EKOŠKOLA


Co je program EKOŠKOLA?

 Mezinárodní vzdělávací program.

 Jeho cílem je ekologizace provozu školy prostřednictvím všech zúčastněných (děti, rodiče, učitelé a další dospělí), tedy snižování ekolo. dopadu prostřednictvím svého jednání na životní prostředí.

 Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.

 Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.

 Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.

 Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.


Koordinátorem v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Další informace o EKOŠKOLECE naleznete na webových stránkách www.eko-skolky.cz.