Příběh pana Tydýta

„Ahoj, já jsem Tydýt, chci si s vámi užít! I když jsem jiný a možná trochu divný..."

 

Tak zněla slova písničky, kterou jsme se s předškoláky naučili v rámci dvouhodinového vzdělávacího programu o panu Tydýtovi.

Tydýt je nová růžová plyšová hračka s podivným zjevem i jménem, kterou dostala k narozeninám hlavní hrdinka Amálka.  A protože si Amálka stále hrála pouze s Tydýtem, ostatní její hračky na něj žárlily, byly na Tydýta zlé, utekl smutný Tydýt na cestu do světa. Hračky ale uznaly, že své jednání přehnaly a vydaly se Tydýta hledat.  My jsme jim v tom hledání pomáhali. Vtaženi do příběhu jsme museli plnit několik úkolů.  Nakonec vše dobře dopadlo, pana Tydýta jsme společně našli, hračky se mu omluvily a všichni jsme spěchali zpět za Amálkou.

Program, pečlivě připravený Sdružením D z Olomouce, byl zaměřen na inkluzi, odlišnost, přijetí, kamarádství, toleranci a na vytváření pravých životních hodnot.  A aby
na tyto hodnoty děti nezapomněly, dostaly na památku připínací placky
s vyobrazeným Tydýtem a dokonce jednoho opravdového plyšového Tydýta, který na ně dohlíží ve třídě.

S. Pecháčková

 

,,Na zlatých řetázkoch“

Ještě před Vánocemi navštívily třídy předškoláků Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. Pro děti zde byl připraven vánoční program s tvořivou dílnou, který nesl název
,,Na zlatých řetázkoch“.

            Už samotné cestování vlakem nebo autobusem bylo pro mnohé velkým zážitkem. Následovala krátká procházka zlínským Svitem, kde děti obdivovaly vysoké baťovské budovy. A když jsme dorazili do muzea, ujala se nás milá paní, jež nás provázela výstavou slaměných ozdob Františka Zusky, na kterého si děti na chvilku zahrály. Seznámily se s jeho pracovním materiálem - stéblem obilí. Zjistily, že se stéblo snadno láme, tudíž s ním práce není vůbec snadná. Pro lepší manipulaci dostaly děti slámky plastové a vánoční ozdobu si vyzkoušely poskládat z nich. Potom jsme se přesunuli ke slaměnému betlému, kde si s námi naše průvodkyně zazpívala vánoční koledy a pozvala nás do dílničky.  Posadili jsme se ke stolům
a vyráběli další vánoční ozdoby, tentokrát z papírových proužků. Když jsme byli hotoví, prošli jsme si na závěr ještě výstavu Lega, ze které byly děti doslova ,,paf“. Mnoho z nich zde určitě nasbíralo hromadu inspirace do svých dopisů pro Ježíška.

Pro děti to byl výlet velice pestrý, různorodý a věřím, že je alespoň trošku obohatil
a budou na něj rády vzpomínat. 

S. Pecháčková

 

Zábavná Show

 

Ve čtvrtek 7. prosince čekalo na všechny děti zábavné dopoledne. Do školky přijeli 2 klauni se svými kouzly a žonglér s míčky. Děti kouzlily společně s klauny, a i díky tomu se všechna kouzla povedla. Na konci představení nás seznámili s žonglérem, který nám ukázal jak se žongluje a točí míčem na prstu. Točení na prstu si děti mohly po jednom vyzkoušet. Celé představení se dětem moc líbilo a bylo pro nás zpestřením pěkného dopoledne. K. Ježová

Mikulášská nadílka v MŠ

 

Jako každým rokem navštívil mateřskou školu Mikuláš s čertem a andělem. Děti již od rána netrpělivě čekaly, zvláště ty nejmenší a ty, které trošku zlobily. Všichni se těšili, jestli jim Mikuláš něco přinese za to, jak byli hodní. Zlobivci se báli, že nic nedostanou. Nakonec Mikuláš všechny děti pochválil jak byly hodné, trošičku pohrozil zlobivcům, kteří slíbili, že už zlobit nebudou. Všechno dobře dopadlo, čert si nikoho v pytli neodnesl a Mikuláš všem dětem nechal společně s andílkem balíčky s krásnými dárky. K. Ježová

Kašpárkovy pohádky

 

Ve středu 29. listopadu navštívil školku Kašpárek se svou pohádkovou brašnou. Spolu s Kašpárkem jsme se vydali do země pohádek, kde jsme potkali vlka z pohádky, krále města, ve kterém se chodilo neustále pozpátku, a rozmazlenou princeznu, která se chtěla vdávat. Kašpárkovi jsme pomohli vysvobodit z chaloupky na kuří nožce Malého prince, kterého zaklela zlá ježibaba. Malý princ se oženil s princeznou a všechno dobře dopadlo. Dětem se pohádka moc líbila a naučily se, že dobro vždy zvítězí nad zlem. Proto je lepší konat dobro než zlo, které se nám vymstí. K. Ježová

 

 

Exkurze do pekárny

V rámci programu Ekoškola se několikrát za školní rok schází ekotým, jehož členy jsou také zástupci z řad rodičů, kteří mají mimo jiné velkou snahu podílet se na chodu naší školky.
A právě na druhou schůzku ekotýmu přišla maminka Petra Tomancová s návrhem, že by byla ochotná zařídit exkurzi do místní pekárny. A tak se i stalo. Paní Tomancová nám domluvila termín a všechny třídy předškoláků (Broučci, Žabky, Myšky) a třída Šnečci, jakožto třída zapojená do programu Ekoškola, vyrazily 16.11.2017 na návštěvu pekárny paní Elšíkové. Děti zde dostaly možnost připravit si zdravou variantu perníčků, zároveň si zopakovaly rozdíl mezi surovinou a potravinou a upečené perníčky si navíc mohly odnést do školky, kde si
na nich pochutnaly. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, co se na organizaci exkurze podíleli.

S. Pecháčková

Planetárium v MŠ

 

Ve čtvrtek 9. listopadu navštívilo naši mateřskou školu planetárium. Malé děti s údivem pozorovaly, jak je kopule veliká. Všichni se na planetárium moc těšili, někteří se trošku báli, co je vlastně čeká. Promítání probíhalo po malých skupinkách. Malým dětem byla promítána pohádka o krtku Platonovi, který zjišťuje, jak funguje noc a den, těm větším film zaměřený více na vesmír. Filmy se dětem velice líbily a byly pro děti velice poučné, dozvěděly se spoustu nových informací. Velikým zážitkem bylo, že se promítalo nad námi, tudíž všichni krásně viděli a mohli si užívat příběhu. Planetárium bylo pro děti velikým zpestřením celého dne.

 

 

V pátek 6. října naši mateřskou školu navštívily studentky zubního lékařství se zajímavou a hezky připravenou přednáškou. Seznámily děti, jak správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího dětství. Vysvětlily dětem, jak vzniká zubní kaz a motivovaly je k důkladnému čištění zubů. Dozvěděly se taky, jak se zuby nazývají, jaký je rozdíl mezi mléčným a trvalým chrupem, kolik zubů máme, jaký je pro ně nejvhodnější kartáček a jakým způsobem si zuby čistit. Co zubům prospívá a co škodí. Klíčovou pasáží celé výuky byl individuální mechanický nácvik správného čištění.
I. Sláčíková
 
 
 
 

 

Potraviny známe, nejenom k jídlu je máme

O tom, že potraviny máme nejenom k jídlu, se přesvědčili děti a jejich rodiče na školní zahradě MŠ. Ve středu 18. 10. 2017 se konala podzimní akce, jejímž záměrem bylo hravou formou předat dětem nové poznatky o jídle a potravinách a propojit je s netradičními možnostmi jejich využití. Tematicky se akce pojila také s projektem EKO-škola, do kterého se naše mateřská škola zapojila. Úkoly na jednotlivých stanovištích tak přispěly k tomu, aby především děti získaly nové a netradiční zkušenosti s potravinami. Děti za pomoci rodičů statečně zvládly všechny úkoly a získaly tak barevné jablíčko. Celá podzimní akce byla provázená dobrou náladou. Závěrečné opékání špekáčků pak potěšilo naše bříška a spokojeně jsme mohli odcházet domů. Všem zúčastněným moc děkujeme. 

L. Válková

Pojďme si udělat smoothie!!!

Pokud jste právě tuto větu zaslechli doma od svého dítěte nebo pokud ještě do dnešních dnů bádáte nad podobně znějícím výrazem, se kterým dítko přišlo ze školky, a stále nevíte, co po vás vlastně chce, případně netušíte, cože jsme to vlastně v MŠ ,,vařili“, přicházím s rozluštěním oné záhady. Ve školce jdeme s dobou a v rámci vzdělávacího programu zaměřeného na téma Jídlo jsme si s předškoláky připravovali moderní SMOOTHIE. (A ne nějaký obyčejný ovocný nebo zeleninový koktejl, jak by se dalo asi také říct. J)

Program byl asi hodinový a postupně se ho zúčastnily všechny třídy předškoláků – Žabky, Broučci a Myšky. Děti si na úvod připomněly písničky, ve kterých se zpívá o zahrádce, potom třídily plodiny podle doby jejich sklizně. Podzimní plodiny tam byly opravdové, ostatní jen na obrázku. Děti měly za úkol přijít na to – proč? A tak se nám otevřelo povídání o sezónních plodinách. A když už bylo povídání dost, vyzkoušely si děti samy připravit již výše zmíněné smoothie. Jedno bylo ovocné a druhé zeleninové. Krájelo se, mixovalo, ochutnávalo… Zpětnou vazbu jsme dostali hned. Zážitek z chuti šel na dětech hezky přečíst. U některých byl nejspíš hodně výrazný. J To už se jich ale raději zeptejte sami!

S. Pecháčková

 

Divadélko v MŠ

 

 Ve středu 4. října navštívilo naši školku divadélko s pohádkami O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Obě pohádky, ač dětem tak známé, byly velice napínavé a zvláště pro naše nejmenší poučné. Zapojení dětí do divadelního představení bylo veliké zpestření a dokázalo si udržet dětskou pozornost. I proto se dětem pohádky tolik líbily. Děti se z obou pohádek naučily, že není správné věřit cizím lidem a naopak je potřeba poslouchat rodiče, kteří to s námi vždy myslí nejlépe. 

K. Ježová