SPANÍ VE ŠKOLCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

Stalo se již tradicí, že se každý rok loučíme s našimi předškoláky, a ne jinak tomu bylo i v letošním roce. 13. června byli předškoláci ze třídy Broučků, Žabek a Myšek pasováni na školáky a v pátek 16. června přespali ti největší odvážlivci ve školce.

Po příchodu na ně čekalo ve třídách menší občerstvení v podobě ovoce a různých sladkostí a potom jsme se už vypravili do třídy Berušek, kde na nás čekal podvečerní program, který pro nás připravila organizace Rytmus pro život pana Radka Štětkáře. Za zvuků bubnů djembe a dalších etnických nástrojů jsme si pořádně zařádili a uteklo nám to tak rychle, že jsme si ani nevšimli, že se venku začíná stmívat. Navečeřeli jsme se, oblékli do pyžam, ale spát jsme ještě nešli. Čekala nás totiž stezka odvahy, která se kvůli dešti musela konat ve školce, ale tím více byla strašidelnější. I ti největší odvážlivci dostali strach a stezky se vůbec nezúčastnili. Děti se ze stezky vraceli plni zážitků, ale nejvíc byli hrdí sami na sebe, že to zvládli. Pak už byl ale nejvyšší čas zalehnout do postýlky, poslechnout si pohádku a odebrat se do světa snů, protože ráno jsme brzy vstávali, abychom se stihli nasnídat, než pro nás v 8.00 přišly maminky. Myslím si, že si děti tuto akci užily a už teď se těší do školy.

Daniela Surá

Návštěva předškoláků školní jídelny

 

            Středeční dopoledne patřilo našim předškolákům, kteří prožili příjemné chvíle ve školní jídelně Základní školy. Přivítala nás vedoucí jídelny paní Aranka Máčalíková. Seznámila děti s tím, že k výdeji obědů budou potřebovat čip, který jim musí zakoupit rodiče. Taky dětem připomněla, jak se při stolování chovat, že platí určitá pravidla – navzájem se nestrkáme, nepředbíháme, chováme se k sobě ohleduplně.

            Děti si pak samy vyzkoušely, že při přechodu do jídelny se musí postavit do řady, vzít si tácek, příbor, jídlo, které jim vydají paní kuchařky, a posadit se ke stolu. Pro děti bylo v jídelně připraveno malé občerstvení a to ovocná svačinka a pití. Po jídle děti odnesly podnos s použitým nádobím na vyhrazené místo.

            Před odchodem děti paní kuchařkám zazpívaly písničku a přednesly básničku. Než jsme se rozloučili, paní Máčalíková popřála dětem hezké prázdniny, hodně sluníčka a zážitků. A v září, že se budou všichni těšit na nové školáčky prvňáčky.

I. Sláčíková

Pohádkové dopoledne pro děti
 
MDD jsme oslavili v MŠ až ve středu 7.června. Akci jsme připravili ve spolupráci se základní školou. Pan učitel Návrat zajistil účast žáků deváté třídy, kteří se převlekli do nádherných pohádkových kostýmů. Pan Pšenčík zase s dětmi v hodinách výtvarné výchovy vyrobili krásné kulisy. Celá zahrada okolo školky se najednou proměnila v osm kouzelných pohádkových stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché i náročnější úkoly. Veselé,ale i napínavé bylo setkání s Mankou a Rumcajsem, s Červenou Karkulkou a vlkem, s čarodějnicí z perníkové chaloupky, s Křemílkem a Vochomůrkou, se Zlatovláskou, s vodníkem, s princem, princeznou a drakem a také s Ferdou mravencem a jeho Beruškou. Dětem zářily oči radostí. Na závěr na ně čekala odměna v podobě zmrzliny na paličce. Pochvala patří nejen učitelům ZŠ, ale i ochotným deváťákům, kteří se zhostili svého úkolu na jedničku.
 
Krajščáková M.

Pohádková plavba po řece Moravě 

S dobrou náladou a úsměvem na tváři jsme se s dětmi ze třídy Broučků, Berušek, Šnečků, Myšek a Žabiček vydali na výlet do Hodonína. Nastoupili jsme na loď Konstancii, která je pojmenovaná po své královně. Čekal nás zde nelehký úkol od samotné královny Konstancie. Po jejím slavnostním příchodu v doprovodu svých dvořanů, nám byl zadán už tak očekávaný úkol. Stali jsme se královninými strážci a měli jsme za úkol ochránit její poklad. Tento poklad musela celá posádka ochránit před piráty, kteří napadli loď. Vtrhli na palubu a chtěli se královského pokladu zmocnit. Ale jak už to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. Piráti byli přemoženi a prchli z lodi. Poklad děti zachránily a byl jim spravedlivě rozdělen. Královna Konstancie v průběhu plavby představovala své královské území, bohaté na pohádkové bytosti - perníkovou chaloupku, ježibabu, vílu Amálku, Vodníka a další. Po splnění náročného úkolu děti potěšilo pozvání na královský oběd. Celý program si všichni náležitě užili a odvezli si spoustu krásných zážitků.

Lenka Válková.

Vernisáž výstavy Barevný svět očima dětí

 

V úterý 6.6.2017 jsme oficiálně zahájili výstavu dětských prací s názvem Barevný svět očima dětí. Jelikož výstava je ryze dětská, zahájili jsme ji nejprve řečí paní ředitelky, a následovně samotným dětským vystoupením. Na vernisáži vystoupily úžasná děvčata s paraplíčky ze třídy Broučci a barevné taneční vystoupení dětí ze třídy Berušky. Odměnou dětem za krásné vystoupení byl obrovský potlesk. Po zahájení si všichni přítomní mohli projít výstavu a občerstvit se.

Děkujeme pedagogickému sboru za přípravu výstavy, paním kuchařkám za přípravu občerstvení, vedení Kulturního domu za poskytnutí prostor a pomoc při přípravě výstavy a zvláště děkujeme dětem za aktivní přístup ke tvoření  radost z odvedené práce.

 

Výstavu je možné navštívit do 28.6.2017.

K. Ježová

 

Výlet do ZOO Lešná

Ve středu 31. 5. jsme se s nejmenšími dětmi ze tříd Motýlci a Včelky vydali na náš první společný výlet do ZOO Lešná. Již od rána nás provázelo krásné počasí, a tak jsme s dobrou náladou a dobrůtkami v baťůžcích mohli vyrazit. Sotva jsme přijeli do ZOO a viděli pár zvířátek, už, už se děti chtěly podívat, co nám to ty maminky a paní kuchařky sbalily. A tak hned u výběhu surikat a slonů proběhla první zastávka, kdy jsme se občerstvovali řízky s chlebem a jinými mlsky. Posilněni jsme pokračovali prozkoumat další zákoutí ZOO. Viděli jsme mnoho známých i pro nás neznámých zvířat, pohráli si na Motýlí louce, a když už nám opět docházeli síly a začaly nás bolet nožky, naskočili jsme na vláček, který nás dovezl k zámku. Odtud to bylo už jen kousek k poslední zastávce u lachtanů a rejnoků. Proto, že nám počasí celý den velmi přálo a všichni jsme byli moc šikovní, zašli jsme si na zmrzlinu. Touto sladkou tečkou, jsme ukončili výlet a unavení, ale plni krásných zážitků, jsme se vraceli zpátky do školky.

Petra Šťastová


Sokolnická show

Ve středu 10. května jsme s dětmi na zahradě mateřské školy přivítali dva velmi příjemné a zábavné sokolníky a jejich dravce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o chovu, životě a výcviku těchto ptáků a také jsme se zasmáli několika předvedeným kouskům, které nám s dravci předvedli. Na dravce jsme se nejen dívali, ale mohli jsme si některé z nich i pohladit. Na závěr musely děti prokázat také své vědomosti. Některé z dětí získaly odměnu v podobě ptačího pera.

Krajščáková

Ve dnech od 15. 5. - 19. 5. 2017 si připravily děti ze všech tříd besídky, kterými chtěly popřát maminkám, babičkám ke Dni matek nebo jen tak potěšit své blízké a ukázat jim, jak jsou šikovné.
       Příprava na tuto akci probíhala několik týdnů a zvláště pro nejmenší děti nebyla vůbec jednoduchá. Nakonec se všechno výborně podařilo. Maminky dostaly k svátku ty nejkrásnější dárky, dokonce ukápla i slza dojetí a děti si odnesly zážitky v podobě vystoupení před velkým publikem.

I. Řepová

EXKURZE DO HVĚZDÁRNY VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

 

6. dubna jsme se s našimi předškoláčky ze třídy Broučků, Žabek a Myšek vypravili na exkurzi do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a poté už začal náš program. Posadili jsme se do promítacího sálu, kde se najednou setmělo, a před námi se objevila naše planeta Země. Povídali jsme si, co na té planetě všechno vidíme, co má jakou barvu a také nás pan průvodce seznámil s jednotlivými kontinenty a jejich obyvateli, hlavně těmi zvířecími. Taky jsme se dozvěděli, jaké planety se kromě Země nacházejí ještě ve Vesmíru, jak vypadají a jak se jmenují a ve vestibulu hvězdárny jsme si je mohli na maketách i osahat. Po promítání jsme se nasvačili a čekala nás druhá polovina programu. Šli jsme se podívat do kopule, ze které je možné pozorovat Vesmír. Tady jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o slunci, poslechli jsme si příběh o tom, jak vzniklo souhvězdí Velká medvědice, obdivovali jsme velký krásný dalekohled, kterým se dá obloha pozorovat. Ale protože venku pršelo a bylo zataženo, tak jsme si jej nevyzkoušeli, ani nám neotevřeli kopuli, protože bychom jinak zmokli. Ale to nám nevadilo, protože nám slečna průvodkyně ukázala hvězdy na počítači, kde jsme je mohli vidět i v noci i přes den a zjistili jsme, že jsou tam vlastně pořád, ale přes den nejdou vidět kvůli záření sluníčka. Děti exkurze moc zaujala, neustále se na něco ptaly a zaměstnanci hvězdárny se snažili jim vždy odpovědět. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací a také jsme se mohli podívat na obrázcích a různých maketách co všechno se ve Vesmíru nachází. Doufáme, že se do hvězdárny ještě někdy vrátíme a bude nám přát lepší počasí na samotné pozorování.

D. Surá

Návštěva u hasičů ve Zlíně a Vizovicích

 

Hasiče jsme s dětmi navštívili v dubnu a květnu. Pánové na nás již na hasičárně ve Vizovicích čekali. Ukázali nám, jak má správný hasič vypadat, co si musí před zásahem obléci a seznámili nás s náplní své práce a svými auty. Děti si mohly vyzkoušet za asistence hasičů a paní učitelky hasičskou helmu. Jelikož svítilo sluníčko, vyzkoušeli jsme si také, jak se manipuluje s požární hadicí. Exkurze k hasičům byla pro děti velice poučná, výklad byl podán zábavnou poutavou formou. Všem se na hasičárně líbilo. 

K. Ježová

Jaro v Doteku

 

Ve čtvrtek 18.5.2017 se část dětí ze třídy Šnečci zúčastnilo jarního vystoupení pro Dotek. Už při příchodu na děti čekaly nadšené tváře babiček a dědečků z Doteku. Děti předvedly několik písní za doprovodu kytary, zatancovaly a přednesly několik jarních básní. Na závěr vystoupení na děti čekal veliký potlesk, roznášení dárečků ze školky a milé pohoštění, které nachystali zaměstnanci Doteku. Vystoupení sklidilo veliký úspěch. 

K. Ježová

Brigáda se povedla,

 

….dělali jsme ji přece pro děti.

 

Jemně foukal vítr, bylo docela chladno, sluníčko se jen  občas ukázalo z mraků a přece se našla skvělá skupinka rodičů, kteří si 11. 4. 2017 v 15 h udělali čas a zúčastnili se 1. brigády v rámci projektu Ekoškola.

Bez dlouhého přemýšlení se rodiče, děti, paní učitelky, včetně paní ředitelky, paní starostky , paní uklizečky i paní kuchařky,  pustili do práce. Nechyběla ani skromná část tatínků.

Plela se tráva, likvidovaly spadlé větve, stříhalo se bludiště, třídilo kamení, odvážel se písek, atd.

Kdo naši krásnou přírodní zahradu v MS viděl, dá mi jistě za pravdu, že zahradnické práce je zde opravdu hodně a je důležité se oni neustále starat.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, také paní kuchařkám za drobné občerstvení  a manželům Singerovým, kteří nám brigádu zpříjemnili výborným špekáčkem.

Ještě dnes cítím vůni trávy a táborákového ohně....A hlavně mám dobrý pocit z toho, že jsme všichni přiložili ruce k dílu a nebylo to tak zlé......Děláme to přece pro děti...

 

Děkujeme...

Petra Búřilová

 


Hurá do Afriky!

 

Opět jsme se dětem rozhodli zpříjemnit čas strávený ve školce kinem. Na pohádku Hurá do Afriky se děti opravdu těšily. Pohádka byla pro děti ukázkou toho, jak dokáže člověk zapůsobit na přírodu a znepříjemnit život zvířatům, která zde žijí. Naštěstí si ale malí zvířecí kamarádi žijící v Africe a jejich kamarádi přicházející z dalších koutů světa poradili a vše dobře dopadlo. Děti byly z pohádky, která nás seznámila s životem v Africe, nadšené. Všichni ve vraceli do školky s novými poznatky a zážitky.

 

Kino- Šmoulové

 

V pondělí 29.5. jsme s dětmi shlédli v kině KD pohádku Šmoulové. Děti byly nadšené, ačkoli spousta z nich už pohádku znalo. Příběh byl plný vtipů, kterým se všichni s chutí zasmáli. Jak už to bývá u pohádek zvykem, dobro zvítězilo nad zlem. Pohádka děti moc potěšila a všichni odházeli do školky s dobrou náladou.

K. Ježová

Naše mateřská škola spolupracuje s městskou knihovnou ve Vizovicích, kam děti pravidelně docházely na besedy. Seznamovaly se s knihou, s tím jak se knihy půjčují, vybírají a vracejí. Učily se úctě ke knize, k šetrnému zacházení s ní, s autory i ilustrátory, kteří pro děti píší příběhy, pohádky a kreslí obrázky. Taky si v knihovně vyslechly pohádkové příběhy a pak si o nich povídaly. Jako poděkování děti vždy přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Při poslední návštěvě shlédly divadelní představení, které se jim moc líbilo. Děkujeme p. knihovnicím i p. uč. Mikulčíkové za příjemnou a milou atmosféru, kterou pro nás pokaždé připravily.

I. Sláčíková

12. Zlínský Škrpálek

„ Padá, padá deštíček, na veliký deštníček. Padá, padá deštík, na veliký deštník.“

A právě vystoupení s duhovými deštníky děvčátek z mateřské školy Vizovice potěšilo oči mnoha lidí, kteří se přišli podívat do hlediště kongresového centra ve Zlíně. Zde se totiž dne 10. dubna 2017 konal 12. ročník přehlídky mateřských škol - Zlínský Škrpálek. Paní učitelky s holčičkami ze třídy Broučci, připravily tanec nazvaný Paraplíčka. Po poctivém a pilném nacvičování tanečku v mateřské škole přišel den D, kdy děvčátka ve čtyřminutovém představení převedla ladné taneční kroky za rytmu písně B. J. Thomase – Raindrops. Početné publikum je za skvělý výkon odměnilo bouřlivým potleskem. Jako podporu a fanoušky v hledišti měly holky samozřejmě i své maminky, tatínky, babičky a dědečky. Jim patří veliké poděkování, neboť bez jejich ochoty a spolupráce by se vystoupení nemohlo uskutečnit. Děvčátka si i přes mírné obavy z velkého podia tanec velmi užila. Moc se jim povedl a celá mateřská škola je na holky opravdu pyšná. Už teď se těšíme na další ročník Zlínského Škrpálku.

L. Válková

 

 

 

Exkurze na Kozí farmě ve Vizovicích

 

V úterý 28. 3. 2017 a ve středu 29. 3. 2017 jsme se s dětmi pěšky vydali na Kozí farmu ve Vizovicích na konci ulice Lázeňská. Cesta byla poměrně dlouhá, ale všechny děti ji úspěšně zvládly. Majitel firmy pan Vlček nás srdečně přivítal a dovedl nás na rozlehlou pastvinu, kde chová kozy. Jeho stádo čítá přibližně 90 koz. Pan Vlček dětem vysvětlil, proč kozy chová, nejdůležitějším produktem pro něj je kozí mléko, z něhož poté vyrábí různé produkty. Vyrábí dokonce kozí zmrzlinu. Děti měly možnost si bezprostředně prohlédnout kozy i s kůzlaty, pohladit je, pozorovat jejich chování, vzhled i čím se živí. Všechny kozy mají i svá jména. S dětmi jsme vyšli až na vrchol pastviny, odkud byl krásný pohled na protější kopce a do údolíčka. Úplně nás uchvátilo ticho a klid přírody a připadalo nám, jakoby se zastavil čas. Poté ještě děti krmily kozy suchým chlebem a rohlíky, které si přinesly z domu. Na dvoře následovala ochutnávka mléka a mléčných produktů, které jsou zdravé. Dětem velmi chutnaly. Děti byly z exkurze nadšené, vracely se plné dojmů.

 

Zapsala: Zdena Kulíšková

Sportovní dopoledne v ZŠ

V měsíci březnu se naši předškoláci začali pomalu seznamovat s pravým školním prostředím. Nejenže byli navštívit místní základní školu, do které většina z nich v září nastoupí, ale byla jim představena hlavně ta nejoblíbenější a nejzábavnější školní místnost – tělocvična. Učitelé a žáci školy uspořádali pro naše předškoláčky sportovní dopoledne v jejich tělocvičně. A byl to opravdu skvělý taktický tah, jak si naše děti získat, do školy je nalákat, zaujmout je, ukázat jim, že je důvod se do školy těšit. Povedlo se. Hned při vstupu do tělocvičny dětem doslova „spadla“ brada. Ta tělocvična byla ale obrovskááá! Těch míčů, žíněnek, branek, laviček
a dokonce i horolezecká stěna. A ta měkká podlaha! Padat na ni vlastně vůbec nebolelo J. Plně motivováni jsme se vrhli na zdolávání sedmi disciplín, při kterých se projevovala naše obratnost, vytrvalost, hbitost, postřeh, rychlost, schopnost udržet balanc apod. Na každém stanovišti jsme sbírali razítka do svých kartiček a na závěr jsme se dočkali odměn ve formě sladkostí, omalovánek a balonků. Všichni jsme si toto dopoledne velice užili, ovšem
na unavených dětech bylo vidět, že největší odměnou se pro ně v tento den stal oběd
a vydatný spánek nebo alespoň odpočinek na lehátku ve školce. 

S. Pecháčková

Planetárium v MŠ

Obrovská kopule planetária dorazila do Včeliček v úterý 14.3. Malé děti ze Včeliček s úžasem sledovaly, jak se obrovská kopule ve třídě nafukovala. Poté mohlo začít promítání, které probíhalo po menších skupinkách. Pro větší děti byl promítán film zaměřený více na vesmír. Ti nejmenší shlédli pohádku, která postupně vysvětlovala, co se děje na nebi ve dne a v noci. Filmy byly pro děti velice přínosné, dozvěděly se spoustu nových informací zábavnou formou. Asi největším zážitkem pro všechny bylo, že se promítalo nejen před námi, ale i nad námi, všichni byli tedy vtaženi do příběhu. Filmy byly krásným zpestřením celého dne.

K. Ježová

 

Zpívánky

Ve čtvrtek 9.2.2017 navštívila naši školku veselá návštěva. Pan Čapčuch se svými Zpívánkami byl pro děti skvělým zpestřením celého dne. Děti se moc bavily, všichni si společně zazpívali a zatleskali. Dokonce i děti, kterým se běžně moc zpívat nechce, a to zaslouží pochvalu. Děti se přiučily novým písním a celý koncert si s chutí užily.

K. Ježová


Návštěva myslivce v MŠ

Na návštěvu pana myslivce se všechny děti moc těšily. Pan myslivec nás i se svým pejskem navštívil v úterý 7.2.2017. Beseda proběhla v altánku, který se nachází v areálu mateřské školy. Pan myslivec nám nejprve ukázal nějaké trofeje, vyzkoušel, jak děti divokou zvěř žijící v lese znají, povyprávěl nám o životě lesních zvířat v zimě- kde se zdržují, jakou potravou se v zimě živí. Natěšené děti si pak mohly samy ohmatat různé parůžky, parohy a zuby divokého prasete. Na závěr nám pan myslivec ukázal pušku, do které se děti mohly podívat, a seznámil nás se svým loveckým psem a ukázal nám, jak s ním pracuje. Dětem se pejsek moc líbil, stejně jako se jim líbila celá beseda. Dozvěděli jsme se plno nových informací o zvířatech v zimě a odnesli si spoustu zážitků. Do školky se všichni vraceli potěšeni milou návštěvou.

K. Ježová


Karneval

Každoroční karneval je pro dětí akcí, která přináší plno radosti. Stejně tomu bylo i letos. Karneval se ve školce konal v úterý 28.2.2017. Již od rána děti chodily oblečené v kostýmech a nadšeně čekaly, s jakou maskou přijdou kamarádi. Po snídani si všichni chvilku hráli, a pak mohl začít ten pravý Karneval plný soutěží, zábavy, dobrůtek a diskotéky. Děti si s učitelkami na svých třídách Karneval náležitě užily, každý podle svého. Největším vyvrcholením pro všechny byla společná přehlídka všech masek a návštěva dalších tříd s prohlídkou výzdoby. Letošní Karneval se opravdu vydařil a všem se moc líbil.

K. Ježová

Kouzelník v MŠ

 

Ve čtvrtek 23.2.2017 navštívila naši školku opravdu kouzelná návštěva. Naší návštěvou byl kouzelník Waldini se svou asistentkou. Představení bylo plné triků, kouzel, ale i zvířátek, z čehož byly děti nadšeny. Pan kouzelník nám předváděl triky se šátky, kartami, provázky a dalšími rekvizitami. Děti byly vystoupením kouzelníka opravdu okouzlené a vystoupení si užily. Krásnou tečkou za celým vystoupením bylo, že si děti mohly pohladit kouzelníkova králíka, což si nikdo nenechal ujít.

 

K. Ježová

Divadlo- O perníkové chaloupce

 

Ve čtvrtek 12.1.2017 navštívilo školku loutkové divadélko s pohádkou O perníkové chaloupce. Pohádka ač pro všechny známá byla pro děti napínavá. Dětem se zvláště líbilo, že v pohádce vystupoval také Kašpárek a pejsek, kteří dětem radili, jak ze zapeklité situace uniknout. Pohádka byla pro všechny velikým přínosem. Děti si odnesly ponaučení, že cizímu člověku, i když se tváří mile a přátelsky, se ne vždy oplácí věřit, musí jednat s opatrností. Naštěstí celá pohádka dobře dopadla a děti se vrátily i s pejskem domů za tatínkem a maminkou.

K. Ježová

Vítání občánků

„Vinšuju Vám dobrý deň. Já su Janek z Vizovic……..“

Vítání občánků je krásná událost. Nejen pro rodiče a příbuzné vítaných děťátek, ale i pro nás, účinkující. Je to už mnohaletá tradice, že se skupinka našich předškoláků účastní zahájení tohoto slavnostního aktu na Městském úřadu ve Vizovicích. V letošním školním roce jsme přivítali už šest skupinek občánků. A jak jinak, než v duchu valašských tradic. V krojích a s pásmem valašských pěsniček, říkaček a pošklebovaček. Je to krásná představa, když si uvědomím, že za dva až tři roky budeme tato miminka vítat v naší mateřské škole. Na závěr chci poděkovat rodičům za spolupráci a našim valáškům za krásnou prezentaci. Doufám, že v nich zůstane alespoň trochu toho našeho valašského folklóru.

Krajščáková M.


Návštěva Kostela- Cesta tří králů

V pátek 6.1. 2017 jsme navštívili kostel svatého Vavřince ve Vizovicích. Paní Radoňová nám zde vyprávěla příběh tří králů. Aby nám vyprávění dobarvila pouštěla úryvky z pohádkového cyklu Cesta tří králů. Dětem se vyprávění líbilo. Společně jsme si v kostele zazpívali koledy a připomenuli si končící čas Vánoc. Nakonec jsme se všichni pokochali Betlémem v kostele, u kterého měly děti možnost vhodit penízek do pokladničky andělíčkovi nebo černouškovi. Všem se návštěva kostela moc líbila.

K. Ježová

 

 

 

 

 

 

Vánoční nadílka v MŠ

 

Jako každý rok, tak i ten letošní čekal na děti den plný radosti a překvapení. Již od rána se děti těšily na zvuk kouzelného zvonečku, který oznamuje příchod Ježíška. Pro děti, zvláště ty malé, bylo čekání plné napětí a očekávání, co Ježíšek pro třídu nadělil. Po zaznění zvonečku se mohly děti konečně podívat pod stromeček na velikou nadílku. Děti dostaly různé dary jako kostky, stavebnice, kočárky, nádobí do kuchyňky a další. Radost v jejich očích byla opravdu veliká, hlavně když si mohly hračky rozbalit a vyzkoušet. Při rozbalování dárečků a hraní měly děti možnost ochutnat některou z dobrůtek, které byly připraveny na mls. Nakonec nás čekal oběd v podobě hostiny. K obědu jsme měli rybu a salát, většině dětí moc chutnalo. Tento den byl krásnou tečkou za letošním rokem 2016, všichni jsme si užili malého Štědrého dne v mateřské škole a odnesli si plno zážitků.

K. Ježová

¨

Vánoční dílny

Ve dnech od 12. do 15. prosince 2016 se konaly v jednotlivých třídách školky tvořivé vánoční dílny. Jednalo se vlastně o setkání rodičů, dětí a zaměstnanců školky, jehož cílem bylo navození pravé vánoční atmosféry. Pro nás pro všechny to mělo být jakési zvolnění
a zklidnění se v předvánočním shonu. Všechny třídy se proměnily v cukrovím provoněné
a koledami podbarvené dílničky, ve kterých si děti, za pomoci rodičů a učitelek, vyráběly různé vánoční ozdoby. Tvoření a povídání jsme si navíc zpříjemňovali kávou nebo čajem, energii jsme doplňovali nejen již zmíněným cukrovím, ale také bohatým občerstvením, které zajistili rodiče dětí. Věřím, že si všichni zúčastnění tato pohodová odpoledne užili stejně jako my, a že jim vyrobené vánoční ozdoby zkrášlovaly jejich příbytky po celou dobu těch nejkouzelnějších svátků v roce.

Mgr. S. Pecháčková

Koncert ZUŠ Vizovice

V úterý 6.12. navštívily mateřskou školu děti ze Základní umělecké školy Vizovice a jejich paní učitelky. Připravili si pro nás malý vánoční koncert. Některé děti předvedly svůj krásný zpěv, jiné zase šikovnost ve hře na hudební nástroje. Děti měly možnost slyšet hudební nástroje jako jsou klavír, housle, flétna, příčná flétna, kytara nebo trubka. Na závěr jsme si zazpívali všichni známé koledy v doprovodu klavíru. Školákům se koncert moc vyvedl, děkujeme jim i jejich učitelkám za navození krásné vánoční atmosféry.K.Ježová

Mikuláš

V pondělí 5.12. navštívil naši školku Mikuláš. Jako doprovod si s sebou vzal anděla a dva čertíky, kterým se ve školce líbilo, hlavně s malými dětmi, se kterými si chtěli jen hrát. Mikulášovu návštěvu jsme všichni zvládli. Některé děti se návštěvy bály méně, některé více, ale všichni se chovali statečně. Mikuláš s čerty a andělem nás pochválili za to, co děláme dobře, ale také pohrozili některým zlobivcům, aby se chovali lépe. Slíbili, že nás budou pozorovat a za rok se zase vrátí zpátky. Jako odměnu za dobré chování čekal na každé dítě připravený balíček s dobrotami. Všichni se na další Mikulášovu návštěvu ve školce těšíme.

K. Ježová


Ve středu 30.listopadu proběhla v naší MŠ beseda o Mikulášovi. Paní Hana Radoňová poutavým vyprávěním seznámila děti s osobností Mikuláše z Myry, s legendami, které se vztahují k jeho působení a se vznikem tradice slavení jeho svátku. Dozvěděli jsme se proč nosí 5. prosince dětem dárky a proč se stal vzorem v konání dobrých skutků.

I. Sláčíková

Kino- Pat a Mat

V pondělí 28.11. jsme šli s dětmi do kina. Tentokrát nám pustili pásmo pohádek o dvou sousedech, kteří jsou zároveň i kutilové, Patovi a Matovi. Všem dětem se pohádky moc líbily a odcházely s příjemnými zážitky a dobře naladěnou náladou.

K. Ježová

 

Šli jsme spolu do Betléma,

i do valašské chalupy,

zavolali na Ježíška, ochutnali dobroty.

 

 

Kdy? V pátek 25.11. třídy -  Žabka, Beruška, Myška.

          V úterý 29.11. třídy -  Šneci, Broučci, Myška.

 

Kde? Betlém v Horním Lidči a valašská dřevěnice Kosenka ve Valašských Kloboukách.

 

     Ve dveřích malé dřevěné chalupy nás vítala usměvavá tetička, oblečená v kroji.

Usadila nás na dřevěné lavice a u rozpálené pece začala vyprávět příběh o narození Ježíška.

Nezapomněla na Mikuláše, ani na svatou Barboru a její zvyk s třešňovou větvičkou.

A když se náhle v místnosti objevila postava zahalená do bílé barvy a neustále opakovala lu-lu-lu,

dostali strach i ti největší rošťáci. Tetička nám ale vysvětlila, že jde o hodnou Lucii, která má do domu přinést klid a pořádek. Husím pírkem Lucie vymetla všechny rohy v místnosti, potřela nás moukou a zase zmizela.

A my jsme se pustili do práce. Z kynutého těsta se pekli čertíci a ze včelích plátů se vyráběly svíčky. Zpívaly se koledy, ozdobil se vánoční stromek a tetička přidala několik vánočních zvyků a tradic. Holky házely papučí, kluci věštili osud z hrníčků, pouštěly se skořápky ořechů po vodě a  krájelo se jablíčko pro zdraví.

Úplně všichni jsme byli překvapeni ze sekery, kterou jsme našli pod stolem. Lidé si ji tam dříve na štědrý den dávali proto, aby je v dalším roce nebolely nohy.

Nás ale nohy bolet nemohly. Čekala nás ještě cesta do Betléma v Horním Lidči. Zážitek to byl obrovský. Nechyběly ručně vyřezávané  pohyblivé postavy lidí i zvířat. Na vlastní oči jsme viděli původní řemesla v našem kraji. Podmanivá muzika dokreslovala kouzlo vánoc a nám se tajil dech.

A to hned dvakrát. V suterénu nás čekalo ještě jedno překvapení. Výstava čertovských masek z okolních regionů. Po krátké době jsme se z čertovské výstavy raději tiše, jako andělé, vydali zpět do Vizovic.

 

A tak  opět po roce, mohou začít vánoce.....

P. Búřilová

 

 

 

 

Kino KD- Jak vycvičit draka

V pondělí 24.10.2016 jsme s dětmi navštívili kino ve velkém sále KD Vizovice. S dětmi jsme shlédli pohádku- Jak vycvičit draka 2. Pohádka se všem moc líbila, dokonce i ti nejmenší zvládli celou dobu sedět  soustředit se na pohádku. S dětmi se již těšíme na další promítání pohádek v KD.

K. Ježová

Canisterapie- Povídání o pejskovi a kočičce

Ve středu 9.11. navštívili naši mateřskou školu velice milí hosté- Canisterapeutka se svým psem a kočkou. Děti se na návštěvu pejska a kočičky již od rána těšily. Paní terapeutka nám ukázala, jak s pejskem pracuje, co pejsek dokáže. Poučila nás jak se chovat, když chceme pohladit cizího psa nebo kočku a jak se máme ubránit před zuřivým psem. Společnými silami jsme zahráli pohádku O pejskovi a kočičce a zahráli si piškotovou hru se psem. I přes menší zdržení začátku besedy a pohádky o Peskovi a kočičce jsme si všichni návštěvu užili a všem se moc líbila. Všichni se těšíme na další shledání.

 

 

K. Ježová

„Piju mošty, což Ty?“ tak zní program vzdělávacího a informačního střediska Veronica v Hostětíně, kam jsme se s dětmi předškoláky vydali. Teple oblečení, s nazutými holínkami a batůžkem na zádech, jsme se vydali vstříc novým zážitkům. Děti se zábavnou a hravou formou dozvěděly, jak důležité je pro nás ovoce a jeho vitamíny. Největším zážitkem však pro ně byla výroba jablečného moštu. Samy si jablíčka podrtily a vylisovaly sladký mošt, který všem moc chutnal. Vlastním prožitkem tak děti mohly poznat, jak dlouhá je cesta jablíčka až ke sladkému moštu, ale úsilí, které vynaložily, stálo za to.

Bc. Lenka Válková

 
 

 


 

Podzim jsme si přivolali!

 

Ve středu 19.10. jsme si společně s dětmi a jejich rodiči užili tvořivé a hravé podzimní odpoledne, kterým jsme přivolávali podzim. Přivolali jsme především pravé podzimní počasí, na úkor kterého musela být naše akce přesunuta do prostor školky. Oželeli jsme tedy venkovní opékání špekáčků a posilnili se skvělým pohoštěním, které nám připravily paní kuchařky.

Nabití energií se rodiče s dětmi vrhli na plnění sedmi podzimních stanovišť. Čekala na ně překážková dráha s přenášením zeleniny, poznávání šišky pomocí hmatu, výroba panáčka z brambor, rozpoznávání stromů a jejich šišek, výroba bramborových tiskátek, drátkování podzimního srdíčka a výroba draka. Na každém stanovišti si děti vyluštily slovo do své křížovky a po úspěšném odhalení tajenky byly odměněny sladkostí.

Všem zúčastněným tímto děkujeme a těšíme se na další setkání!

Mgr. Simona Pecháčková

 

 

 

Evelínko, nauč se pozdravit!

Dne 5.10.2016 navštívilo mateřskou školu Divadlo POD ČEPICÍ s představením „Evelínko, nauč se pozdravit!“. Představení bylo pro všechny děti hodně přínosné a dětem se líbilo. Zopakovali jsme si společně se slepičkami Evelínou a Květou jak správně pozdravit, jak se představit, kdy a jak podat druhé osobě ruku a spoustu dalších pravidel etikety týkajících se pozdravu. Nakonec jsme se společně naučili písničku o tom, jak mít pod čepicí.

Kristýna Ježová 

 

 

Začalo nám plavání!

V úterý 20. 9. 2016 si děti poprvé vyzkoušely lekci plavání pod vedením zkušených instruktorů na Městské plovárně v Luhačovicích. Kurzu plavání (v rozsahu 10 lekcí) se účastní předškoláci a některé děti středního věku. Hlavní cíle tohoto kurzu jsou:

  • vštěpovat dětem základní hygienické návyky,
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě,
  • učit se nebát vody,
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem.

Děti jsou po dobu celého kurzu rozděleny do 4 skupin – piráti, delfíni, kapři
a želvičky. Lekce tedy probíhají buď ve výukových bazénech s malou vodou, nebo v plaveckém bazénu, vždy podle vyspělosti jednotlivých oddělení.

A protože mají děti ještě dost plaveckých lekcí před sebou, držme jim všichni společně i nadále palce, aby pro ně bylo plavání pořád tak příjemným a zábavným zpestřením jejich školkovního dne a hlavně, aby si ho užívaly!

Mgr. Simona Pecháčková