2. TŘÍDA - ŠNEČCI
 

Poslechněte, co vám říkám,

šneček nikam nepospíchá.

Proč by spěchal? Času dost,

vždyť cestuje pro radost.

On chce poznat celý svět,

a pak přijde nazpátek.

 

Ve 2. třídě Šnečci  je zapsáno celkem 28 dětí, z toho 20 děvčat a 8 chlapců ve věku 4-5 let. Jak už to bývá, všechny děti poznávají a zkoumají okolní svět  a čekají, co pěkného v něm najdou.  Naším cílem je ukázat dětem tuto cestu a obohatit ji o mnoho zážitků, zkušeností i dobrodružství. Nabízíme dětem takové aktivity, prožitky a zkušenosti, které je připraví na roli budoucích předškoláků. Svým výchovně vzdělávacím působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat a poznávat svět.

Celým školním rokem nás bude provázet třídní kamarádka (maskot) Maruška, se kterou děti budou řešit někdy lehčí, někdy těžší úkoly, záhady a různá dobrodružství.

Celý program třídy vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu a je přizpůsoben pro děti ve  věku 4 - 5 let. Pracujeme s tématy, která budou volena jednak dle ročních období, ale také dle potřeby s ohledem na aktuální dění v MŠ. Při plánování vždy vycházíme především ze zájmů, nápadů a individuálních potřeb dětí. Vzdělávací nabídka se vždy odvíjí také od aktuálního dění v mateřské škole.

Děti budeme podporovat při hrách, tvořivých činnostech i vzájemné spolupráci. Přistupujeme k nim dle individuálních potřeb a respektujeme jejich aktuální situaci.

Budujeme fungující kolektiv dětí, kde jsou všichni kamarádi a vzájemně se podporují.

Mít ve třídě šťastné a spokojené děti, které se do školky těší, je našim hlavním cílem.