První setkání Ekotýmu

Naše školka je součástí mezinárodního programu Ekoškola, který v ČR koordinuje sdružení TEREZA. V letošním školním roce jsme si stanovili nemalý cíl – titul Ekoškola opravdu získat. Nezaháleli jsme a hned v září jsme se do uskutečnění našeho ,,snu“ pustili. Nejprve se sešla dětská část Ekotýmu, aby společně s koordinátorkou programu připravila podklady pro 1. schůzku velkého Ekotýmu, který se nakonec sešel v úterý 26. září v 15.30 ve třídě Broučci. Setkali se všichni potřební zástupci – děti z MŠ, děti ze ZŠ, rodiče, paní ředitelka, paní kuchařka, školnice, paní učitelky a koordinátorky programu v MŠ. Na úvod jsme si zahráli seznamovací hru, popovídali jsme si o programu Ekoškola a objasnili si potřebných 7 kroků, jež nás k titulu dovedou. Rozdělili jsme si role – určili jsme fotografa a zapisovatele, stanovili jsme si pravidla fungování Ekotýmu, která jsou vyvěšená právě ve třídě Broučci, kde se bude Ekotým vždy setkávat.
A protože na letošní školní rok bylo už před letními prázdninami vybráno téma Jídlo, stihli jsme si ještě
na závěr rozdělit otázky k analýze. Tyto otázky jsou dané v pracovních listech na webu www.eko-skolky.cz. Inspirovali jsme se jimi a 8 z nich jsme si vybrali k analýze stavu u nás ve školce. Po dobu cca jednoho měsíce budeme současný stav ve školce sledovat, zjistíme odpovědi na otázky z analýzy a výsledky si sdělíme na další schůzce Ekotýmu, kde budeme analýzu vyhodnocovat a vrhneme se na tvorbu Plánu činností, který nám vyplyne právě z potřeb zjištěných analýzou. Zápis z 1. schůzky Ekotýmu a další potřebné informace o naší činnosti můžete sledovat na nástěnkách Ekoškolky na obou budovách MŠ a dále
na školním webu.

Mgr. Simona Pecháčková

Koordinátorka programu v MŠ

 

EKOŠKOLA


Co je program EKOŠKOLA?

 Mezinárodní vzdělávací program.

 Jeho cílem je ekologizace provozu školy prostřednictvím všech zúčastněných (děti, rodiče, učitelé a další dospělí), tedy snižování ekolo. dopadu prostřednictvím svého jednání na životní prostředí.

 Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.

 Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.

 Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.

 Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.


Koordinátorem v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Další informace o EKOŠKOLECE naleznete na webových stránkách www.eko-skolky.cz.