Rozloučení s MŠ
 
“Až za kopcem slunce vstane,
ať neleze za mráček,
musí vidět, co se stane,
bude ze mne prvňáček.”
 
Slavnostní pasování předškoláků, které už se stalo v naší školce tradicí, se konalo ve středu 15.6.2016. Na slavnostní rozloučení s mateřskou školou se těšilo 48 dětí ze tříd motýlků, včelek a myšek. Svědčilo o tom i krásné společenské oblečení, do kterého se děti ustrojily. Do poslední chvíle jsme doufali, že nám počasí vyjde, ale nepřálo nám. Do slavnostního ceremoniálu nám začalo pršet a tak jsme se museli přesunout do tříd. Veselá nálada děti neopustila. Po slavnostním přípitku šampaňským se  s chutí pustily do velkého množství dobrot, které nejen pro ně připravily ochotné maminky. Moc jim děkujeme. Pohled na šťastné děti nám byl odměnou. Teď už jen zbývá popřát našim absolventům krásné prázdniny a hodně úspěchů v základní škole.
Krajščáková M.


Moc děkujeme dobrovolným hasičům z Vizovic za poučnou návštěvu ve zbrojnici. Ukázali dětem hasičskou techniku, auta i vybavení. Seznámili je s důležitostí své práce, dozvěděly se, že zasahují skoro u všeho, počínaje požáry, zásahem u nehod, likvidací polámaných stromů až po zásah při povodních.Děti si taky mohly nasadit hasičskou přílbu a s velkou radostí si vyzkoušely, jak se sedí v hasičském autě. Děkujeme hasičům, že nám věnovali svůj čas a podělili se s námi o své zkušenosti.

I. Sláčíková


Ve středu 1. 6. 2016 byla pro děti připravena Bublinková show. Během vystoupení klaun předvedl s mýdlovými bublinami zajímavé efekty. Některé mýdlové bubliny poletovaly vzduchem, měnily barvy i tvary, větší uzavíraly menší, vznikala různá seskupení a některé bubliny byly dokonce tak velké, že se do nich schovaly i děti. Na závěr vystoupení si všechny děti mohly čarování s bublinkami samy vyzkoušet.

I. Sláčíková

Natěšeni a s dobrou náladou jsme nasedli do autobusu a vypravili se na celodenní výlet do Hodonína na "PIRÁTSKOU PLAVBU" po řece Moravě. Tam nás přivítal velitel pirátů, který nám dělal po celou dobu průvodce. Pirát děti patřičně namaloval, vyzbrojil, vybavil dalekohledem a mapou, podle které děti musely najít poklad v podobě truhlice plné lízátek, čokoládových penízků a blyštivých kamínků. Během plavby na lodi se děti střídaly u kormidla. Pirátské dobrodružství jsme zakončili obědem. Výlet se vydařil, počasí nám přálo a zůstalo nám plno dojmů a zážitků z dobrodružně prožitého dne.

I. Sláčíková

Jarní odpoledne v MŠ

 

Zábavné jarní odpoledne pro rodiče a děti se na školní zahradě uskutečnilo ve čtvrtek 5.5.2016. Již samotný název „Voda kolem nás“ napovídá, s čím si děti budou dneska hrát. Zaměstnanci mateřské školy připravili osm stanovišť (rozmístěných různě po zahradě), u kterých děti plnily různé úkoly.

  • Ochutnávka vody – určování chuti vody (slaná, sladká, hořká, kyselá)
  • Vystřihování kytiček z papíru – barvení krepovým papírem namočeným ve vodě.
  • Bublifuk - z platové láhve a připraveného roztoku
  • Střelba z vodní pistole na terč
  • Skládání papírové lodičky nebo parníku podle nákresu – pouštění lodiček ve vodě
  •  
  • Malování na dřívka – skládání dřívek do tvaru kapky a mušle
  • Hmatové skříňky – poznat, co je suché a mokré
  • Třídění mořských a sladkovodních živočichů, skládání puzzlí, malé děti – třídění zvířat

 

Pro zúčastněné připravily paní kuchařky malé pohoštění, kávu nebo čaj. Na závěr si rodiče s dětmi opekli špekáčky. Počasí, které nás trochu strašilo, se nakonec vydařilo jako celá jarní akce. Spokojené byly jak děti, tak i rodiče a zaměstnanci MŠ.

Z. Kulíšková

 

Vybaveni batůžky se svačinou, dobrou náladou a spoustou energie jsme podnikli výlet do Archeoskanzenu a Živé vody v Modré u Velehradu.  Vodní svět nás přivítal osm a půl metru dlouhým tunelem, kde se všude kolem nás i nad našimi hlavami proháněla spousta různých druhů sladkovodních ryb. Nejvíce děti zaujala skoro dva metry dlouhá vyza velká. Děti si mohly osahat i dotykové plastiky.  Po prohlídce podzemního akvária jsme se přesunuli do Archeoskanzenu, kde nám po celou dobu byla milými společníky volně pobíhající zvířata. Nejvíce nás však zaujala malá selátka, oslík a kůzlata. Zvědavě jsme nakukovali do všech chaloupek. Prohlédli jsme si nejenom obydlí našich dávných předků, ale i domečky ve kterých žijí zvířátka.  A co by to bylo za výlet bez dobré svačinky, proto děti otevřely své batůžky a snědly všechny dobroty, které jim maminky připravily. Celý výlet se vydařil nejen díky počasí a my jsme si odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků.

I. Sláčíková


V rámci školního projektu “VODA” jsme navštívili s předškolními dětmi Úpravnu vody na Klečůvce. Děti jsou zvídavé.  Zajímalo nás, odkud a jak se dostane pitná voda do kohoutku v naší školce. Exkurze se konaly ve dnech 26., 27. a 28. dubna a opravdu bylo co vidět. Výklad našich průvodců byl výstižný a přiměřený dětskému chápání. Prošli jsme celým provozem od začátku, od přítoku surové vody ze Slušovické přehrady, až po výstup vyčištěné, upravené pitné vody, která teče do vodovodní sítě do Zlína, na Veselou, ale hlavně k nám do Vizovic, do vodárny na Těchlova.  A tudíž i do naší školky. Děti byly nadšené. Obdivovaly objemné nádoby,vany, potrubí, mohutná čerpadla a motory.  Nejvíce se jim líbilo praní pískových filtrů. Poznatky dětí z této exkurze určitě uplatníme také při plnění dílčích cílů projektu EKOŠKOLA.  Za svou ukázněnost a pozornost si děti zaslouží pochvalu a naši průvodci velký dík.
M. Krajščáková

Akce Ukliďme Česko

Protože se snažíme děti vést k udržovaní zdravého životního prostředí, s předškoláky ze třídy Včelky jsme se rozhodli, že se zapojíme do akce Ukliďme Česko a také vyčistíme nějaký koutek Vizovic. Naši dopolední čistící akci jsme zahájili v pátek 15.dubna. Vydali jsme se po ulici Slušovská, kde děti zaujaly první odpadky, proto jsme si nasadili ochranné rukavice a začali postupně sbírat odpad. Došli jsme až k soutoku potoků Lutoninka a Bratřejovka, odkud jsme se vydali po dráze směrem ke sběrnému dvoru. Děti sběr odpadu velice bavil, neustále se dívaly kolem sebe, aby našly co nejvíce odpadků. Podařilo se nám dokonce nalézt i nějaké železo. Naši malou výpravu za odpadky jsme ukončili ve Sběrných surovinách na Štěpské ulici, kde jsme veškeré odpadky odevzdali pánovi z
technických služeb Vizovice. Zde jsme taktéž odlišili nalezené železo od směsného odpadu a rozdělili je do příslušných kontejnerů. Děti si z naší malé akce odnesly mnoho pozitivních zážitků a těší se na další.
K.Ježová

V úterý 19.4. proběhla v naší MŠ ukázka výcviku dravců, která byla doprovázena odborným výkladem, jenž obohatil děti o nové poznatky o jejich způsobu života a lovu. Dravec je od přírody nezkrotný tvor, ale v rukou sokolníka se rychle ochočí. Děti viděly ukázku letu, některým dokonce přilétl až na ruku. Nechyběla ani ukázka výcviku jednotlivých dravců, které s sebou sokolník přivezl. Mohli jsme tak vidět káně, sovu, havrana, orla apod. Děti měly možnost prohlédnout si dravce zblízka a taky si je pohladit. Všem se ukázka moc líbila, byla poučná, zajímavá a vtipná.

I.Sláčíková

Exkurze u hasičů ve Zlíně.
 
“Až budu velký, budu hasičem.” Tuto větu vysloví nejeden malý kluk nebo holka. Na návštěvu u hasičů se děti každoročně moc těší. S předškoláky jsme letos navštívili HZS Zlínského kraje ve Zlíně 12. a 14 dubna. Děti zaujala velká garáž, kde parkují hasičská auta různého druhu. Kluci se poměřovali s výškou kol některých aut, která byla vyšší než oni. Ale samozřejmě je zajímal výklad třech pánů hasičů, kteří nám ochotně předvedli hasičskou výstroj i výzbroj. Děti si mohly všechno osahat, vyzkoušet a my nafotit. Závěrem jsme stříkali proudnicí, dělali pokusy s termokamerou a prohlédli jsme si také místnost velitele, pokoje hasičů a školící místnost. Tady jsme se občerstvili, poděkovali za výklad a na shledanou za rok.
 
Krajščáková M.


V pondělí 11. dubna jsme s dětmi zhlédli pásmo krátkých animovaných filmů pocházejících z dílny studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  - Co medvědi rádi, Kočka a myš, Jak Pumpot s čertem zatočil, Kronika, Přepadení apod.

Filmy střídaly animační techniky, žánry, a kromě zábavy přinesly prostor i k zamyšlení nad různými tématy. Jednotlivé příběhy děti sledovaly se zaujetím. I. Sláčíková

Návštěva v muzeu
V polovině března navštívily předškolní děti třídy včelek, motýlků a myšek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Absolvovaly vzdělávací program pro mateřské školy s názvem “Cesta pravěkem”. Děti si prohlédly expozici pravěkých vykopávek, zkamenělin a kostí. Viděly také repliky a kostru pravěkých zvířat. Zahrály si na paleontology a stopaře. Sledovaly také odlévání sádrových fosilií, které jsme si přivezli na památku do školky. Děti byly spokojeny nejen s programem, ale také si užily cestování vlakem a autobusem. 
M. Krajščáková

 
 

 


  


 
 

 

Povídání a promítání o Africe

V pondělí proběhla v naší MŠ beseda o Africe, kterou pro děti připravil pan Richard Jaroněk. Svým poutavým vyprávěním seznámil děti s exotickými zvířaty - lvy, nosorožci, levharty, zmijí černou a žraloky. Poznatky z cest doprovázel svými fotografickými úlovky, které vtipně komentoval. Jeho veselé historky a zážitky nás velmi pobavily. Na závěr děti poznávaly zvířata podle stop, kůže a srsti. Dozvěděli jsme se hodně nových a zajímavých informací o jeho cestách po Africe.

I. Sláčíková

Vycházka k myslivcům

V pátek 4. února jsme se vypravili na mysliveckou chatu v Chrastěšově. Před chatou nás přivítal pan Červenka.Na ukázku dětem přinesl ukázat obrázky různých zvířátek, kožešiny např. lišky, jezevce, paroží i brokovnici. Předvedl vábničky, trofeje jelena, daňka, divokého prasete, vyprávěl dětem o tom, jak žijí zvířátka v lese, čím se živí apod. Celé setkání se dětem velmi líbilo a ještě si ho budou dlouho pamatovat. Panu Červenkovi bychom chtěli touto cestou poděkovat za zajímavou přednášku a za velmi milý a trpělivý přístup. Věříme, že díky těmto besedám přivedeme děti k lásce k přírodě a že budou přírodu a zvěř ctít a chránit.

I. Sláčíková

První část čtení pro předškoláky v rámci celostátní akce "Celé Česko čte dětem" jsme absolvovali ve středu 17.2. v Městské knihovně Josefa Čižmáře. Děti přivítala knihovnice paní Stloukalová a krásné čtení a povídání si pro děti připravila paní učitelka Mikulčíková. Na další čtení se těšíme za měsíc.
M. Krajščáková
 
 

Čáry, máry, fuk. Naši MŠ navštívil opět kouzelník. Děti byly v úžasu nad kousky, které předváděl. Povedlo se mu děti pobavit i vtáhnout do spolupráce při kouzlení. Všem se vystoupení moc líbilo a užili jsme si spoustu legrace. Byla radost sledovat nadšení a veselí našich dětí.

I. Sláčíková

 

Na karneval jsme se všichni velice těšili. Maminky připravily dětem karnevalové kostýmy a z nás se aspoň na chvíli staly princezny, rytíři, čarodějnice, piráti... Děti měly možnost se pořádně vyřádit, zatančit si při písničkách nebo si zasoutěžit. Užili jsme si spoustu legrace. Karneval se nám vydařil, což bylo znát z nadšení dětí. Smíchem a radostí jsme zaplnili celou mateřskou školu.

I. Sláčíková

 

 

 

Koncem ledna jsme byli na animovaném filmovém představení Dara a Rosa. Je to příběh sedmiletých dvojčat, která tráví prázdniny u vynalézavé babičky a šikovného dědy. Jejich příběhy pomáhají lépe poznat svět kolem a obohacují o další vědomosti např. proč prší a co je gravitace. Je to film o aktivních holčičkách, které vždy hledají řešení.

I.Sláčíková

Naše MŠ využila zajímavé nabídky p. faráře k prohlídce kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Děti zaujala velikost, výzdoba, obrazy, zlaté zdobení interiéru, a zvláště ze dřeva vyřezávaný betlém. Černouškovi hodily do kasičky korunky, které si přinesly z domu. Paní katechetka promítla krátký příběh Tří králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi a přinesli mu své dary. Závěrem se zpívaly koledy, které se slavnostně nesly celým kostelem.

I. Sláčíková

Koncert ZUŠ v MŠ    

   

K vánočnímu času neodmyslitelně patří koledy. Děti měly možnost zaposlouchat se do vánoční hudby a krásných vánočních melodií za doprovodu na různé hudební nástroje (klavír, flétna, kytara, housle, ....) v podání žáků ZUŠ. Společně jsme si u klavíru i zazpívali např. Půjdem spolu do Betléma, Stojí vrba košatá aj. Všichni žáci i jejich učitelé si zaslouží velké poděkování. Odměnou jim byl i potlesk malých kamarádů.

I. Sláčíková

 

Vánoce v Doteku

Ve středu 16.12. se někteří předškoláci ze třídy Včelky zúčastnili vystoupení pro babičky a dědečky v domově důchodců. Atmosféra panovala vskutku vánoční. Staří páni a paní byli z našeho pěveckého vystoupení opravdu nadšeni. Děti za doprovodu kytary zazpívaly pár koled a přednesly básně. Při zpěvu se k nám většina obecenstva přidala. Po vystoupení děti rozdaly malé vánoční stromečky ze šišek, které vytvořily. Samotné děti taky neodešly s prázdnou, dostalo se jim malého pohoštění a chvály. Z vystoupení pro Dotek jsme si všichni odnesli plno zážitků a krásnou vánoční náladu.

K. Ježová

 

V pátek 11.12. jsme navštívili krásné vystoupení folklorního souboru Vizovjánek. Přiblížil nám magickou dobu adventní, vánoční tradice Valašska prostřednictvím prastarých zvyků a obyčejů našich předků. Naladil nás na vánoční atmosféru a dal nám kousek radosti a veselosti k odnesení do našich domovů. Vše bylo vtipně propojeno dvěma anděly, kteří spojovali jednotlivé výstupy.

I. Sláčíková

 

Ve čtvrtek 3.prosince už od rána děti s velkým napětím čekaly ve třídách na Mikulášskou nadílku. A opravdu, kolem půl deváté se ozvalo cinkání zvonečku. Když se ve dveřích objevil Mikuláš s andělem a dva poskakující čertíci, byly děti statečné, jenom ty, které věděly, že trošku zlobily, tak se malinko bály. Ale když slíbily, že se polepší a budou poslouchat, dostaly dáreček od Mikuláše i ony. Nakonec děti zazpívaly mikulášské písničky a zarecitovaly čertovské básničky, aby na ně měl Mikuláš s andělem i čertíci pěknou vzpomínku.

I. Sláčíková

 

Betlém a návštěva Kosenky ve Valašských Kloboukách. Ve čtvrtek 26.11. navštívili naši předškoláci Betlém v Lidči a Kosenku ve Valašských Kloboukách. Děti se na výlet moc těšily. Návštěva Betlému udělala všem velikou radost. Děti si prohlédly veliký vyřezávaný mechanický Betlém s vyobrazením architektury a kulturního dědictví našeho kraje. Prostřednictvím Betlému se děti také seznámily s řemesly, která byla v dřívějších dobách v naší krajině nejvíce rozšířena.
Po prohlídce Betlému, na kterém mohly děti oči nechat a některým šťastlivcům se podařilo, samozřejmě s povolením paní průvodkyně, si vyřezávan postavičky ohmatat, jsme se společně zašli podívat na výstavu Mikulášských a čertovských kostýmů. Zde se dětem nejvíce líbily řetězy, kterými byly kostýmy ověšeny. Ačkoli měli někteří z počátku strach, po nahlédnutí do místnosti a  zjištění, že se zde žádní praví čerti nevyskytují, strach opadl a děti se kochaly kostýmy čertů.
Návštěva Kosenky ve Valašských Kloboukách byla taktéž provázena radostí v očích našich dětí. Dětem se velice líbil program, který pro nás zde připravili. Odnesli jsme si odtud nové poznatky o zvycích a tradicích, které se dříve dodržovaly v předvánoční čas v našem kraji a zvláště pak ve Valašských Kloboukách. Někteří měli dokonce tu možnost, si pár zvyků vyzkoušet. Každé dítě si vyzkoušelo vytvořit z těsta vlastního panáčka, který se upekl a všichni jsme si pochutnali. Na památku jsme si odnesli svíčky ze včelího vosku, které jsme zde společnými silami vytvořili.
Celý den nám přálo krásné ačkoli chladné počasí, chlad venku nám ale vynahradily úsměvy dětí.

K. Ježová

V období od září do konce listopadu absolvovaly děti plavecký výcvik, který probíhal v pěkném prostředí plaveckého bazénu v Luhačovicích. Instruktorky přistupovaly k dětem laskavě, citlivě a kamarádsky. Hravou formou s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjely u dětí první plavecké dovednosti. Předškoláci si své instruktorky oblíbili, získali k nim důvěru a veškeré obavy i strach šly stranou. Hodiny plavání probíhaly v radostné náladě a beze strachu.

M. Krajščáková

V pondělí 23.11. jsme navštívili zábavný koncert P. Nováka „Od čerta k Ježíškovi“. Děti se seznámily se zvyky adventního času. Dozvěděly se, kdo byl sv. Mikuláš, kdo nosí dětem dárky u nás i v jiných zemých světa. Připomněly si zvyky předvánočního času a jeké zvyky dodržovaly na Štědrý den naše babičky.
Děti si společně zazpívaly nejen dětské hity, ale i koledy, které neodmyslitelně patří k tradičním českým Vánocům. Všechny děti se zapojily díky rytmickým písničkám.

Děkujeme za krásný koncert

I.Sláčíková

 

“Poprvé v knihovně”
 
Právě tímto titulem “Poprvé v knihovně – informativní lekce”, nazvaly pracovnice Městské knihovny Josefa Čižmáře ve Vizovicích návštěvu předškoláků v knihovně v pondělí 26.10.2015. Děti se těšily a hodně z nich přiznalo, že v knihovně ještě nebyly. Paní knihovnice seznámily děti s prostředím knihovny, se systémem a významem půjčování knih. Děti se zaposlouchaly do krásné pohádky o koze a nakonec si prohlédly dětské knihy. Těšíme se na další pozvání.

V pondělí 19.10.2015 jsme s dětmi navštívili filmové představení Velká šestka. Bylo to emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůžou mu v tom jeho kamarádi i robot Baymax.
Velká šestka je film, který si užily nejen děti, ale i paní učitelky. Byl vtipný, barevný, chvílemi i smutný. Skvěle nám zpříjemnil pondělní dopoledne.

                                „Jablíčková slavnost“

Krásné podzimní dny plné sluníčka, měnících se barev a dozrávajících plodů nás každoročně inspirují pro uspořádání celoškolní akce pro děti a rodiče. Letošní „Jablíčková slavnost“, jak už název připomíná, byla zaměřena na jablka a všechno, co s nimi souvisí.

Všichni se sešli na zahradě v dobré náladě. Děti, za asistence rodičů, obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly sportovní, tvořivé i vědomostní. Jak se jim to dařilo, mohli ostatní zjistit při pohledu na papírového červíka, kterému děti při splnění každého úkolu nalepily část bříška. A aby měly na vše dostatek sil a energie, mohly se v průběhu odpoledne posilnit jablíčkovými dobrotami, které připravily paní kuchařky, i čerstvě vytlačeným moštem nebo vlastnoručně vyrobeným kompotem. Všichni ocenili zdravé bylinkové čaje uvařené z bylinek naší zahrádky. Nechyběl ani tradiční táborák, kde se opékaly špekáčky nebo jablíčka.   

Přálo nám nejen krásné podzimní počasí, ale i úsměv nás všech, a především radost těch nejmenších – dětí samotných.

        Věříme, že si rodiče s dětmi užili pěkné chvíle a budeme se těšit na další společné akce v naší mateřské škole.     

           

Ve středu 7.10.2015  zahráli herci dětem z profesionálního divadla Tramtárie kvalitní moderní Pohádky o mašinkách.  Bylo to veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, nezbedných i statečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Děti s velkým zájmem sledovaly jednotlivé příběhy a po divadle hodnotily své zážitky, vyjadřovaly co se jim líbilo, co bylo zajímavé, co si zapamatovaly, vyměňovaly si své myšlenky a pocity.
Děkujeme a těšíme se na další pohádky.

Sportovní dopoledne s FC Vizovice
 
Ve středu 23.9.2015 jsme se s předškolními dětmi ze tříd motýlků, včelek a myšek zúčastnili sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti na stadionu. Dostali jsme totiž pozvání od FC Vizovice. Program dětem připravil a na stadionu nás přivítal trenér pan Pitron se svými svěřenci, fotbalisty, žáky ZŠ. Jejich záměrem bylo zjistit pohybovou úroveň, schopnosti a zájem dětí o fotbal. Děti si vyzkoušely různé tréninkové prvky s míčem i bez něj. Řízené činnosti i možnost volného pohybu po hřišti se všem dětem moc líbilo. V závěru pan Pitron děti pochválil a odměnil je velkou krabicí bonbónů. Přejeme si, aby akce tohoto typu podpořily u dětí zájem o sport a pohyb, protože děti k němu mají velice blízko.

Ve středu 16.9.2015 navštívilo naši MŠ divadlo pro děti Špilberk z Brna. Toto divadlo je dětem známé, jelikož u nás nebyli poprvé. Dětem zahráli pohádkový příběh v muzikálové podobě. Dvě kůzlata Líza a Róza zůstanou sama doma a musí odolávat nástrahám lstivého vlka. Jak všichni dobře víme, vše nakonec dobře dopadlo. Napínavý děj byl doplněn písničkami. Přestože zlo v podobě hloupého vlka bylo potrestáno, pohádka nabádala k zamyšlení nad některými lidskými vlastnostmi.