Vážení,

jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu „Zabezpečení Mateřské školy Vizovice proti vniknutí nepovolaných osob“ obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky k této akci.

Požadavky:

Zabezpečení mateřské školky kombinací dvou identifikačních prvků. Otisku prstu (šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze zpětně rekonstruovat v otisk) a čipu.

Instalace bude obsahovat dodávku a montáž alternativního přístupového systému v předpokládaném rozsahu:

 • HARDWARE
 • řídící jednotka (terminál)
 • čtečka otisku prstů
 • RFID čipy (dle potřeby)
 • zálohovaný zdroj, včetně akumulátoru
 • napojení na stávající počítačovou síť
 • zaškolení
 • přeprava osob a materiálu

 

 • SOFTWARE
 • Systém umožňuje vazbu každé oprávněné osoby na konkrétní dítě. Při odstranění dítěte ze systému (ukončení spolupráce s MŠ) se automaticky zablokují všechny navázané oprávněné osoby a tím ihned odebírá možnost přístupu do objektu MŠ. Pokud má oprávněná osoba vazbu na jiné dítě, systém sám tento přístup z procesu blokace vyřadí.

 

 • Systém využívá hromadných akcí jako je seskupení dětí do tříd, hromadný přesun do nové třídy, popřípadě jednoduché vyčlenění skupiny, která zůstává či ukončuje spolupráci s MŠ.

 

 • Automatická údržba databáze.

 

 • Identifikace uživatele probíhá pomoci otisku prstu nebo ID karty (čipu) případně kombinací těchto dvou identifikačních prvků.

 

 • Vzdálená online podpora výrobce

 

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky zadavatele

Nabídková cena bude zpracována jako cena celková, maximální a nepřekročitelná za všechny práce, které bude nutné provést k řádnému užívání díla.

Zadavatel neposkytne žádnou zálohu. Zadavatel bude hradit faktury za provedené práce, dle domluveného postupu v SOD, nebo v objednávce.

 

Podklady pro zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva.

Předpokládaný termín provedení – do 30. srpna 2018.

 

Místo plnění – Mateřská škola Vizovice, okres Zlín.

 

Ostatní podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah zakázky.

 

Po telefonické domluvě je možno si potřebné prostory prohlédnout dne 6. srpna 2018 od 9,00 do 10,30 hodin /tel. 603725797/.

 

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 15. srpna 2018.

 

Vizovice 2. 8. 2018                                                                                                                          Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

 

 

 

Vážení,

jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu "Zhotovení nábytku do  Mateřské školy Vizovice" obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení    do 15. srpna 2018.

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín - horní budova.

Po telefonické domluvě je možno si potřebné prostory prohlédnout a zaměřit dne 9. července 2018 od 9,00 do 10,30 hodin /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 12. července 2018.

 

Dne 4. 7. 2018                                                  Mgr. Ivana Petrů, ředitelka MŠ

 

Rozhodnutí zadavatele o výzvě k podání nabídky

Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu "Zhotovení úložných prostor pro lůžkoviny a pomůcky" Vás vyzývám k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení    do 24. srpna 2018.

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín - horní budova.

Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout dne 29. června 2018 od 9,00 do 11,00 hodin /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 4. července 2018.

 

Mgr. Ivana Petrů,  ředitelka

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Vizovice, dne 26. 6. 2018

 

Rozhodnutí zadavatele o výzvě k podání nabídky

Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu "Výmalba prostor horní budovy Mateřské školy Vizovice" Vás vyzývám k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení    1. až 22. srpna 2018.

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín - horní budova.

Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout dne 25. června 2018 od 9,00 do 11,00 hodin /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 28. června 2018.

 

Mgr. Ivana Petrů,  ředitelka

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Vizovice, dne 18. 6. 2018