Denní program

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu

probíhá v následujícím základním denním režimu:

6. 15 - 8. 00      příchod a předávání dětí

8. 00 -  9:45     svačinka, doba určená pro  volné, spontánní,  
                         zájmové, řízené činnosti dětí, pohybové chvilky, hygiena,
                         přesnídávka

 

9:45  - 11:45     pobyt dětí venku, činnosti s důrazem na pohybové aktivity,
                         seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním
                         světem,
                         volné aktivity

 

11:45 - 12:30    oběd a osobní hygiena dětí

 

12:30 - 14:15    spánek a odpočinek  respektující rozdílné potřeby dětí,
                         četba, poslech relaxační hudby, grafomotorické činnosti,
                         individuální práce s dětmi s nižší  potřebou spánku
 
14:15 - 14:45    odpolední svačinka

 


14:00 - 16:15    odpolední svačina, volné i řízené činnosti a aktivity dětí  
                          zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové
                          aktivity dětí ( podle počasí venku ), didaktické a společenské
                          hry, individuální péče

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze
školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů, školních slavností a
podobných akcí.