577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Zápis ze schůzky ekotýmu

1. SCHŮZKA EKOTÝMU datum: 3. 10. 2018

Kdo byl na schůzce

Netopilová s dcerou Kristýnou a Rozálií, Štachová s Adamem a Anetkou, Mikuláštíková s Jiřím a Sabinou, Macíková s Barunkou a Ondřejem, Mrlinová s Lukášek s Kateřinou, Kostková, Plesarová s Terezou, Mikesková s Beátou a Maxem, Orsák s Tomášem, Elšíková s Matějem a Anetkou, Karbusová, Trávníčková s Annou a Lucií, Daňková se Štěpánem, Lutonská s Matějem a Annou, Ulmanová, Dolinová, Válková, Búřilová, Kaňová
Cíle schůzky
1.seznámení ekotýmu, seznámení s projektem Ekoškola, 2. stanovení tématu, 3. rozdělení rolí, 4. určení pravidel schůzek ekotýmu, 5. Analýza – rozdělení úkolů, 6. stanovení termínu další schůzky

Co jsme dělali

Výstup/úkoly
Kdo/kdy
Seznámili jsme se s projektem Ekoškola a metodikou 7 kroků. Pro letošní rok si ekotým vybral téma Prostředí.
Děti poskládaly 7 kroků z oblázků, které budeme postupně dotvářet.
Děti
Rozdělili jsme si role
Nikdo z přítomných nemá problém s fotografováním a umisťováním fotek na web školky a nástěnky, ani s uveřejněním jmen na zápise ze schůzek.
Zapisovatel – Netopilová

Fotografové – Max, Beátka,

pí Mikesková
Pravidla schůzek ekotýmu – Rodičovské, srdíčkové, telefonní, ouškové, pusinkové, želvičkové
Děti namalovaly tato pravidla na papír. Vystřihnou se a vytvoří se z nich plakát.
Děti z ekotýmu, učitelky z ekotýmu
Ekotým se dohodl na zpracování analýzy. Ta spočívá v odpovědích na devět stanovených otázek.

 

 

 

Na závěr schůzky děti seřadily oblázky se sedmi úkoly ekotýmu.
1. Máte ve školce hračky z přírodního materiálu?

2. Máte ve školce své oblíbené místo? Proč?

3. Mají děti ve školce své místo nebo nástěnku (kde děti rozhodují samy, co na nástěnku dají)?

1. pí Mikesková, učitelky

 

2. pí Mikuláštíková, Štachová, učitelky

 

3. pí Daňková

4. Mohou děti ovlivnit i výzdobu a podobu školky? Jak?

5. Starají se děti o rostliny ve školce?

6. Máte na školní zahradě různé druhy rostlin? Jaké?

7. Máte na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaké?

8. Chodíte s dětmi ven každý den a za každého počasí?

9. Máte na školním pozemku herní prvky z přírodního materiálu? Jaké?
4. pí Daňková

 

 

5. pí Trávníčková, Elšíková

 

6. pí Mrlinová

 

 

 

7. pí Kostková

 

 

8. pí učitelky a Ondra Macík

 

9. pí Karbusová, Plesarová
Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

Příliš vysoký počet členů Ekotýmu nedovoloval často klid na povídání a na práci. Rušily hlavně nejmladší děti. Málo času.
+ Stanovili jsme téma, seznámili jsme se s kroky Ekoškoly, rozdělili jsme si role, rozdělili jsme si otázky k analýze.
Termín dalšího setkání:
5. 11. 2018 v 15:30 ve třídě Broučci
Zapsala:
Gabriela Netopilová Sluštíková, 7. 10. 2018