Oslava titulu Ekoškola

Dne 26. června se konalo úplně poslední setkání Ekotýmu ve školním roce 2017/2018.
A nejednalo se o jen tak obyčejnou schůzku, ale o setkání tak očekávané a velice zasloužené. Slavili jsme získání titulu Ekoškola. Počasí bylo na jedničku, a proto jsme odpoledne strávili na naší krásné školní zahradě. Nejdřív byli všichni zúčastnění seznámeni s průběhem slavnostního předávání titulu v Senátu ČR, potom jsme pořídili společné foto se zelenou vlajkou Ekoškoly a děti se za svou pilnou celoroční práci dočkaly odměny v podobě dárkové tašky s drobnými upomínkovými předměty. A nebyla by to oslava bez dobrého jídla a pití, které zajistily maminky i zaměstnanci školky, za což jim patří vřelý dík. Letos se nám titul získat podařilo, zažili jsme si i ten skvělý pocit zadostiučinění. Bylo krásné vidět, že naše práce měla smysl a věříme, že se nám titul podaří za dva roky zase obhájit.

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A SPANÍ VE ŠKOLCE

V úterý 12. června proběhla v naší MŠ akce a to tradiční rozloučení s předškoláky ve stylu „Hollywoodských hvězd“.

Slavnostní rozloučení začalo v 15.15 hod., kde si všechny děti ze třídy Broučci, Žabky a Myšky pod vedením paních učitelek připravily tanec „Hvězdy“ a každá třída přednesla svou básničku. Na památku od nás obdržely knihu s věnováním. Každé dítě po pasování předškoláka vykročilo po červeném koberci a umístilo si svou zlatou hvězdu na zeď slávy.

Vypouštění balonků s podmanivou hudbou dojalo nejednoho rodiče. Maminky připravily skvělé pohoštění a nechybělo ani šampaňské. K dobré náladě přispěl i DJ z řad tatínků, malování na obličej a fotokoutek. Počasí nám nakonec přálo a my můžeme říct, že se akce vydařila a děti si to náramně užily. Přejeme všem budoucím školáčkům, aby se jim ve škole dařilo.

V pátek 15. června jsme se sešli, abychom si vyzkoušeli spaní ve školce. V 18 hod. se děti sešly ve svých třídách s věcmi a malým plyšáky na spaní. Po občerstvení jsme se shromáždili na zeleném hřišti před MŠ. Tam za námi přijela výborná parta bubeníků „Rytmus pro život“. Největší radost měly děti z bubínků a neobvyklých nástrojů, které dostaly a mohly si tak společně s bubeníky pořádně zabubnovat. Poté se děti přesunuly do školky, kde byla připravena stezka odvahy s lucerničkami rozmístěnými po celé budově. Většina dětí jít chtěla a po překonání je čekala sladká odměna v podobě perníkového smajlíka a věnečků. Následovala pyžamová party, kde si děti zatančily při písničkách. Po večerní hygieně a pohádce na dobrou noc se děti schoulily do svých postýlek. Odvaha spát bez maminky nikomu nechybělo a pro všechny to bylo velké dobrodružství. Po probuzení se děti nasnídaly a s dobrou náladou se rozešly do svých domovů.

 

M. Světlíková

 

Adaptační program v mateřské škole

 

Jako každý rok i v letošním školním roce 2017 – 2018 proběhl v naší mateřské škole adaptační program pro děti, které ještě mateřskou školu nenavštěvují, ale chystají se do ní v příštím školním roce.

Jedná se o seznámení dětí s prostředím mateřské školy, aby jim při nástupu nebylo úplně cizí. Děti mají možnost pohrát si v mateřské škole spolu s rodiči, vybrat si jakoukoliv hračku, která se mu líbí, a nebo si zvolit činnost, kterou pro ně připravila učitelka.

Tato setkání proběhla v druhé polovině školního roku vždy jednou za měsíc v odpoledních hodinách.

Cílem tohoto programu je usnadnit dětem začáteční vstup do mateřském školy, který je pro ně i tak velmi náročný.

Hodnotila bych tento program pro děti jako přínosný, jen zájem ze strany rodičů by mohl být větší (maximální počet byl deset dětí ).

 

Zdenka Kulíšková

 

Besídky pro maminky

V týdnu od 7. do 11. 5. 2018 bylo v naší školce veselo. Protože druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky, naše děti si pro ně připravily krátký program. Příprava probíhala již několik týdnů před samotnými besídkami, a zejména pro nejmenší děti nebyla vůbec jednoduchá. Při trénování besídek si děti také hrály na rodinu, povídaly si o svých rodinách – co dělá maminka a tatínek, jaké role v rodině máme, s čím rodičům pomáháme a také jsme maminky a tatínky kreslily. Každá třída měla připraven svůj vlastní program, který se odehrával v jednotlivých třídách. Besídky se skládaly z recitací básniček pro maminky, zpěvem písniček, nejrůznějšími tanečky či dramatizací pohádek. Všechny besídky byly zakončeny předáním dárečků maminkám, které pro ně děti vlastnoručně vyrobily. Někteří z hostů se neubránili slzám dojetí. Všechny besídky se povedly na jedničku a děti zvládly svá vystoupení před velkým publikem bez větších obtíží.

P. Šťastová

O křišťálovém srdci

Pohádka, jejíž hlavní hrdinkou je dobrosrdečná Alžběta, chamtivá Agáta a lesní mužíček Otakárek, nám má připomenout, že - není všechno zlato, co se třpytí.

Alžbětka svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, až se rozhodne změnit svůj osud k lepšímu. Naštěstí má dobrého přítele, moudrého lesního mužíčka Otakárka, který jí radí a pomáhá. A tak se z bojácné Alžbětky stává statečné děvče, které nepodléhá zlu a vítězí. Především nad svým vlastním strachem, ale dokonce se jí podaří otevřít oči a srdce své sestře Agátě. Vše se tedy v dobré obrátí, jak už to ve správných pohádkách bývá.

L. Válková
 

Návštěva hasičů

V pondělí a úterý, 4. a 5. 6. 2018, jsme se postupně se všemi dětmi z mateřské školy zašli podívat na návštěvu k hasičům. Po skupinách se děti seznamovaly s tím, jaký význam má hasičský sbor a s nejrůznějšími zásahy, ke kterým jsou jejich členové přivoláni. Hasiči nám povídali o tom, jak likvidují požáry, zachraňují lidi i zvířata, o pomoci při povodních nebo dopravních nehodách. Děti byly velmi zaujaty ochranným oblečením hasičů. Zjistili jsme, co všechno na sobě hasič musí mít a k čemu jednotlivé části ochranného obleku slouží. Dále si děti mohly prohlédnout hasičská auta
a seznámily se s jejich vybavením. Největším zážitkem pro nás bylo spuštění opravdových sirén a také závěrečná možnost zastříkat si z hasičské hadice. Celá prohlídka se dětem velmi líbila a mnoho z nich si přeje stát se hasičem.

Petra Šťastová 

 

Ve čtvrtek 31.května se konala na zahradě mateřské školy oslava dětského dne, na kterou se děti velmi těšily. Za dětmi přišly pohádkové bytosti, např. Křemílek a Vochomůrka, Červená karkulka, Ferda mravenec a další postavičky, které měly připraveny různé úkoly - sbírání a pojmenovávání kytiček, počítání a lepení puntíků na berušky, sbírání a třídění podle barev a mnoho dalších činností. Po splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna. Dětský den se vydařil, všem se velmi líbil a p. učitelky MŠ chválily pěkný přístup žáků ze základní školy k malým kamarádům Děkujeme všem, kteří pomáhali při akci a už se těšíme na další spolupráci.

I. Sláčíková

Stali jsme se EKOŠKOLOU!!!

Na konci dubna se u nás ve školce konal audit k získání titulu Ekoškola, na který jsme se pilně připravovali již od začátku školního roku.  Brzy ráno přijely dvě moc milé paní auditorky. Na uvítanou jsme jim s dětmi připravili drobné pohoštění, abychom je na hodnotící návštěvu naší ekoškolí práce k tématu ,,Jídlo“ dobře naladili. Jako první si paní auditorky svolaly do školní knihovny ke krátkému rozhovoru rodiče dětí z Ekotýmu. Z místnosti se ozýval radostný smích, maminky vycházely s úsměvem, samotné auditorky byly také spokojené. První bod jsme si tedy mohli odškrtnout jako splněný. Následoval rozhovor s paní školnicí, který dopadl také na výbornou. Dále jsme pokračovali prohlídkou školky, při níž byla přítomna paní ředitelka, koordinátorka programu Ekoškola v MŠ, ale hlavně děti z Ekotýmu, kterým nastala jejich důležitá chvilka. Děti nadšeně a s veškerou vážností ukazovaly vše, co jsme až do auditu stihli v Ekoškole udělat. Zmiňovaly kroky Ekoškoly, chlubily se Analýzou, Plánem činností, Ekokodexem, vypracovanými pravidly fungování Ekotýmu, fotkami a nástěnkami. Vzpomněly si na akce, kterých se účastnily a své zážitky skvěle auditorkám popisovaly. K tomu všemu používaly odborné výrazy typu ,,limuzína“ (namísto Anylýzy) a tvářily se tak důležitě a zúčastněně, že z nich byli všichni přihlížející dospělí doslova naměkko. Auditorky opět chválou nešetřily. Poslední částí auditu byl pohovor s paní ředitelkou a koordinátorkou programu v MŠ a závěrečné hodnocení. Výsledky auditu jsme se však nedozvěděli hned na místě. Auditorky musely zpracovat zprávu, poslat ji do Prahy a na konečný verdikt, zda titul Ekoškola dostaneme nebo ne, jsme čekali ještě asi měsíc. A jak všechno dopadlo je vám určitě jasné už z nadpisu tohoto článku. Velká sláva nás ještě čeká 20. června, kdy si tři dospělí zástupci Ekotýmu pojedou do Prahy do Senátu ČR převzít ocenění a titul, jímž se může školka po dobu dvou let pyšnit. Jelikož program v Senátu není určen dětem předškolního věku a i samotná cesta do Prahy je náročná, připravujeme samozřejmě pro celý Ekotým oslavu na zahradě MŠ, kde si budeme moci společně vychutnat radost z odvedené práce. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na získání titulu Ekoškola podíleli.

 

Při besedách se děti seznamovaly s knihou různých typů a žánrů, s tím jak se knihy půjčují, vybírají, vracejí. Učily se úctě ke knize, šetrnému zacházení s ní. Seznamovaly se s autory a ilustrátory, kteří pro děti píší příběhy, pohádky a kreslí obrázky. Taky si v knihovně vyslechly příběhy a pak si o nich povídaly. 

Na závěr si společně zazpívaly písničku nebo přednesly básničku. Při poslední návštěvě knihovny děti shlédly pohádku se zvířátky v podání maňáskového divadla Alibaba. Z knihovny si děti pokaždé odnášely plno nových zážitků. Rádi se sem vrátíme.

I. Sláčíková

Výlet do ZOO Lešná
 
S blížícím se koncem školního roku se přiblížil i čas výletů. Ve středu 23. 5 . se děti ze tříd berušek, motýlků a včelek vydaly na výlet do ZOO v Lešné. Natěšené děti s batůžky plnými dobrot nasedly ráno v 8 hodin do dvou autobusů a pohodlně odcestovaly do ZOO. Malé cestovní problémy nejmenších dětí vyvážilo krásné počasí, skvělá nálada a nedočkavost, kdy už uvidíme zvířátka a kdy prozkoumáme naše batůžky. Času i příležitostí bylo dost. Děti poznávaly a pozorovaly známá i méně známá zvířátka, pobavily se na prolézačkách a během prohlídky absolvovaly tři občerstvovací zastávky. Velkou radost měly z jízdy vyhlídkovým vláčkem. Vrcholem prohlídky byla návštěva pavilonu rejnoků, které si děti mohly pohladit. Unavení, ale velmi spokojení jsme ve 14 hodin nasedli do autobusu. Některé děti během zpáteční cesty usnuly, ale s těmi zdatnějšími jsme přezpívali snad všechny známé písničky. Děti byly velmi hodné. Výlet se nám prostě vydařil.
 
Krajščáková M.

EXKURZE KRAVÍ FARMA

V naší MŠ se snažíme po celý rok nabízet stále nové a netradiční aktivity. Protože podporujeme ekologickou či environmentální výchovu, učíme děti objevovat bohatství přírody a vedeme je k ohleduplnosti k ní. To nás nasměrovalo ke společné exkurzi do Agrokomu Ječmínek v Chropyni.

Ve čtvrtek 26. dubna ráno jsme se sešli vybaveni batůžky a dobrou náladou, abychom se vydali na výlet autobusem. Počasí nám přálo a děti se moc těšily. V Chropyni nás očekával pan Nevařil, který nám svým milým přístupem zpříjemnil celou prohlídku. Nejdříve nás zavedl do zasedací místnosti, kde přivítal děti i paní učitelky, seznámil nás s fungováním firmy, s programem a s tím jak firma funguje, prosperuje, jaké výrobky se z mléka vyrábí. Děti zaujal velmi zajímavou přednáškou o produktech z kravského mléka a některé výrobky měly děti možnost i ochutnat.

Pak jsme se přesunuli ven podívat se, jak se o krávy pečuje, kde bydlí, čím se živí. Velmi nás zaujaly boxy pro narozená telátka. Podívali jsme se i po skupinkách do kravína. Tato prohlídka byla doplněna o ukázku dojení mléka. Děti tak mohly zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Zaujala nás i přednáška a ukázka o zemědělských strojích.

Děti se dozvěděly spoustu zajímavého ze života krav, získaly nové poznatky z jejich způsobu života zábavnou formou a vlastními prožitky. Děti byly z kraviček opravdu nadšeny. Celý výlet se moc vydařil a věříme, že si z něj odnesly krásné zážitky.

Irena  Sláčíková

 

Zlínský škrpálek 2018

Letos již po třinácté se uskutečnila přehlídka vystoupení dětí z mateřských škol ve Zlínském kraji – Zlínský škrpálek. Akce se konala v Kongresovém centru ve Zlíně dne 23. 4. 2018
za účasti dětí z dvaceti mateřských škol. Program byl velmi pestrý - od folklorních tanců, country, moderních tanců, až po pohádková či pěvecká představení.

Naše mateřská škola je pyšná na děvčátka ze třídy Šnečci a Broučci, která pilně nacvičovala a trénovala krásný Duhový tanec. Úsilí, které vynaložila při nacvičování tanečku, později zúročila na výbornou. I přes prvotní obavy z velkého pódia, se děvčata s chutí postavila před početné publikum a za svůj taneční výkon, který se jim moc povedl, sklidila zasloužený potlesk. Právem jsme na děvčata velmi pyšní. Je na místě poděkovat také rodičům, kteří doprovodili děvčata na vystoupení.

Všem zúčastněným tedy ještě jednou děkujeme a těšíme se na další ročník přehlídky mateřských škol – Zlínský škrpálek.

L. Válková

 

 

“Užijme si zahradu”
 
Naši krásnou zahradu v přírodním stylu nám závidí nejedna mateřská škola v okolí. Každý trochu zasvěcený ale ví, kolik péče taková zahrada vyžaduje. V rámci školního projektu EKOŠKOLY se některé děti s rodiči zúčastnili jarní brigády na zvelebení zahrady. Jako poděkování a odměnu dětem a rodičům za pomoc jsme se ve středu 25. dubna sešli na školní zahradě k další společné akci s názvem “UŽIJME SI ZAHRADU”.
Do přípravy se zapojili všichni zaměstnanci školky. Paní učitelky připravily stanoviště s plněním úkolů, paní uklízečky pomáhaly s organizací a paní kuchařky se postaraly o něco dobrého a zdravého na zub.
Děti zábavnou formou plnily připravené úkoly s přírodním zaměřením. Stavbu rostlin si připomněly při sázení afrikánů nebo rajčat do kelímků., skládaly mandaly z kamínků, šišek a ostatních přírodnin., poznávaly a určovaly keře, stromy a květiny okolo sebe., připomenuly si vývoj motýlků a včel – motaly kukly z vlny., při hře s barvou vykouzlily krásné papírové motýlky a jako pilné včelky sbíraly na louce korálkový nektar. S bylinkami se děti potkaly při vaření bylinkového čaje. Nejvíce si žádaly ten “kropáčkový”, a také bylinkovou vodu ochucenou mátou a směsí jarních květin. Úspěch měla i překážková dráha vyznačená šipkami, která zabrala celou boční část zahrady. Některé děti ji zdolaly i vícekrát. Závěrem nechybělo ani opékání špekáčků. A protože nám přálo krásné počasí, byla i účast dětí a rodičů veliká. Věříme, že se akce líbila a dostála tím svému názvu.
 
Krajščáková M.

Velikonoční tvoření

 

V týdnu od 19. března probíhaly na všech třídách Velikonoční dílničky. Rodiče s dětmi si mohli přijít namalovat kraslice a vytvořit něco pěkného na památku a na okrasu k blížícím se Velikonocům. Tuto příležitost využili také mnozí rodiče k odreagování, tvořivému odpočinku, popovídání s dalšími rodiči i paními učitelkami a v neposlední řadě k příjemně stráveným chvílím se svými dětmi. Za hojnou účast rodičů i dětí děkujeme a těšíme se na další společně strávené tvořivé chvilky.

K. Ježová

 

 


Kino- Ledové království

 

V pondělí 19. března jsme navštívili nově předělaný Kulturní dům a rozloučili jsme se s paní zimou pohádkou Ledové království. Pohádka sklidila u dětí veliký úspěch. Všichni s nadšením sledovali pohádku o tom, jak silná může být láska mezi sourozenci. Nejdůležitější je, nezapomínat na pouto mezi blízkými a pomáhat si.

K. Ježová

 

Kouzelnické představení

 

V úterý 27. února rozveselil děti pan kouzelník, se svým kouzelnickým vystoupením. Vystoupení bylo doprovázeno různými vtípky a dětem se moc líbilo, celou dobu jsme se všichni smáli. Pan kouzelník nás seznámil se svým stydlivým zvířecím kamarádem. Na závěr jsme se všichni společně s kouzelníkem naučili, jak provést jednoduché kouzlo s hůlkou, nebo jiným dlouhým rovným předmětem. Na oběd odcházely všechny děti s radostnou náladou.

K. Ježová

 

 


Karneval v MŠ

 

Čtvrtek 8. února byl pro celou školku slavnostním dnem. Už od rána se ve školce konal Karneval, na který se všechny děti moc těšily. Celá školka se oblékla do masek a slavnost mohla začít. Celé dopoledne provázel děti bohatý program. Děti si vyzkoušely různé soutěžní disciplíny, prošly se po molu, kde představily své masky kamarádům, zatancovaly při diskotéce a v neposlední řadě ochutnaly dobrůtky z hostiny, kterou pro děti připravili hodní rodiče. Tento slavnostní den si všichni moc užili a na lehátka odcházeli spokojení a s plnými bříšky.

K. Ježová
 


Mášenka a medvěd

 

V úterý 6. února zavítalo do třídy Včelky divadélko s pohádkou Mášenka a medvěd. Pohádka byla o velice smutném medvídkovi, kterého trápilo, že nemá kamarády. Tento medvídek se kamarády snažil najít. Ze začátku na to ale nešel správným způsobem a všichni mu utíkali a báli se ho. Na konci je našel v Mášence- hodné holčičce, kterou zachránil od zlé lišky a ježečkovi, který medvídka přivolal. Pohádka děti naučila, že je důležité si pomáhat, a že i když vztah mezi dvěma osobami ze začátku přátelsky nevypadá, přátelstvím se může stát, ale nelze vynutit. Děti se po celou dobu náramně bavily, pohádka se jim líbila. Bylo to vidět na jejich spokojených obličejích.

K. Ježová

 

 

„My děti rády plaveme,

do bazénu zajdeme.

Tělíčka si procvičíme,

zdraví si tím utužíme.“

… proto každé úterý v měsících říjen – leden, probíhaly lekce plavání dětí pod vedením zkušených instruktorů v Městské plovárně v Luhačovicích. Proběhlo celkem 12 lekcí, přičemž závěrečná lekce byla zároveň ukázkovou pro rodiče, kteří měli možnost se podívat, čemu všemu se děti naučily.

V úvodní lekci byly děti rozděleny podle výkonů do čtyř družstev. Svá družstva po zbytek kurzu poznávaly podle obrázků zvířat – kapříci, žabky, želvy a pulci. Jednotlivé lekce poté probíhaly v plaveckém  bazénu nebo v bazénech s menší hloubkou, vždy podle výkonnosti družstva.

Hlavním cílem celého kurzu bylo především snaha naučit děti nebát se vody, učit se základním plaveckým dovednostem, mít radost z dovádění ve vodě, otužování, ale také učit se základním hygienickým návykům. Na závěr můžeme říct, že celý kurz provázela dobrá nálada a děti si jej patřičně užily.

L. Válková

  

Canisterapie se záchranářským psem

 

V úterý 23. ledna navštívil naši školku záchranářský pes. Děti se při velice poučném vyprávění seznámily, jak takto vycvičený pes může pomáhat lidem v těžkých situacích. Naučili jsme se pejska nastrojit záchranářskou vestou a odstrojit, dozvěděli jsme se, jak se vesty při záchraně chytit. Učili jsme odbourat strach z pejska, který se nám snaží pomoci. Na závěr jsme vyzkoušeli základy canisterapie se psem a děti si mohly pejska pohladit, na což se nejvíce těšily.

K. Ježová


Příběh pana Tydýta

„Ahoj, já jsem Tydýt, chci si s vámi užít! I když jsem jiný a možná trochu divný..."

 

Tak zněla slova písničky, kterou jsme se s předškoláky naučili v rámci dvouhodinového vzdělávacího programu o panu Tydýtovi.

Tydýt je nová růžová plyšová hračka s podivným zjevem i jménem, kterou dostala k narozeninám hlavní hrdinka Amálka.  A protože si Amálka stále hrála pouze s Tydýtem, ostatní její hračky na něj žárlily, byly na Tydýta zlé, utekl smutný Tydýt na cestu do světa. Hračky ale uznaly, že své jednání přehnaly a vydaly se Tydýta hledat.  My jsme jim v tom hledání pomáhali. Vtaženi do příběhu jsme museli plnit několik úkolů.  Nakonec vše dobře dopadlo, pana Tydýta jsme společně našli, hračky se mu omluvily a všichni jsme spěchali zpět za Amálkou.

Program, pečlivě připravený Sdružením D z Olomouce, byl zaměřen na inkluzi, odlišnost, přijetí, kamarádství, toleranci a na vytváření pravých životních hodnot.  A aby
na tyto hodnoty děti nezapomněly, dostaly na památku připínací placky
s vyobrazeným Tydýtem a dokonce jednoho opravdového plyšového Tydýta, který na ně dohlíží ve třídě.

S. Pecháčková

 

Vítání do života

Vítám Tě na svět, dětátko malé, tátova pýcho, mámino štěstí, kytičko, rozkvetlá na rozcestí….

Narození děťátka je radostná událost v každé rodině. Prvním svátkem miminka je přivítání mezi občany města. Je už dlouholetou tradicí, že se děti z naší školky účastní těchto slavnostních chvil na Městském úřadu ve Vizovicích svým kulturním vystoupením.                    I v letošním roce nacvičilo osm dětí pod vedením paní učitelek Krajščákové a Lenky Válkové pásmo valašských písní a básní. Vystoupení dětí je umocněno také oblečením do krásných valašských krojů. My doufáme, že to v dětech zanechá pěkné vzpomínky a zájem o valašský folklór. Chceme poděkovat také rodičům za jejich vstřícnou spolupráci.

Krajščáková M.

 

 

 

Návštěva kostela

 

Stalo s už téměř tradicí, že o vánočním čase navštěvují dětí z naší mateřské školy kostel sv. Vavřince ve Vizovicích.

Nebylo tomu jinak i v letošním roce. Do kostela jsme přišli 4. ledna 2018, kde už na nás čekala katechetka paní Radoňová. Posadili jsme se do lavic a paní katechetka svým zajímavým vyprávěním přiblížila dětem Betlémský příběh o narození Ježíška. Společně jsme si zazpívali vánoční písně a koledy, které děti znaly.

Děti si prohlédly vánoční výzdobu kostela, především oltář a malovaný Betlém, o kterém slyšely vyprávění.

V popředí Betléma byly nainstalovány dvě postavičky – černoušek a anděl. Děti jim vhodily do pokladničky penízky přinesené z domu. Oni jim za ně poděkovali pokýváním hlavy. Návštěva obohatila děti o velmi silný citový prožitek.

 

Zdena Kulíšková

Vánoční nadílka v MŠ

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,

 šťastné a veselé……

Konečně jsou tady.  V pátek 21. prosince jsme prožili s dětmi ve školce slavnostní den.  Ozdobené stromečky nám svítily ve třídách už celý týden, ale děti se nejvíce těšily, až se pod stromečkem objeví dárečky. Aby mohl Ježíšek přijít, museli jsme jít na chvíli na zahradu. Udělali jsme dobře.  Ve třídě nás přivítaly vánočně prostřené stoly s malým občerstvením a pod stromečkem bohatá nadílka. Není nic krásnějšího, než radostí rozzářená dětská očka. Zbytek dopoledne nám zabralo rozbalování a hra s novými hračkami. A že jich bylo….               I ten oběd uvařily paní kuchařky vánoční – smaženou rybu s bramborovým salátem.         Nakonec jsme si popřáli krásné prožití vánočních prázdnin a udělali tak pomyslnou tečku      za rokem 2017.

Krajščáková M.

 

 

Vánoční tvořivé dílny

 

Chvíli se zastavit, zahodit starosti všedních  dnů, uvědomit  si předvánoční atmosféru, ochutnat vánoční cukroví a nebo si  společně zazpívat či  vyrobit anděla....

To byl cíl vánočních dílniček v mateřské škole, které se konaly v týdnu od 11.12.2017 do 14.12.2017 ve všech třídách.

A protože se děti na odpoledne s rodiči nemohly dočkat, už od rána se s paní učitelkami pustily do práce a připravily občerstvení v podobě jednohubek, citronového těsta, ze kterého vykrajovaly vánoční dobroty na stůl.

Po 15. hodině mateřskou školou  zněly vánoční koledy a v některých třídách si děti připravily pro rodiče vánoční besídku.

Všude panovala krásná vánoční atmosféra, provoněná nejenom cukrovím od maminek, ale také úsměvem, radostí a spoustou výrobků, které si děti odnesly domů: andílci, svícny na stůl, přáníčka, ozdoby na stromeček.....

A pokud jste se chviličku zastavili s námi, nemohli jste si nevšimnout rozzářených a spokojených nejenom dětských očí...

Krásné vánoce a úspěšný nový rok 2018 Vám ze srdce přeje celý kolektiv MŠ Vizovice.

P. Búřilová

 

 

 

 

 

 

Koncert ZUŠ

 

Jako každý rok, tak i letos nás v MŠ navštívily děti ze Základní umělecké školy Vizovice, a to nejen proto, aby nám ukázaly nejrůznější hudební nástroje a to, jak se na ně hraje, ale také, aby nám hudbou zpříjemnily blížící se vánoční čas.

Všichni jsme se v pondělí 11. 12. 2017 sešli ve třídě Včeliček, kde nám postupně paní Juráňová představovala děti a jejich hudební nástroje. Seznámili jsme se s klavírem, zobcovou flétnou, příčnou flétnou, houslemi, trubkou a také pro nás nejméně známým nástrojem – tubou. Všechny děti, nám zahrály píseň, kterou si poctivě nacvičily, a celý koncert se nám velmi líbil. Na závěr jsme si společně zazpívaly vánoční koledy a navodily si tak příjemnou vánoční atmosféru.

 

Petra Šťastová

 

Vánoční tvořivé dílny

 

Chvíli se zastavit, zahodit starosti všedních  dnů, uvědomit  si předvánoční atmosféru, ochutnat vánoční cukroví a nebo si  společně zazpívat či  vyrobit anděla....

To byl cíl vánočních dílniček v mateřské škole, které se konaly v týdnu od 11.12.2017 do 14.12.2017 ve všech třídách.

A protože se děti na odpoledne s rodiči nemohly dočkat, už od rána se s paní učitelkami pustily do práce a připravily občerstvení v podobě jednohubek, citronového těsta, ze kterého vykrajovaly vánoční dobroty na stůl.

Po 15. hodině mateřskou školou  zněly vánoční koledy a v některých třídách si děti připravily pro rodiče vánoční besídku.

Všude panovala krásná vánoční atmosféra, provoněná nejenom cukrovím od maminek, ale také úsměvem, radostí a spoustou výrobků, které si děti odnesly domů: andílci, svícny na stůl, přáníčka, ozdoby na stromeček.....

A pokud jste se chviličku zastavili s námi, nemohli jste si nevšimnout rozzářených a spokojených nejenom dětských očí...

Krásné vánoce a úspěšný nový rok 2018 Vám ze srdce přeje celý kolektiv MŠ Vizovice.

P. Búřilová

 

 

 

 

 

 

,,Na zlatých řetázkoch“

Ještě před Vánocemi navštívily třídy předškoláků Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. Pro děti zde byl připraven vánoční program s tvořivou dílnou, který nesl název
,,Na zlatých řetázkoch“.

            Už samotné cestování vlakem nebo autobusem bylo pro mnohé velkým zážitkem. Následovala krátká procházka zlínským Svitem, kde děti obdivovaly vysoké baťovské budovy. A když jsme dorazili do muzea, ujala se nás milá paní, jež nás provázela výstavou slaměných ozdob Františka Zusky, na kterého si děti na chvilku zahrály. Seznámily se s jeho pracovním materiálem - stéblem obilí. Zjistily, že se stéblo snadno láme, tudíž s ním práce není vůbec snadná. Pro lepší manipulaci dostaly děti slámky plastové a vánoční ozdobu si vyzkoušely poskládat z nich. Potom jsme se přesunuli ke slaměnému betlému, kde si s námi naše průvodkyně zazpívala vánoční koledy a pozvala nás do dílničky.  Posadili jsme se ke stolům
a vyráběli další vánoční ozdoby, tentokrát z papírových proužků. Když jsme byli hotoví, prošli jsme si na závěr ještě výstavu Lega, ze které byly děti doslova ,,paf“. Mnoho z nich zde určitě nasbíralo hromadu inspirace do svých dopisů pro Ježíška.

Pro děti to byl výlet velice pestrý, různorodý a věřím, že je alespoň trošku obohatil
a budou na něj rády vzpomínat. 

S. Pecháčková

 

Zábavná Show

 

Ve čtvrtek 7. prosince čekalo na všechny děti zábavné dopoledne. Do školky přijeli 2 klauni se svými kouzly a žonglér s míčky. Děti kouzlily společně s klauny, a i díky tomu se všechna kouzla povedla. Na konci představení nás seznámili s žonglérem, který nám ukázal jak se žongluje a točí míčem na prstu. Točení na prstu si děti mohly po jednom vyzkoušet. Celé představení se dětem moc líbilo a bylo pro nás zpestřením pěkného dopoledne. K. Ježová

Mikulášská nadílka v MŠ

 

Jako každým rokem navštívil mateřskou školu Mikuláš s čertem a andělem. Děti již od rána netrpělivě čekaly, zvláště ty nejmenší a ty, které trošku zlobily. Všichni se těšili, jestli jim Mikuláš něco přinese za to, jak byli hodní. Zlobivci se báli, že nic nedostanou. Nakonec Mikuláš všechny děti pochválil jak byly hodné, trošičku pohrozil zlobivcům, kteří slíbili, že už zlobit nebudou. Všechno dobře dopadlo, čert si nikoho v pytli neodnesl a Mikuláš všem dětem nechal společně s andílkem balíčky s krásnými dárky. K. Ježová

Kašpárkovy pohádky

 

Ve středu 29. listopadu navštívil školku Kašpárek se svou pohádkovou brašnou. Spolu s Kašpárkem jsme se vydali do země pohádek, kde jsme potkali vlka z pohádky, krále města, ve kterém se chodilo neustále pozpátku, a rozmazlenou princeznu, která se chtěla vdávat. Kašpárkovi jsme pomohli vysvobodit z chaloupky na kuří nožce Malého prince, kterého zaklela zlá ježibaba. Malý princ se oženil s princeznou a všechno dobře dopadlo. Dětem se pohádka moc líbila a naučily se, že dobro vždy zvítězí nad zlem. Proto je lepší konat dobro než zlo, které se nám vymstí. K. Ježová

 

 

Exkurze do pekárny

V rámci programu Ekoškola se několikrát za školní rok schází ekotým, jehož členy jsou také zástupci z řad rodičů, kteří mají mimo jiné velkou snahu podílet se na chodu naší školky.
A právě na druhou schůzku ekotýmu přišla maminka Petra Tomancová s návrhem, že by byla ochotná zařídit exkurzi do místní pekárny. A tak se i stalo. Paní Tomancová nám domluvila termín a všechny třídy předškoláků (Broučci, Žabky, Myšky) a třída Šnečci, jakožto třída zapojená do programu Ekoškola, vyrazily 16.11.2017 na návštěvu pekárny paní Elšíkové. Děti zde dostaly možnost připravit si zdravou variantu perníčků, zároveň si zopakovaly rozdíl mezi surovinou a potravinou a upečené perníčky si navíc mohly odnést do školky, kde si
na nich pochutnaly. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, co se na organizaci exkurze podíleli.

S. Pecháčková

Planetárium v MŠ

 

Ve čtvrtek 9. listopadu navštívilo naši mateřskou školu planetárium. Malé děti s údivem pozorovaly, jak je kopule veliká. Všichni se na planetárium moc těšili, někteří se trošku báli, co je vlastně čeká. Promítání probíhalo po malých skupinkách. Malým dětem byla promítána pohádka o krtku Platonovi, který zjišťuje, jak funguje noc a den, těm větším film zaměřený více na vesmír. Filmy se dětem velice líbily a byly pro děti velice poučné, dozvěděly se spoustu nových informací. Velikým zážitkem bylo, že se promítalo nad námi, tudíž všichni krásně viděli a mohli si užívat příběhu. Planetárium bylo pro děti velikým zpestřením celého dne.

 

 

V pátek 6. října naši mateřskou školu navštívily studentky zubního lékařství se zajímavou a hezky připravenou přednáškou. Seznámily děti, jak správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího dětství. Vysvětlily dětem, jak vzniká zubní kaz a motivovaly je k důkladnému čištění zubů. Dozvěděly se taky, jak se zuby nazývají, jaký je rozdíl mezi mléčným a trvalým chrupem, kolik zubů máme, jaký je pro ně nejvhodnější kartáček a jakým způsobem si zuby čistit. Co zubům prospívá a co škodí. Klíčovou pasáží celé výuky byl individuální mechanický nácvik správného čištění.
I. Sláčíková
 
 
 
 

 

Potraviny známe, nejenom k jídlu je máme

O tom, že potraviny máme nejenom k jídlu, se přesvědčili děti a jejich rodiče na školní zahradě MŠ. Ve středu 18. 10. 2017 se konala podzimní akce, jejímž záměrem bylo hravou formou předat dětem nové poznatky o jídle a potravinách a propojit je s netradičními možnostmi jejich využití. Tematicky se akce pojila také s projektem EKO-škola, do kterého se naše mateřská škola zapojila. Úkoly na jednotlivých stanovištích tak přispěly k tomu, aby především děti získaly nové a netradiční zkušenosti s potravinami. Děti za pomoci rodičů statečně zvládly všechny úkoly a získaly tak barevné jablíčko. Celá podzimní akce byla provázená dobrou náladou. Závěrečné opékání špekáčků pak potěšilo naše bříška a spokojeně jsme mohli odcházet domů. Všem zúčastněným moc děkujeme. 

L. Válková

Pojďme si udělat smoothie!!!

Pokud jste právě tuto větu zaslechli doma od svého dítěte nebo pokud ještě do dnešních dnů bádáte nad podobně znějícím výrazem, se kterým dítko přišlo ze školky, a stále nevíte, co po vás vlastně chce, případně netušíte, cože jsme to vlastně v MŠ ,,vařili“, přicházím s rozluštěním oné záhady. Ve školce jdeme s dobou a v rámci vzdělávacího programu zaměřeného na téma Jídlo jsme si s předškoláky připravovali moderní SMOOTHIE. (A ne nějaký obyčejný ovocný nebo zeleninový koktejl, jak by se dalo asi také říct. J)

Program byl asi hodinový a postupně se ho zúčastnily všechny třídy předškoláků – Žabky, Broučci a Myšky. Děti si na úvod připomněly písničky, ve kterých se zpívá o zahrádce, potom třídily plodiny podle doby jejich sklizně. Podzimní plodiny tam byly opravdové, ostatní jen na obrázku. Děti měly za úkol přijít na to – proč? A tak se nám otevřelo povídání o sezónních plodinách. A když už bylo povídání dost, vyzkoušely si děti samy připravit již výše zmíněné smoothie. Jedno bylo ovocné a druhé zeleninové. Krájelo se, mixovalo, ochutnávalo… Zpětnou vazbu jsme dostali hned. Zážitek z chuti šel na dětech hezky přečíst. U některých byl nejspíš hodně výrazný. J To už se jich ale raději zeptejte sami!

S. Pecháčková

 

Divadélko v MŠ

 

 Ve středu 4. října navštívilo naši školku divadélko s pohádkami O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Obě pohádky, ač dětem tak známé, byly velice napínavé a zvláště pro naše nejmenší poučné. Zapojení dětí do divadelního představení bylo veliké zpestření a dokázalo si udržet dětskou pozornost. I proto se dětem pohádky tolik líbily. Děti se z obou pohádek naučily, že není správné věřit cizím lidem a naopak je potřeba poslouchat rodiče, kteří to s námi vždy myslí nejlépe. 

K. Ježová