Zápis ze setkání  Klubu rodičů SRPDŠ Vizovice ze dne 24.10. 2018

Přítomni: Vlčková, Lutonská, Svoradová, Plesarová, Štachová, Mikuláštíková, Roháčková, Mazůrková, Epple, Matějková

Za školku se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Ivana Petrů

Omluveni: Jordánová, Kalincová

Na schůzce byla probírána následující témata:

  • Seznámení s novými členy Klubu rodičů

 

  • Představení aktivit školky směrem k dětem – Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Den dětí, výlety všech tříd, Den dětí, rozloučení s předškoláky a předání knihy,

 

Aktivity směrem školka k rodičům a dětem – podzimní akce –  Den otevřených dveří k příležitosti 50. Výročí otevření budovy MŠ Vizovice, vánoční tvoření, velikonoční tvoření, Jarní akce, setkání předškoláků s 1.ročníkem ZŠ Vizovice

 

  • Přítomní zástupci odsouhlasili finanční příspěvek z fondu SRPDŠ MŠ Vizovice na  – Mikulášskou nadílku 50Kč na dítě výběr drobného dárku zajistí paní ředitelka, Vánoční nadílku 100,-Kč na dítě – příspěvek na hračky do jednotlivých tříd
  • Školka získala titul EKOŠKOLKA – na nástěnce horní budovy školky je vyvěšena získaná vlajka,putovní pohár

Dále byla probrána tématika, kolem vyvěšení kontaktů na třídního zástupce na nástěnce

  • Každý rodič má právo znát jméno zástupce třídy, má taky možnost se obrátit i na paní učitelky, které mají kompletní kontaktní údaje

 

 

O prázdninách proběhla rekonstrukce elektroinstalace na horní budově školy.

Paní ředitelka nám oznámila, že může školka přijímat darované vypěstované ovoce. Např. pokud má pěstitel více jablek a je ochoten přenechat do kuchyně školky.

 

 

Olga Vlčková