Povídání o Mikuláši

Na pátek 30.listopadu jsme s dětmi předškolákú dostali pozvání od Římskokatolické farnosti ve Vizovicích do nově vybudovaného komunitního centra. Čekalo nás povídání o životě svatého Mikuláše. Přivítala nás paní Radoňová, která nás také celým programem provázela. Děti byly do příběhu aktivně zapojeny, pomáhaly s instalací rekvizit a odpovídaly na otázky.

Dověděli jsme se, kdo to vlastně ten „Mikuláš“ byl, jak žil a proč se tato legenda traduje. Jeho dobré srdce, skromnost, soucit a ochota pomáhat může být vzorem nejen dětem, ale i nám dospělým.

Krajščáková M.  

 

Předškoláci na Kosence

Podzimní výlet předškoláků do Valašských Klobouků se stává v naší školce tradicí. A tak jsme se  v pondělí 26. Listopadu vypravili na tento adventní výlet i my, předškoláci ze tříd broučků, včelek a myšek. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a pan řidič ručil za to, že se při činnostech vystřídáme. První skupina vystoupila z autobusu v Horní Lidči. Tady jsme navštívili pohyblivý Betlém. Moment překvapení byl úžasný. Děti s rozzářenýma očima zazpívaly Ježíškovi koledu a tím spustily světla reflektorů a pohyb dřevěných figurek. Před námi ožila stará řemesla a lidové zvyky. Některé děti poznaly např. Svatý Hostýn nebo Čertovy skaly. Dýchla na nás nezapomenutelná vánoční atmosféra. Druhá skupina dětí pokračovala do Valašských Klobouků na Kosenku, do centra ZO ČSOP, do staré dřevěné chalůpky. Tetičky z Kosenky pro nás měly připravený krásný adventní program. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o předvánočním a vánočním čase, o tradicích a zvycích na Valašsku. Ohřáli jsme se u roztopené pece, vypili jsme teplý bylinkový čaj a také jsme si vyzkoušeli některé starodávné obyčeje. Třeba házení papučí, odhalovali jsme hrníčkové tajemství a za zpěvu koled jsme zdobili vánoční stromeček. Vlastnoručně si děti vyrobily svíčku z pravého včelího vosku a společně jsme šůlali a pekli „pány“ z kynutého těsta. Panečku, to byla dobrota!

M. Krajščáková

Canisterapie

O tom, že pes je nejvěrnější přítel člověka, se přesvědčily naše děti  v MŠ ve čtvrtek 22. Listopadu. Ve školce jsme přivítali certifikovanou labradorku Tessie, která pomáhá potřebným lidem překonávat jejich nepříznivé životní situace.  Canisterapie odbourává stres, podnětně působí na paměť, myšlení i rozvoj komunikace. Dotykem se rozvíjí jemná i hrubá motorika, prohřívají se ztuhlé svaly.

Paní cvičitelka předvedla dětem, co všechno Tessie dokáže. Jak reaguje na povely, jak se musíme o psa starat, čím ho krmit a vůbec, co všechno je pro psa dobré a co špatné. Děti si molhy fenku pohladit, povodit ji na vodítku. Velkou radost děti měly, když Tessie čichem hledala ukryté piškoty na jejich tělech. Předškoláci měli ukázku obohacenou o spolupráci při obkreslování Tessie na kartony, které si odpoledne ve třídách vymalovali. A na památku si děti domů odnesly vlastní trička, na které jim Tessie zvěčnila své tlapky.

M. Krajščáková