577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Vizovice – oprava balkónů a schodišť

Rozhodnutí zadavatele o výzvě k podání nabídky

Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna podlahového PVC – schodiště a chodby“  vyzýváme k podání cenové nabídky k této akci.

Předpokládaný termín provedení    od 22. července do  16. srpna 2019.

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín – dolní budova.

Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout dne 14. a 17. 6. 2019 od 11,30 do 12,15 hodin /tel. 603725797/.

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 20. června 2019.

 

Mgr. Ivana Petrů,  ředitelka

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Vizovice, dne 10. 6. 2019