Mikulášský týden ve školce

Stejně jako každý rok, vyhlížely i letos všechny třídy školky Mikuláše se svou družinou. A aby si děti své čekání na Mikuláše zkrátily, vyráběly nejrůznější mikulášské a vánoční dekorace, aby si třídy vyzdobily. Některé třídy se dokonce proměnily v malá peklíčka s pecí, řetězy a kotlíky. To také mělo svůj důvod. Ve čtvrtek 3. prosince se totiž uskutečnil čertovský rej. Děti převlečené do masek čertů hrály nejrůznější hry, soutěžily a skotačily na pravé čertovské diskotéce. Užily si spoustu zábavy a zjistily, že čertíci přece nejsou jen zlí, ale že jsou to spíše legrační postavy z pohádek a není třeba se jich příliš bát. Pátek 4. 12. už ale opravdu patřil Mikuláši. Ten, společně s čerty a andělem, navštívil postupně všechny třídy. V každé si poslechl připravenou písničku nebo básničku, kterou děti, některé s třepotajícími se hlásky, statečně přednesly. Ani letos nám čert do pekla žádného zlobivce neodnesl, jsme tedy moc rádi, že máme v naší školce samé hodné a šikovné děti.

S. Ulmanová

Malá technická univerzita

První cihla, druhá, třetí,

pojďte stavět všechny děti.

Každý přidá ruku k práci,

není už čas na legraci.

Až dům z cihel postavíme,

společně se pobavíme.

 

Poslední listopadové pondělí nás ve školce opět navštívila Malá technická univerzita se svým druhým  programem, při kterém se z dětí stali malí architekti. Paní lektorka dětem na úvod vysvětlila, kdo to vlastně architekt/projektant je. Potom je seznámila s technických výkresem a naučila je v něm číst. Děti se dozvěděly i to, jaký je rozdíl mezi obvodovou zdí a příčkou. A když už byly vyzbrojeny dostatečnou teorií a sebejistě ovládaly zednické vázání cihel, postavily si z lega půdorys domu, do něhož přesně podle výkresu rozmístily vybavení. Když byl dům hotový, mohl i legopanáček dle instrukcí navštívit všechny místnosti domu. Děti si tak pomocí hry procvičily postřeh a prostorovou orientaci. Po absolvování celé lekce dostali i tentokrát všichni zasloužené osvědčení.

S. Ulmanová

Truhlík a Truhlička u nás ve školce

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 nás navštívilo zlínské zájezdové Divadlo z Truhlice se svým představením ,,Stolování.“ Jak sám název napovídá, děti se díky pohádce dozvěděly, jak uvařit špagety, jak správně prostřít stůl, jak používat příbory, a jak je důležité umět si po sobě nádobí uklidit. V krásném, poučném představení herci zpívali, hráli na kytaru a do děje zapojili i naše malé diváky. Hravá forma, hezká výprava, interakce a nasazení herců, to jsou důvody, proč budeme rádi, když nás Truhlík a Truhlička zase někdy ve školce navštíví. My se na ně budeme moc těšit!

Malá technická univerzita

Stavitel mostů

Tím se stal každý, kdo v pátek 25. 9. 2020 v naší školce absolvoval první ze tří lekcí vzdělávacího programu Malé technické univerzity. V duchu Komenského myšlenky ,, Škola hrou“ rozvíjela paní lektorka v dětech jejich technické a logické dovednosti. Děti si hrály, zároveň však pracovaly a učily se novým věcem. Dozvěděly se něco o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu, zjistily, co je to pilíř, stavěly podle plánů samostatně i ve skupině, a také si na vlastní kůži vyzkoušely pevnost hotového mostu. Závěrem za to vše dostaly osvědčení, které pro ně bylo odměnou.

S. Ulmanová

Kouzelník v MŠ

V pondělí 24. 2., v den, kdy se v mateřské škole konal i dětský karneval, čekal děti speciální program. Do školky zavítal kouzelník Tomáš Šulaj, se kterým se můžeme setkat nejen v roli kouzelníka, ale především působí jako herec ve Slováckém divadle.

Jeho kouzelnické představení je opravdu jedna velká show a legrace. Dětský smích byl slyšet od začátku programu až do konce. Legraci byla věnována především úvodní část, ve které si děti dobíral vtipem, který se jim moc líbil. Co je třeba zdůraznit je kouzelníkova úžasná schopnost nejen děti upoutat kouzly, ale i jeho schopnost zkrotit dětskou živost, které, díky jeho humoru, byla plná místnost. Děti byly zapojovány do všech kouzel. Mohly vyzkoušet kouzlo s omalovánkami, šátky, s obrázky s kocourem Silvestrem, s kartami, dále s tabulkou puntíky a dokonce se dvě kouzla s kouzelnickou hůlkou naučily.

Po skončení kouzelnického představení se třídy odebraly zpět do svých tříd, kde už na ně čekalo karnevalové veselí v podobě diskotéky, soutěží a her.

Autor: Jitka Galetková

Hurá na pohádky

Hned po víkendu, v pondělí 17. 2. 2020, se děti mohly těšit na návštěvu kina, kde se promítal film Hurá na pohádky. Promítání se zúčastnily všechny děti z mateřské školy, od nejmenších až po největší a nejstarší předškoláky.

Představení tvořilo pásmo pohádek, jejichž hlavní hrdinové byly především zvířátka. Hlavními hrdiny byli dva medvídci, kteří se střídavě objevili ve třech pohádkách, v první vyrazili na výlet, ve druhé dostali chuť na borůvkové knedlíky a vyšli si do lesa na borůvky a ve třetí zase zkusili, po vzoru svého příbuzného z Aliašky, řvát na kolemjdoucí, ale zjistili, že když jim zazpívají, tak je to daleko lepší. Součástí pásma byla i pohádka z lesa, ale její temné a pochmurné ztvárnění vyvolalo u některých děti i strach, bylo vidět, že některé si před pohádkou i zakrývají oči. I na zpáteční cestě z kina si děti o téhle strašidelné pohádce povídaly. Naštěstí pohádky byly velmi krátké a u další už se usmívaly, ta byla pro změnu o pavoučích dětech, které vyrazily první den do školy. Velký brácha měl za úkol svou malou sestřičku dovést do první třídy a ta se, jak už to bývá, zatoulala, po cestě našla další kamarádku a společně, sice už se zpožděním, dorazily na hodinu. Zde je nutno podotknout, že pohádka byla slovensky, ale to dětem očividně vůbec nevadilo.

 

Autor: Jitka Galetková

Plavecký kurz Luhačovice 2019/2020

Od září minulého roku začaly opět nejstarší děti ze tříd Žabky, Myšky a Broučci navštěvovat plavecký kurz v Luhačovické plovárně. Celkem dvanáctkrát se děti mohly těšit na vodní radovánky v doprovodu  paní učitelek. Byly rozděleny na dvě skupiny, v první byly děti ze tříd Broučci a Myšky a v byly děti ze tříd Žabky a zbývající část Myšky.

Vždy po příjezdu na místo Broučci a část Myšek odešli na výcvik a zbývající děti ze tříd Žabky a Myšky u stolečků posvačily a vychutnaly dobrůtky, které měly v batůžku. Poté se skupiny prostřídaly. Na hodině plavání byly děti rozděleny do tří skupin na základě svých dosavadních zkušeností s vodou. Cílem celého plaveckého výcviku byla především adaptace na vodu, nemít z vody strach a nebát se do vody skočit. Veškeré vodní činnosti, které byly pro děti připraveny, byly prováděny formou hry a zábavy, proto se děti každý týden na plavání tak těšily.

Po celou dobu, kdy byly děti ve vodě, byly jištěny pásy a nejrůznějšími pomůckami, které děti ve vodě nadnášely. Přínos plaveckého kurzu je zřejmý a nejvíce viditelný především na jeho konci, kdy i děti s nejméně zkušenostmi se zvládnou potopit i do vody skočit. Předposlední hodina bývá většinou věnována rodičům, kteří mají možnost se přijít na své děti a na to, jak se jim ve vodě daří, podívat.

Na závěr kurzu všichni plavci dostávali mokré vysvědčení, ve kterém jsou oceněny všechny disciplíny, které byly během kurzu sledovány a které děti zvládly. Mezi nimi byla adaptace ve vodě, potopení obličeje, splývání na břiše, skok do vody, vylovení předmětu, dýchání do vody a splývání na zádech.

Plavecký kurz pro tento rok skončil a na další se mohou děti těšit opět na základní škole, kde všechny své získané zkušenosti s jistotou zužitkují.

 

Autor Jitka Galetková.

Divadlo Leonka – Sněhuláci

Do Mateřské školy Vizovice opět zavítalo divadlo Leonka, tentokrát s představením Sněhuláci. Toto divadlo je u dětí velmi oblíbené především proto, že kromě zajímavého příběhu jsou děti téměř celé představení v pohybu. Divadlo doplňovala jednoduchá scéna, tvořená malbou na plátno, látkovými a namalovanými loutkami.

Na začátku se děti přivítaly s hlavními představitelkami divadla a též s loutkou čertíka Mulisáka, který se staral o tu největší legraci, jelikož to bylo takové zlobítko, které účinkující jenom zlobilo a to se dětem líbilo. Celé představení bylo provázáno krásnými písničkami, hrou na kytaru, zpěvem i pohybem. Děti byly velmi často zapojovány do příběhu a vyzývány k aktivitě.

Samotný příběh vyprávěl o dvou sněhulácích panu Čepičkovi a panu Mrkvičkovi, kteří si stýskali, že není sníh a pořádná zima a proto chtěli poprosit Černou paní, aby jim dala sněžný mrak výměnou za sněhové korále. V tom jim pomáhá tuleň Níňo, který cestou k Černé paní pomohl i Jarní víle, skřítkovi Foukalovi a Sluneční princezně, jež představovali jednotlivá roční období. Příběh dopadl dobře, sněhuláci získali sněžný mrak a díky tomu se stalo, že se nerozpustili.

Na závěr si děti zazpívaly písničku, při které se rozloučily s čertíkem Mulisákem a ještě dostaly malý bonbónek, jako sladkou tečku na závěr.

 

Autor: Jitka Galetková

 

Vánoční představení Vizovjánku na Základní škole

Páteční dopoledne patřilo vánočnímu pásmu, které si pro děti z mateřské školy připravil dětský folklórní soubor Vizovjánek v doprovodu cimbálové kapely Ocún. Představení plné valašských písní, koled, básní i zvyků upoutalo pozornost všech dětí i paní učitelek. Na základě čtených příběhů, bylo dětem velmi vtipným a originálním způsobem přiblíženo, jak přípravy na Vánoce probíhaly dřív mezi dětmi a mládeží na valašských vesnicích. Součástí celého programu bylo nepřeberné množství tradičních valašských tanců, děti mohly vidět i tradiční valašský kroj, ve kterém byli oblečeni účinkující oblečeni.

Děti poznávaly na jevišti své kamarády i sourozence a na závěr celého představení je odměnily svým potleskem.

J. Galetková.

 

Vánoční tvoření a společné zpívání koled

Další hezká předvánoční akce se konala v úterý 10. 12., díky které se rodiče společně s dětmi podíleli na výrobě vánočních ozdob na vánoční strom v mateřské škole. V každé třídě si děti společně s rodiči, podle předlohy vyrobili vánoční ozdobu a po jejím zhotovení se všichni společně vydali na zelené hřiště, kde už byl připraven vánoční strom, na který si ozdoby děti s rodiči pověsili. Za společného přednesení vánoční básničky se stromeček rozsvítil a všichni viděli, jaké úžasné originální ozdoby si děti vyrobily. Po rozsvícení následovalo společné zpívání koled, které tentokrát bylo za doprovodu hry na kytaru, na kterou nás doprovázel pan Vlček. K dispozici bylo i malé občerstvení v podobě vánočního punče, čaje i vanilkových rohlíčků.

 

J. Galetková.