Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2017

 

 

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o doklad „potvrzení slevy na dani“, mohou přinést vyplněný formulář k potvrzení mateřskou školou

ve dnech 29. – 31. ledna 2018 v době od 15,00 do 16,00 hodin

do účtárny nebo ředitelny na horní budově.

 

Formulář je ke stažení na adrese www.msvizovice.cz v sekci dokumenty pod názvem „Potvrzení – daně“

nebo k vyzvednutí v přízemí horní budovy MŠ.

 

POZOR:   VE FORMULÁŘI NEVYPLŇUJTE ÚDAJE -  CELKOVÁ VÝŠE VÝDAJŮ A DATUM VYSTAVENÍ

 

  

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

4. 1. - návštěva kostela

9. a 16. 1. - předplavecký výcvik, 16. ledna zveme rodiče na ukázkovou hodinu /čas je stanoven podle rozpisu na nástěnce v příslušné třídě/

 

10. 1. 2018 v 15. 30 hodin se ve 4. třídě - BROUČCI bude konat BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI. Lektorkou je pracovnice KPPP ZLín Mgr. Petra Krčková - psycholog, která pohovoří k dané problematice a zodpoví na vše, co vás ohledně školní zralosti zajímá. Zveme rodiče nejen letošních předškoláků.

 

Příběh pana Tydýta - vzdělávací program pro předškoláky 18. 1. , 22. 1. 2018 - třída 4., 5., 7.

Krásné a šťastné Vánoce přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Vizovice

Přerušení provozu mateřské školy

v prosinci 2017

 

 

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, po projednání se zřizovatelem, podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhodla o

 

přerušení provozu mateřské školy

ve dnech

 

27. 12. – 29. 12. 2017

 

Provoz bude opět zahájen dne 2. 1. 2018

 

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

"Na zlatých řetázkoch" vánoční program Muzea Zlín: Žabky - 27. 11. 2017, Broučci - 4. 12. 2017, Myšky - 8. 12. 2017

 6. 12. 2017 Mikulášská nadílka

 7. 12. 2017 Kouzlení s klaunem - zábavný program

11. 12. 2017 - koncert žáků ZUŠ /v mateřské škole/

Vánoční besídky - tvořivé dílny:

11. 12. - Včelky

12. 12. - Žabky, Myšky, Šnečci

13. 12. - Broučci, Berušky

14. 12. - Motýlci

15. 12. 2017 - Vystoupení souboru "Vizovjánek" /slavnostní sál ZŠ/

21. 12. 2017 - VÁNOCE VE ŠKOLCE

RODIČE,

po dobu konání předplaveckého výcviku dětí vždy v úterý od 7. 35 - 7.55 hodin nevjíždějte svými auty do areálu mateřské školy. V tuto dobu je třeba zajistit bezpečný a včasný odjezd autobusu s dětmi na plavání.

Děkujeme za pochopení.   

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

PLAVÁNÍ  - každé úterý, třídy 2.,4.,5.,6.,7.

9. 11. 2017 - PLANETÁRIUM MORAVA - všechny třídy

29. 11. 2017 - Kašpárkovy pohádky - divadlo v MŠ - všechny třídy

30. 11. 2017 - Povídání o sv. Mikuláši - třída 4., 5., 7.

 


" Potraviny známe, nejen k jídlu je máme"

Srdečně Vás zveme na podzimní akci, která se koná dne 18.10 v 15:30, v areálu školní zahrady.
Společně se nejen dozvíme zajímavosti o potravinách, ale také je využijeme netradičními způsoby.  Tvořivé odpoledne můžete završit opečením si špekáčku u ohně, který si vezměte se sebou. 
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na náhradní termín.
Budeme se těšit :)

Ve čtvrtek dne 19. 10. 2017 je mateřská škola uzavřena. Důvodem je celodenní přerušení dodávky elektrické energie.

Ve dnech školních prázdnin - 26. a 27. 10. 2017 JE PROVOZ ZAJIŠTĚN

V 1. TŘÍDĚ - BERUŠKY.

Dětem z horní budovy vezměte ve středu přezůvky s sebou. Horní budova bude uzavřena.

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

4. 10. 2017 - Divadlo ve školce

6. 10. 2017 - Děti ze 2., 4., 5., 6., a 7. třídy se seznámí s tím "Proč a jak si správně čistit zoubky"

17. 10. 2017 - 1. lekce plavání

18. 10. 2017 - vzdělávací program pro děti ze třídy Broučci, Žabky a Myšky.

DESATERO PRO RODIČE

 

1. MLUVTE S DÍTĚTEM O TOM, CO SE VE ŠKOLCE DĚLÁ A JAKÉ TO TAM JE.

    Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí a které chodí do školky rádo. Vyhněte se negativním      popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod.

 

2. ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ.

    Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 

3. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI, ZVLÁŠTĚ K HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ A JÍDLA.

    Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo si dojít na záchod.

 

4. DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO PŘÍPADNÝM OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY.

   Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školy rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu NIKDY ŠKOLKOU DÍTĚTI NEVYHROŽUJTE /dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest/ - vyhněte se vyhrůžkám typu "když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne".

 

5. POKUD BUDE PLAKAT, BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ.

   Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. NECHTE DÍTĚTI VE ŠKOLCE NĚCO DŮVĚRNÉHO /plyšáka/.

7. PLŇTE SVÉ SLIBY.

   Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. PLATÍ, ŽE ZBAVIT SE SVÉ ÚZKOSTI ZNAMENÁ ZBAVIT DÍTĚ JEHO ÚZKOSTI.

   Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčenI o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školy bude vodit, ten, který s tím má menší problém.

 

9. ZA POBYT VE ŠKOLCE NESLIBUJTE DÍTĚTI ODMĚNY PŘEDEM.

    Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu nedostane. Samozřejmě pokud den ve školce proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny a nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

10, PROMLUVTE SI S UČITELKOU O MOŽNOSTECH POSTUPNÉ ADAPTACE DÍTĚTE.

 

  

V NAŠÍ ŠKOLCE

V naší školce, však to víme,

hrajeme si, nezlobíme.

Kreslíme a malujeme,

 pěkné hry si zahrajeme.

Spolu se tu máme rádi,

vždyť jsme přece kamarádi.

 

Školní rok v Mateřské škole Vizovice začíná v pátek 1. září 2017. V tento den jsou otevřeny všechny třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle seznamů, které najdete na dveřích horní budovy mateřské školy.

Co budou děti potřebovat:

 • přezůvky a pohodlné oblečení do třídy a na pobyt venku
 • pyžamko na odpolední odpočinek
 • náhradní oblečení pro případ nehody
 • hrníček na pití - nejlépe plastový
 • pláštěnku
 • balík papírových kapesníků
 • kartáček na zuby a zubní pastu

Dne 30. 8. 2017 od 8.00 - 11.00 hodin je v mateřské škole Den otevřených dveří.

Srdečně Vás zveme.

 

Zákonní zástupci nově nastupujících dětí přinesou do MŠ nejpozději v den nástupu evidenční list dítěte. Formulář je ke stažení na těchto stránkách v oddíle "dokumenty ke stažení", případně k vyzvednutí přímo ve školce od 14. 8. 2017.

 

Upozornění

 

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při její společné úhradě s úplatou za školní stravování dle směrnice následující podmínky:

 

 1. úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, přehled plateb je předem oznámen vyvěšením na nástěnkách v šatnách příslušných tříd a na webových stránkách mateřské školy

 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

 3. v měsíci, ve kterém dítě zahájí předškolní vzdělávání, zákonný zástupce uhradí jistinu ve výši 600,- Kč, která slouží k překlenutí výdajů vzniklých bezprostředně před vyúčtováním stravného a k pokrytí případných nedoplatků. Tato jistina bude zákonnému zástupci vrácena při ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

 4. zákonný zástupce dítěte je povinen uhradit úplatu elektronicky na účet MŠ, nebo ve výjimečném případě, po dohodě s ředitelkou MŠ, v hotovosti v účtárně

   

 

 

 

 

Všechny informace o platbách za stravné a školné najdete v sekci stravné a školné !