577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

„Já rád rytmus, ty rád rytmus“ – hudba hrou

Dne 13.2 2019 do naší školky zavítali představitelé projektu „hudba hrou“ a interaktivním představením předali dětem zábavnou formou počátek hudby a její vývoj po staletí. Celým vystoupením nás doprovázely různé hudební nástroje jako třeba housle nebo kytara. Děti měly možnost si společně s hudebníky i zazpívat a doprovázet se samy pomocí hry na tělo. Díky těmto činnostem si na konci představení děti odnesly poznatky o tom, co je rytmus a melodie. Představení se jim opravdu líbilo a písničky si pobrukovaly ještě po zbytek dne.

K. Dolinová