické výchovy.  Pohádka měla název Zlá sudba  a všem našim dětem  i nám se velmi líbila a sklidila zasloužený potlesk .   Žáci měli  velmi  krásné kulisy i kostýmy  a předvedli nám opravdu krásné divadlo.  Děkujeme jim za hezký zážitek a budeme se těšit na jejich další počínání .

V pondělí 18.5.2015 dopoledne jsme s dětmi předškolního věku navštívili zámek ve Vizovicích. Nejednalo se o tradiční prohlídku zámku, ale o vyprávění bajek v reprezentačním sále zámku. Již samo prostředí sálu je velmi působivé. Děti byly soustředěné, pozorné, aktivně se zapojovaly do vyprávění, zahrály si na zvířátka, lepily obrázky, vyhledávaly zvířata z bajek na židlích. Seznámily se s bajkami Liška a čáp a O žábě, která se nafukovala. Zvířátka v bajkách zastupovala lidi a jejich vlastnosti, společně s vypravěčem si vyvodili mravní poučení z bajek, jak se máme chovat, jací bychom neměli být.

V měsíci dubnu byly všechny aktivity a činností dětí zaměřené na planetu Zemi a ekologii. Vyvrcholením těchto aktivit byla exkurze předškolních dětí v třídírně odpadků ve Starém Městě a návštěva KOVO ZOO. Nejdříve se děti zúčastnily prezentace a ukázky obrázků na toto téma, třídily odpad do barevných košů, projely se vláčkem v areálu třídírny, byly svědky toho, jak se kovový odpad zpracovává, aby se mohl dále použít. Po projížďce jsme se prošli v KOVO ZOO.  Zde měly děti možnost seznámit se s tím, že se dá kovový odpad využít i pro tvorbu uměleckých děl, v tomto případě zvířat, která se nám velmi líbila a byla opravdu unikátní . K vidění byl například slon z pletiva, kůň z podkov, žirafa, želva a mnoho dalších . Tvůrci musí mít určitě velkou fantazii, představivost a trpělivost, aby tato díla vznikla. Pokud je nám známo, nikde v celé EU nejsou takové exponáty k vidění. Součástí prohlídky byla taky návštěva majáku a lodi, kde si mohly děti pohrát.
Děti se z exkurze vrátily plné dojmů a krásného zážitku.

V úterý 21. dubna 2015 se na zahradě MŠ uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti a rodiče pod názvem"Hrajeme si v přírodě a s přírodou". Pro děti měly paní učitelky připraveno dvanáct stanovišť s různými činnostmi zaměřenými především na planetu Zemi a ekologii. Účast na akci byla vskutku velká. Děti s pomocí rodičů zvládly všechny úkoly. Na klíč sbíraly barevné stužky, klíčem si děti odemkly zahradu v přírodním stylu, kde si mohly pohrát. Nechybělo ani tradiční sladké pohoštění s kávou či čajem, které nám nachystaly paní kuchařky. Na závěr jsme si společně opekli špekáčky. Počasí nám přálo, akce se skutečně vydařila. Byly spokojeny nejenom děti, ale i všichni ostatní.

Exkurze u hasičů
 
A je tu zase duben, měsíc probouzející se přírody a bezpečnosti. A to se hodí, abychom s dětmi navštívili hasiče. Ve dnech 8. a 9. dubna se předškoláci vypravili na exkurzi k hasičům do Zlína.
V pátek 10. dubna pořádali vizovičtí hasiči “Den otevřených dveří”, a tak jsme se na prohlídku jejich hasičské zbrojnice vypravili s mladšími dětmi.Nešli jsme s prázdnou. Děti za třídy sluníčko
namalovaly pro hasiče krásné výkresy. Za to jsme si užili nejen krásný výklad o činnosti hasičů, ale také jsme si prohlédli zbrojnici, osahali jsme si hasičskou výstroj i výzbroj a na závěr si každý
zastříkal opravdovou  hasičskou stříkačkou.
 
 


 

 

Vycházka ke krmelci do lesa 20. 02. 2015

Celý týden děti ve svých třídách v rámci her, výtvarných aktivii dalších vzdělávacích činností získávaly poznatky o životě zvěře v našich lesích a důležitosti lidské pomoci v zimním období, kterou tato zvěř potřebuje. Páteční slunné dopoledne se naši předškoláci vydali na poznávací výpravu do blízkého lesa, kde nás čekal pan Poštůlka s jeho ženou a naší paní učitelkou Veronikou. Cestou ke krmelci si pro děti připravili několik úkolů. Třídění zvířat na exotická, domácí a žijící v lese všichni kamarádi zvládli, i určování stromů podle jejich kůry byla pro ně hračka. Nejvíce se zapotili při hledání předmětů, které do lesa nepatří. Ne však proto, že by nevěděli, o které se jedná! Tento úkol se najednou změnil v závod, kdo najde co nejvíce předmětů, takže pánvičky, pet lahve, plechovky, nákupní tašky, plastové roury a spousta dalších zajímavých předmětů, vytvořily poměrně velkou hromadu. Některé děti se mohly poprvé seznámit se zpracováním kmene stromů a přivonět si k čerstvě uřezanému a nasekanému dřevu. Někteří si dali práci a špalek dřeva přinesli i domů. Na závěr naší poznávací vycházky, jsme se společně vydali ke krmelci, kde jsme přichystali zvířátkům velkou hostinu. V dalším týdnu se půjdeme podívat, kolik toho zvířátka snědla. Jak děti řekly, do lesa se rádi brzy vrátíme.

Kouzelník ve školce.
 
Masopustní veselí jsme ve školce ukončili ve středu 18. února vystoupením kouzelníka. Divadlo kouzel Duo Waldini předvedlo dětem vystoupení plné zajímavých triků. Ke svému kouzlení si pan kouzelník vybíral schopné pomocníky z řad našich dětí. Vrcholem představení bylo vykouzlení živé holubice a bílého králíka.

Beseda s myslivcem.
 
V rámci tematického celku “zvířátka v zimě” jsme požádali myslivce pana Radka Červenku o besedu. Protože byla beseda určena především malým dětem, přišel pan Červenka v úterý 17.2. do školky. Využili jsme krásného počasí a besedovali jsme venku na zahradě. Děti pozorně naslouchaly zajímavému vyprávění o přírodě, o zvířátkách i o úloze myslivců, o důležitosti člověka ve vztahu k přírodě. Všichni si prohlédli lovecké trofeje srnce, daňka, muflona, potěžkali jsme si srnčí růžky nebo páráky z divočáka a také jsme si pohladili kůži lišky, kuny a jezevce. Chlapce zaujal dalekohled, vábničky a opravdická myslivecká kulovnice a brokovnice. Děvčata zase více obdivovaly loveckého psa, plemene štýrský brakýř, jménem Aira. Děti si prohlížely myslivecké knihy a časopisy. Dětem se obzvlášť líbilo, že si mohly všechno prohlédnout zblízka, osahat si to. Panu Červenkovi moc děkujeme.
Karneval
 
Už je tu středa 11.2.2015. Na tento den se děti opravdu moc těšily. Vždyť i někteří nemocní se rychleji uzdravili. Hned ráno vstupovaly do tříd princezny, víly, piráti, kočičky, medvědi, rytíři, kouzelníci i čarodějové. Dokonce přišel i velice nápaditý mimoň. A pozadu nezůstaly ani paní učitelky. Každá třída si připravila svůj program. Nechybělo masopustní pohoštění, za což maminkám moc děkujeme. Následovaly promenády a představování karnevalových kostýmů a masek, návštěvy kamarádů v jiných třídách, hry, soutěže, někde dokonce i tombola. Veselé dopoledne ukončily taneční diskotéky a všeobecné řádění.
 
Divadlo “Sindibádova dobrodružství”
 
Divadelní pohádku Sindibádova dobrodružství jsme navštívili v Kulturním domě v úterý 10.2.2015. Zahráli nám ji dva herci Divadla Koráb z Brna spolu s našimi dětmi a loutkami. Na hodinku jsme se přenesli do orientálního světa lodí, plavčíků a pirátů, kteří cestují po neznámých mořích a ostrovech a při tom zažívají velká dobrodružství. Děti s napětím sledovaly pohádku a dle potřeby herců byly velmi akční a spokojené.
 
 

Ukázka canisterapie

Ve středu 28.1.2015 navštívili naši školku  PSI. Cvičený labradorský retrívr Ariska u nás nebyla poprvé. Přišla v doprovodu své cvičitelky, paní Martiny Junaštíkové z Bojkovic, spolu s mladou fenkou Tessí, která je teprve ve výcviku. Paní terapeutka vysvětlila a předvedla dětem, jak může pejsek pomáhat při léčbě nemocných dětí i dospělých . Děti si vyzkoušely některé léčebné metody,  přímý kontakt se psem , dozvěděly se,  jak se se psem seznámit, jak ho hladit, jak se chovat, když potkáme zlého psa ....    Nejvíce se dětem líbilo aportování a hledání piškotů ukrytých mezi dětmi a na dětech.

 
Divadlo  “Pět báječných strýčků”
 
Ve čtvrtek 6.11.2014 jsme se s našimi středňáky a předškoláky vypravili do Městského divadla ve Zlíně. Hostovalo zde brněnské Divadlo Polárka s divadelní inscenací “Pět báječných strýčků”. Viděli jsme veselý příběh malé holky Minky a jejich pěti strýčků, který byl plný vtipných a akčních scén, písní a veselých čertů. Děti si přivezly plno krásných zážitků. Náš divadelní výlet umocnilo také slavnostní oblečení dětí, za což maminkám děkujeme.
 
 

 

V úterý 9. září jsme zahájili kulturní život v naší MŠ divadelním představením “Krysáci.” Přímo do školky nám ho přivezli herci Divadla Špílberg z Brna.Děj pohádky se odehrával skutečně na skládce kdesi poblíž Vizovic, jako nám všem valachům známý Večerníček. Herci zahráli veselé a vtipné představení, doplněné množstvím rekvizit a písniček.