3. TŘÍDA - MOTÝLCI

 

Naše motto:

V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem. Ať je nám šest nebo pět, chceme poznat celý svět...“

Podívejte, milé děti, motýlek k vám právě letí.

Posadil se na kytičku a tam počkal jen chviličku,

potom letěl zase dál, aby náš svět poznával.

 

Ve třídě je zapsáno 28 dětí stejné věkové skupiny, malošci 3-4 roky. Ve třídě máme 18 chlapců a 10 děvčat. Část dětí již do mateřské školy docházela v minulém školním roce. Některé děti navštěvovaly mateřské a rodinné centrum BERUŠKA. Ostatní děti se s prostředním mateřské školy setkávají poprvé.

3. třída Motýlci se nachází ve 2. patře dolní budovy mateřské školy. V prvním patře se nachází šatna dětí, sloužící k převlečení a přezutí.

Prostor třídy je rozdělen na dvě části – třídu se stolečky, která tvoří pracovní část, a hernu s kobercem, která tvoří část odpočinkovou. V pracovní části třídy probíhají veškeré výtvarné, pokusné či manipulační činnosti. V části, kde je koberec, probíhá komunitní kruh, cvičení a odpolední odpočinek dětí na lehátkách. Stolování je bez problémů, každé dítě má své místo u stolu. U stolečků si děti po svačince mohou také hrát. Vedle koupelny máme umístěn stolek s kelímky a konvicemi s pitím. V průběhu celého dne se mohou děti, s pomocí při nalévání tekutiny, napít. Ze třídy mají děti vstup na umývárny a WC. Součástí herny je i sklad lehátek a lůžkovin.

Prostor celé třídy je rozdělen do koutků zvaných centra aktivit. Jsou to: Ateliér, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Domácnost, koutek Dramatizace, Hudba, Kostky, Dílna a Cvičení.

Tato centra děti využívají při volných činnostech, do vzdělávací činnosti se je budeme snažit kvůli věku dětí zařazovat postupně od pololetí.

Velkým úkolem pro nás malošky bude zvyknout si na režim, který se bude denně opakovat. Po příchodu do školky děti čeká volná činnost podle zájmů dítěte. Každé dítě si může vybrat hru nebo hračku, se kterou bude trávit volný čas. Po příchodu všech dětí následuje přesnídávka. Děti si pro jídlo i pití chodí samy k vozíčku, kde si každý podle pocitu hladu vezme, kolik sní. Občas se stane, že někdo přijde později, i na takové děti myslíme, proto přesnídávku i při pozdním příchodu dítě dostane. Po jídle si děti ještě chvíli hrají, než zazní zvoneček sloužící jako signál k úklidu hraček a začíná frontální práce v komunitním kruhu. Komunitní kruh začínáme oblíbeným ranním rituálem, kterým vítáme nový den. Při práci  využíváme skupinové i individuální činnosti s dětmi, metody slovní (motivační rozhovor, vysvětlování, popis, vyprávění, rozhovor, předčítání), metody názorné (pozorování, předvádění, pokusy, vycházky, exkurze) či metody praktické, spojené s experimentováním a především prožitkovým učením. Děti se snažíme co nejvíce zaujmout, aby si mohly na všechno sáhnout, očichat popř. ochutnat. Aby všechno viděly a slyšely, aby vnímaly všemi smysly a všechno prožívaly. Do společných činností na koberci také zařazujeme cvičení. Pohybové hry zařazujeme během celého týdne, snažíme se o zařazení pohybu každý den. Veliké cvičení probíhá vždy v pondělí, kdy si něco málo povíme, zopakujeme si, o čem jsme si celý týden povídali, zahrajeme si pohybové hry a zacvičíme si. Po řízených činnostech vždy následuje hygiena, ovocná svačinka, pitný režim a pobyt venku. Děti se snažíme vést k samostatnosti, oblečení si hledají samy, samy se oblékají, s oblékáním jim pouze pomáháme. Venku trávíme hodně času na zahradě při MŠ. Děti zde mají hodně místa  a prostoru k využití volného času venku. Zahrada má široké využití i při vzdělávacích činnostech- děti se zde učí chápat přírodu a její změny, učí se o přírodu starat, neničit ji a respektovat. Často také s dětmi navštěvujeme zámecký park a blízké okolí školky, aby poznaly Vizovice a věděly, co se kde nachází. Po pobytu venku, hygieně a obědu následuje opět hygiena a odpočinek na lehátkách. Po odpočinku se děti nasvačí a mohou si opět hrát, než přijdou rodiče. Odpolední hry bývají také volné, ale občas zařadíme nějakou řízenou hru.

Mimo aktivity ve školce navštěvujeme například kino a divadlo v Kulturním domě, jezdíme na výlety a exkurze, pořádáme akce dětí s rodiči, a také spolupracujeme se základní školou. Všechny tyto aktivity mají děti moc rády, jsou výborným zpestřením.

Při práci s dětmi se řídíme školním vzdělávacím programem, který je pro celou MŠ stejný a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Protože pro většinu našich dětí je Mateřská škola novou zkušeností, naším hlavním záměrem ve vzdělávání pro letošní školní rok je, aby si děti zvykly na pobyt v mateřské škole a dokázaly se na chvíli odpoutat od rodičů. Budeme se snažit u dětí vypěstovat a podporovat zdravé návyky jako jsou hygiena, stolování, pitný režim a spánkový režim. Budeme se snažit o to, aby děti do naší třídy docházely rády, navázaly zde nové kamarádské vztahy, aby čas zde strávený byl pro ně pouze příjemnou zkušeností. Aby naše děti byly osobnosti zvídavé, tvořivé, plné fantazie a radosti ze života, schopné dívat se na svět kolem sebe. Aby měly radost z nových poznatků, dovedností a radost z podílení se na životě v naší třídě.