Plavání

Předškoláci mají poslední rok ve školce nabitý akcemi, do kterých patří i plavecký výcvik. Jako každý rok se dojíždí na Plovárnu do Luhačovic, kde jsou k dispozici čtyři bazény od malého, který je určitě především začátečníkům, až po velký 25 metrový bazén, který navštěvují hlavně pokročilí plavci. Během první hodiny se děti rozdělí do skupin na základě svých plaveckých dovedností. Každá skupinka má svého trenéra a ten dětem co nejzábavnější formou přibližuje základy plaveckých stylů. Děti se učí dýchání do vody, potápět se, skákat do vody, základy šipky a spoustu dalších úkonů.

Během dvanácti lekcí děti poznají vodu z té lepší veselejší stránky. K tomu mají k dispozici velké množství pomůcek, které jsou aktivně v hodinách využívány. Cílem všech trenérů je, aby si děti plavání užily, něco se naučily a zjistili, že z vody nemusím mít strach. Asi největším zážitkem z celé hodiny je chvilka volného plavání, kdy si děti, pod dohledem trenérů, mohou volně plavat s ostatními kamarády.

Během celého kurzu se zřejmě nejvíce těší na ukázkovou hodinu pro rodiče. Kdy rodiče a ostatní členové rodiny se přijedou podívat na plavecké výkony svých dětí a na to, jak se dokážou se zadanými pokyny od trenérů poprat. Pro rodiče se letos uskutečnila osmou lekci, která byla v úterý 11 prosince. Na děti se přišly podívat maminky, tatínkové, mladší sourozenci, ale i babičky nebo dědečkové. Na vlastní oči mohli vidět nejen, jak plavání s dětmi probíhá, ale také jak děti výcvik zvládají. Samozřejmě všechny se snažily podat nejlepší výkony, aby na ně rodiče byli hrdí, což se jim určitě podařilo. Rodiče tento významný den dokumentovali fotkami nebo videi, aby měli všichni z hodiny veselou památku. Po skončení se děti šly s rodiči přivítat a vlastně zase rozloučit, jelikož je čekala cesta zpět do školky.

Do konce plaveckého výcviku zbývá ještě pár lekcí, během kterých děti ještě zdokonalí své plavecké schopnosti, které budou poslední hodinu ohodnoceny mokrým vysvědčením.

J. Galetková

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Návštěva v Doteku

Ve středu 12. prosince jsme s dětmi ze včelek navštívili domov s pečovatelskou službou DOTEK. Děti vystrojené do valašských krojů tamním babičkám a dědečkům zpříjemnily předvánoční chvíle pásmem valašských písní a tanců. Společně jsme si zazpívali také několik koled a děti přáníčkem popřály seniorům krásné vánoce. Nečekaně a mile nás odměnila jedna babička, která nám zpaměti zarecitovala dlouhou a krásnou bajku o zvířátkách, kterou si pamatovala ještě ze školy. Odcházeli jsme s dobrým pocitem a uspokojením, že jsme našim seniorům udělali opravdu radost.

Krajščáková M

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Povídání o Mikuláši

Na pátek 30.listopadu jsme s dětmi předškolákú dostali pozvání od Římskokatolické farnosti ve Vizovicích do nově vybudovaného komunitního centra. Čekalo nás povídání o životě svatého Mikuláše. Přivítala nás paní Radoňová, která nás také celým programem provázela. Děti byly do příběhu aktivně zapojeny, pomáhaly s instalací rekvizit a odpovídaly na otázky.

Dověděli jsme se, kdo to vlastně ten „Mikuláš“ byl, jak žil a proč se tato legenda traduje. Jeho dobré srdce, skromnost, soucit a ochota pomáhat může být vzorem nejen dětem, ale i nám dospělým.

Krajščáková M.

 

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Předškoláci na Kosence

Podzimní výlet předškoláků do Valašských Klobouků se stává v naší školce tradicí. A tak jsme se v pondělí 26. Listopadu vypravili na tento adventní výlet i my, předškoláci ze tříd broučků, včelek a myšek. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a pan řidič ručil za to, že se při činnostech vystřídáme. První skupina vystoupila z autobusu v Horní Lidči. Tady jsme navštívili pohyblivý Betlém. Moment překvapení byl úžasný. Děti s rozzářenýma očima zazpívaly Ježíškovi koledu a tím spustily světla reflektorů a pohyb dřevěných figurek. Před námi ožila stará řemesla a lidové zvyky. Některé děti poznaly např. Svatý Hostýn nebo Čertovy skaly. Dýchla na nás nezapomenutelná vánoční atmosféra. Druhá skupina dětí pokračovala do Valašských Klobouků na Kosenku, do centra ZO ČSOP, do staré dřevěné chalůpky. Tetičky z Kosenky pro nás měly připravený krásný adventní program. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o předvánočním a vánočním čase, o tradicích a zvycích na Valašsku. Ohřáli jsme se u roztopené pece, vypili jsme teplý bylinkový čaj a také jsme si vyzkoušeli některé starodávné obyčeje. Třeba házení papučí, odhalovali jsme hrníčkové tajemství a za zpěvu koled jsme zdobili vánoční stromeček. Vlastnoručně si děti vyrobily svíčku z pravého včelího vosku a společně jsme šůlali a pekli „pány“ z kynutého těsta. Panečku, to byla dobrota!

M. Krajščáková

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Canisterapie

O tom, že pes je nejvěrnější přítel člověka, se přesvědčily naše děti v MŠ ve čtvrtek 22. Listopadu. Ve školce jsme přivítali certifikovanou labradorku Tessie, která pomáhá potřebným lidem překonávat jejich nepříznivé životní situace. Canisterapie odbourává stres, podnětně působí na paměť, myšlení i rozvoj komunikace. Dotykem se rozvíjí jemná i hrubá motorika, prohřívají se ztuhlé svaly.

Paní cvičitelka předvedla dětem, co všechno Tessie dokáže. Jak reaguje na povely, jak se musíme o psa starat, čím ho krmit a vůbec, co všechno je pro psa dobré a co špatné. Děti si molhy fenku pohladit, povodit ji na vodítku. Velkou radost děti měly, když Tessie čichem hledala ukryté piškoty na jejich tělech. Předškoláci měli ukázku obohacenou o spolupráci při obkreslování Tessie na kartony, které si odpoledne ve třídách vymalovali. A na památku si děti domů odnesly vlastní trička, na které jim Tessie zvěčnila své tlapky.

M. Krajščáková

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Divadlo Sluníčko

V pondělí 12.11. 2018 k nám zavítalo maňáskové divadlo „Sluníčko“. Zahrálo dětem tři pohádky – Budka v lese, Budulínek a Máša a medvěd. Během vystoupení byly děti do představení zapojovány a snažily se své plyšové kamarády povzbuzovat. Každá pohádka dětem přinesla ponaučení o tom, že si mají navzájem pomáhat, poslouchat rodiče a budovat přátelství. Na závěr si společně všichni zazpívali Grónskou písničku a rozloučili se s maňásky.

K. Dolinová

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/

Oslavy 50. výročí založení MŠ

V měsíci září jsme prožili dva velmi významné dny – čtvrtek 20. a pátek 21. 9. 2018. Tyto dny byly vyhrazeny pro oslavy 50. výročí založení naší Mateřské školy Vizovice. Jelikož jsme školkou velkou, která spojovala a spojuje celou řadu lidí, museli jsme oslavy rozdělit právě do zmiňovaných dvou dnů.

Čtvrtek, který se nesl v duchu ,,dne otevřených dveří“ byl věnován současným
i bývalým žákům školy, jejich rodinám, široké veřejnosti, tedy všem, kteří měli chuť se přijít do školky podívat, projít si ji a možná trochu zavzpomínat. Na zahradě MŠ byl navíc připraven bohatý program plný zábavy, a také drobné pohoštění. Děti si zaskotačily s úžasnou paní Freyovou z agentury Lena, vyzkoušely si jízdu na koních, dováděly v dočasném lanovém centru nebo se nechaly tetovat metodou airbrush. Počasí bylo na jedničku, a proto jsme si prosluněné, téměř letní odpoledne báječně užili.

Páteční oslavy byly věnovány především současným i bývalým zaměstnancům
a zástupcům města Vizovice. Zahájení si vzaly na starost paní učitelky s dětmi, které si připravily krátké vystoupení. Několik dojemných slov pronesla i naše paní ředitelka a všechny tak přivítala. Jelikož se společnými silami snažíme školku neustále zvelebovat, modernizovat a dělat ji místem, na které bude každý jednou rád vzpomínat, patřil odpolední program hlavně provázení hostů po budovách školky. Následovalo společné vzpomínání, bilancování. To vše u sklenky dobrého pití a jídla.

Každý z hostů si mohl domů odnést malý dárek v podobě upomínkového kalendáře na rok 2019, který byl vyroben právě k příležitosti oslav 50. výročí založení školy. Ať vás tedy celý rok 2019 neopouští zdraví, štěstí, láska a pohoda. Mnohokrát děkujeme za přízeň a té naší školce přejeme vše nejlepší do další padesátky.

S. Ulmanová

Více zde: https://www.msvizovice.cz/akce-skolky/a2018-2019/