577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Náměty a aktivity pro děti

Na ČT edu můžete využít pro menší děti tipy na videa a pracovní listy, které je pobaví a určitě něco naučí:

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/logopedie

https://edu.ceskatelevize.cz/porad-novy/joginci

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/jarni-zpivani

https://edu.ceskatelevize.cz/porad/learning-time-with-timmy

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/pestovani-a-pokusy

https://edu.ceskatelevize.cz/porad/moje-zahradka

https://edu.ceskatelevize.cz/porad/cteni-do-ouska

 

 

 

Návrh aktivit pro děti podle jednotlivých oblastí rozvoje

Vážení rodiče

V materiálech, které jsme připravily, najdete informace a náměty pro práci s dětmi. Nezaměřily jsme se na učení, co probíhá vyplňováním pracovních listů, i když i to je pro získání některých dovedností předškoláka mnohdy nezbytné. Snažily jsme se vycházet z přirozených dětských potřeb a projevů, kterými je především hra a dostatek pohybu. Náměty jednoduchých aktivit jsou vybírány tak, abyste mohli čas strávený spolu s dětmi v běžných denních činnostech využít k jejich učení a zábavě i bez shánění složitých pomůcek.

Vycházely jsme z jednotlivých oblastí, jejichž zvládnutí dětmi na konci předškolního období znamená získání komplexních vědomostí, dovedností a návyků neboli školní zralost a připravenost.

Učitelky MŠ

 

KAŽDÝ SOUBOR JE TŘEBA ROZKLIKNOUT

Motorika

Zrakové vnímání

Sluchové vnímání

Vnímání času a prostoru

Pravolevá a prostorová orientace

Předmatematická gramotnost

Sociální a emoční zralost

Pracovní zralost

Řeč

Všeobecné znalosti aneb co by mělo dítko znát

pracovní listy – všeobecné znalosti

 

Odkaz na krátká videa určená rodičům předškoláků:

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs