Malá technická univerzita  –  Malý inženýr

Podruhé v tomto školním roce k nám zavítala Malá technická univerzita. Tentokrát s tématem Malý inženýr. Paní lektorka navázala na informace a vědomosti, které děti získaly v předchozích lekcích. Děti byly rozděleny do týmů, kde postavily základovou desku, jako obvykle z kostek lega, a společně s paní lektorkou se všichni snažili dospět k závěru, co vše je potřeba v domě vybudovat, aby zde bylo možné bydlet. Bylo zapotřebí, aby děti na desku naistalovaly přívod elektřiny a vody. V závěru bylo potřeba vyřešit otázku odpadů.  Všechny týmy byly nadšeny, když se jim podařilo zkontrolovat správnost zapojení, rozsvícením částí jejich stavby. K veškerým činnostem byla zapotřebí vzájemná domluva a spolupráce.

Autor: Radka Pavlišová

 

 

Malá technická univerzita – Malý architekt

V úterý 18. ledna do naší školky opět zavítala Malá technická univerzita s programem „Malý architekt“. Děti si s paní lektorkou nejdříve povídaly. Dozvěděly se, kdo je to architekt a co dělá projektant. Dále se dozvěděly, vše co je potřeba k tomu, aby mohl dům pevně stát. Paní lektorka si pak děti rozdělila do skupinek a rozdala jim základové desky. Děti se vrhly na kufr plný lega a s nadšením stavěly domečky. Když byl půdorys domu postaven, musely děti ještě podle výkresu projektanta rozmístit vybavení. Legopanáček nakonec vše zkontroloval, zda vše stojí tak, jak má. Dětem se dopoledne velice líbilo. Po ukončení celé akce získali všichni zasloužené osvědčení.

Autor: Alena Šimoníková

 

ZDRAVÍK

Ve čtvrtek 20.1. dolní budovu naší školky navštívil „Zdravík“ s kamarádem „Jedlíkem“. Dva plyšoví maskoti programu pro děti. Pod vedením paní lektorky, se formou různých her děti seznamovaly s pojmy zdraví, nezdravé stravování
a co je a není správné. Nejmenší děti ze třídy Berušek začaly program pohádkou O Zdravíkovi, odpovídaly na různé otázky a musely hádat zvuky zvířat a přiřadit k nim mláďátka. Tyto zvířátka poté roztřídily, jestli patří do lesa nebo na farmu. Nakonec si děti zahrály s paní lektorkou pohybovou hru a cvičily zvířecí jógu. Ve třídě Šnečků a Motýlků měly program Cvičení se Zdravíkem. Na úvod si děti povídaly se Zdravíkem a Jedlíkem – o tom, co rádi jí a co je a není zdravé. Cvičily ve skupinkách, s různým náčiním, zahrály si na Kočku a myš, protáhly tělíčko u dětské jógy a program zakončily oblíbenou hrou s padákem. Dětem se den se Zdravíkem moc líbil, s nadšením se zapojovaly do činností a těší se, že je třeba zase někdy navštíví.

Mgr. T. Lakomá

Kouzlo Vánoc v Hostětíně

V předvánočním čase jsme zavítali s nejstaršími dětmi do ekologické vesničky Hostětín u Slavičína, kde jsme navštívili centrum Veronica.

Zde byl  připravený příjemný vzdělávací program s vánoční tématikou Kouzlo Vánoc, který je zavedl do dob našich předků a jejich vánočních zvyků.

Jak už název napovídá, dětem byla přiblížena doba adventu, předvánočních i vánočních lidových tradic, které se předávají po generace až do současnosti.

Z předvánočních svátků byla zmíněna sv. Barbora, sv. Mikuláš i sv. Lucie a činnosti, které jsou s těmito svátky spojeny. Děti se mohly podělit o tradice, které se dodržuzí v předvánočním čase u nich doma.

Program byl rozdělen na dvě části. V dílně si děti vyzkoušely pečení vánočky. Pletení copánků si napřed vyzkoušely na pestrobarevných provázcích a pak se samotným těstem, což bylo daleko složitější, než se zdálo. Z těsta si rozválely válečky, které se snažily zaplétat. Hotové a upečené výtovory si mohly odvést domů. Dále si mohly vyrobit sněhuláka z kolíčků na prádlo.

Druhá část programu pokračovala na zahradě, kde si děti vyzkoušely některé starodávné tradice našich prapabiček. Například házení hole na větev stromu, krájení jablíčka, věštění symbolů z hrníčů, házení střevíčků, pouštění lodiček z ořechových skořápek nebo nadílka ptáčkům a stromům. Aby děti měly i pohybové vyžití, byla zařazena pohybová hra “ Na Čertovský ocas“.

K Hostětínu neodmyslitelně patří místní moštárna, a tak na závěr bylo připraveno občerstvení v podobě vánočního punče z jablečného moštu.

Autor: Lucie Smažinková

 

DÝŇOBRANÍ V MŠ

Dýňobraní

V úterý 26. října 2021 jsme pár dnů před Halloweenem přivítali rodiče s dětmi na naší školní zahradě na podzimní akci „Dýňobraní“.   Na děti čekalo několik úkolů, mezi nimiž samozřejmě nesmělo chybět dlabání dýní, slalom mezi dýněmi nebo také „dýňopodpis.“ Potom, co děti dostaly malou odměnu za splnění všech úkolů, se všichni mohli podívat na výstavu různých druhů dýní, ochutnat nějaké dýňové dobroty – dýňový chléb nebo závin, které připravily naše paní kuchařky, a konečně provonět školní zahradu vůní opékaných špekáčků. Někteří měli štěstí a viděli také ježčí rodinku z našeho ježkovníku, která se nás rozhodla pozdravit a dotvořila tak krásný dojem z už tak nádherného podzimního dne.

M. Zapletalová

Rozloučení s předškoláky

Vzpomínáte ještě na den, kdy jste nám své děti přivedli do školky úplně poprvé? Uběhla už nějaká doba, děti vyrostly, naučily se spoustu nových věcí, užily si zábavu, získaly kamarády. A nyní mají před sebou další velký krok. V září se stanou školáky.

24. června 2021 jsme se na zahradě mateřské školy oficiálně s našimi předškoláky rozloučili. Celé odpoledne se neslo v indiánském duchu. Děti měly pro své rodiče a další přihlížející příbuzné připravený taneček a básničku, obojí vystřihly na jedničku. Následovalo dojemné předávání pamětních listů a upomínkových dárečků z rukou třídních učitelek, u něhož nezůstalo jedno oko suché. Sluníčko pálilo, rudé tváře se z nás doopravdy stávaly, a tak jsme se před chystaným překvapením ještě osvěžili přípitkem a doplnili energii připraveným pohoštěním. Závěr odpoledne patřil skvělému bubenickému vystoupení, do něhož byly zapojeny nejen děti, ale i všichni dospělí. Věříme, že jste si tento slavnostní den užili společně s námi, děkujeme za důvěru, se kterou jste nám své děti svěřovali a nezbývá než popřát krásné léto a pohodové prázdniny! S. Ulmanová

Dravci v MŠ

Přesně v polovině června k nám na zahradu zavítali dva sokolníci se svou ukázkou dravých ptáků. Jejich povídání protkané vtipem, bylo nabito spoustou zajímavých informací. Asi deset dravců, mezi nimiž byli například poštolka, káně, sova, kondor, sýček nebo orel, se nám přímo předvedlo. Někteří v letu, jiní při lovu kuny. Na závěr jsme si sami mohli jednoho dravce, sovu pálenou, dokonce i pohladit. To se stalo asi nejsilnějším zážitkem z celého dne, jelikož spousta z nás musela překonat malý ostych nebo dokonce strach. S. Ulmanová

Pirátská plavba Hodonín

Letošní konec školního roku patřil tradičně výletování. Autobusem jsme se vypravili do Hodonína, kde nás v přístavišti uvítala naše kapitánka – pirátka Andrea. Rozdala zbraně, pokyny, udělala si z nás drsnou pirátskou družinu a my se pod jejím velením vydali hledat poklad. Plavili jsme se po řece Moravě, sledovali možná nebezpečí a domorodce, až jsme dle mapy přijeli na ostrov, na kterém se měl poklad nacházet.  K vytoužené trofeji nás vedly šipky.  Zprvu jsme trošku zabloudili, ovšem nakonec jsme truhlici s pokladem objevili. Rychle jsme se s kořistí nalodili na naše plavidlo a spěchali jsme zpět do přístavu, kde jsme si po pořádném pirátském obědě náš poklad spravedlivě rozdělili.

Učíme se s Poly v zahradě

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se všechny třídy předškoláků zúčastnily projektového dne, který si pro ně připravila organizace LÍSKA, z.s., jejímž posláním je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji. Děti, rozdělené do skupin, postupně během dopoledne obešly 6 stanovišť, na nichž s využitím svých znalostí a dovedností, řešily zadané úkoly. Vytvořily si model hmyzáčka z přírodnin, vyrobily si škvorkovník z květináče, ptačí masku, panenku z dostupných materiálů, dozvěděly se, co vše potřebují rostliny k životu a na základě získaných informací si zhotovily tzv. semennou bombu. Bádaly i nad tím, odkud se bere jídlo. Odměnou jim byl účastnický list Malého přírodovědce se záznamem úkolů, drobná sladkost a v neposlední řadě všechny výrobky, které si odnesly s sebou domů. S. Ulmanová

Proč chce žabák čistý rybník?

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a lektory z Domu dětí a mládeže Astra Zlín jsme ve dnech 8. a 9. června 2021 absolvovali dvoudenní výukový program, který byl velmi blízký naší ekoškolí činnosti. Maskot akce, žabák Kamil, nás seznámil se svým příběhem a my se tak díky němu dozvěděli o důležitosti ochrany životního prostředí, seznámili jsme se s rozdělováním odpadu a jednotlivými druhy popelnic. Z velmi zábavné a zároveň naučné akce jsme navíc neodešli s prázdnou. Na závěr jsme si vyrobili ze starých novin a kartonu Večerníčka, který nám je milou upomínkou na tuto akci.

S. Ulmanová