Co plánujeme

 

Plán činností

Po provedené analýze a rozdělení úkolů bylo zjištěno následující:

 

1. Děti neumí vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou.

Proto jsme naplánovali na konec listopadu exkurzi do místní pekárny.

Exkurzi zajistí maminka.

 

 

2. Děti se na přípravě nebo úpravě svého jídla podílí jen velmi málo.

Proto jsme naplánovali, že se budou děti samy zapojovat do přípravy, úpravy své svačinky (pomazánky) alespoň 1x týdně.

Nad úkolem bude dohlížet paní kuchařka .

 

3. Školní jídelna nevyužívá příliš mnoho surovin z místních zdrojů.

Proto bude vhodné zajistit další místní dodavatele. A rovněž zjistit dodávky medu od místního dodavatele.

S tímto úkolem si poradí maminka  se synem

 

4. Protože se všichni chceme podílet na zlepšení jídla v mateřské škole, naplánovali jsme si rovněž

(vycházet budeme z předchozí analýzy), že si všechny třídy vytvoří vlastní projekt zaměřený na téma Jídlo a budou jej plnit během celého školního roku.

Na zahradě si vypěstujeme vlastní bylinky, zeleninu nebo ovoce.