Platba leden 2019

Uhraďte, prosím, do 15. 1. 2019. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

 

Pro školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka mateřské školy v souladu

s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění

 

 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání

 

ve  výši 500,- Kč

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.

Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce. 

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka 

                

 Platba srpen 2018  

Uhraďte, prosím, do 15. 8. 2018

   Platba červenec 2018

Prosím, uhraďte do 15. 7. 2018 

 
CENA  STRAVNÉHO  V MŠ  ROK   2015                                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------
STRAVNÉ DĚTI       3- 6 LET      35,-    
Z TOHO:
PŘESNÍDÁVKA      9,-
OBĚD                     19,-
SVAČINA               7,-
----------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                 35,-
 
STRAVNÉ PRO DĚTI,JEŽ DOVRŠÍ V PŘÍSLUŠNÉM ŠKOLNÍM ROCE    7 LET    37,-       
Z TOHO:   
PŘESNÍDÁVKA      9,-
OBĚD                     21,-
SVAČINA                7,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                  37,-
 
 DLE PŘÍLOHY Č. 2 K VYHLÁŠCE Č .107/ 2005 SB.