Proč Ekoškolka?

 Jeho metodika staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodinou, zaměstnanci, vedením školy a dalšími členy komunity

 Záleží nám na tom, kde budou naše děti žít a jak bude vypadat svět, ve kterém budou žít

 Děti se jeho prostřednictvím učí přinášet vlastní nápady, spolurozhodovat, hodnotit a tím získávat možnost být důležité.

 Je vhodný pro všechny typy škol (městské, vesnické..).

 Je dlouhodobý.

 Usilujeme o získání titulu EKOŠKOLKA.

 Získáním titulu se zvyšuje prestiž školy, napomáhá při získávání grantů a tím přispívá k dalšímu rozvoji naší mateřské školy.

 Koresponduje s programem Začít spolu jehož prvky naše MŠ využívá.

 Jednoduše je demokratičtější a přírodě blíž!