577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky se zaměřuje na vzájemné učení pedagogů mateřských škol po celé České republice. Záměrem je vytvoření sítě mateřských škol, které budou centry setkávání a podpory sdílení zkušeností mezi pedagogy. Do projektu se zapojilo již mnoho školek ze všech krajů, které se staly Centry kolegiální podpory a jednou z nich je také Mateřská škola Vizovice, okres Zlín.

Projekt Klokanovy školky odstartoval v lednu roku 2017 a jeho realizátorem jsou Lužánky – středisko volného času v Brně. Navazuje na úspěšné metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. Záměrem je během následujících čtyř let propojit zúčastněné mateřské školy z celé republiky a vytvořit síť Center kolegiální podpory –  mateřských škol, které budou pořádat jednou do měsíce odpolední workshopy pro školky ve svém regionu. Je postaven na výměně zkušeností a postupů se sledováním vývoje dětí v oblastech matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnické výchovy.