Vítáme Vás v MŠ Vizovice   

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Naším hlavním záměrem je vytvořit co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti dokázaly dobře dívat, poznávat svět a rozvíjet vlastní schopnosti. 

Naše cíle: - vést děti k samostatnosti a odpovědnosti

             - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí

             - utvářet základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín přijme učitelku do třídy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedická třída.
Požadavky
 - vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku s možností pracovat jako logoped, případně logopedický asistent
 -  pozitivní vztah k dětem, kreativita, ochota spolupracovat