MŠ VIZOVICE, Palackého 888

EKOškolka

Zápis ze 3. schůzky konané dne 23.02.2017, v 16:15 v Mateřské školce Vizovice

 

 • Schůzky se zúčastnili:

učitelky MŠ – Mgr. Jitka Galetková, Bc. Lenka Válková, Bc. Simona Pecháčková,

Petra Búřilová, Kristýna Ježová, zaměstnanci MŠ - Františka Kaňová, rodiče od dětí i se svými dětmi: Eva Singerová, Olga Vlčková, Jana Klačánková,  Dagmar Šimčíková

 

 • Vyhodnocení činnosti Ekotýmu z minulého školního roku. Co se povedlo a na čem se bude ještě pracovat
 • Analýza – voda v naší škole
 • Ve všech třídách MŠ byla provedena spotřeba vody na základě pokusů s dětmi (splachování WC – malé a velké tlačítko a mytí rukou). Děti pečlivě zapisovaly, vše zdokumentováno. Největší spotřeba – mytí rukou.
 • Řešení užitkové vody – zalévání zahrady a záhonků. V loňském školním roce byla vybudována nová zahrada, ta sebou přinesla zvýšení spotřeby vody. Rovněž nepřispělo i velké sucho. Pokud by nebyla nová zahrada, spotřeby vody by byla stejná jako v minulých letech.  
 • Ve všech třídách stále platí kapičkové pravidlo
 • Odečet vody – každodenní kontrola stavů
 • Od minule velmi výrazné zlepšení – již nedochází k ručnímu předmytí nádobí

 

 • Stanovení EKO PRAVIDEL
 • Členové Ekotýmu stanovili následujících 9 Eko pravidel a děti je názorně a výstižně nakreslily. Viz fotodokumentace.
 1. Šetříme vodou (při mytí rukou)
 2. Užívání WC (správná tlačítka-malé a velké)
 3. Čištění zubů (zastavujeme vodu při této činnosti)
 4. Sledování kohoutků, protékání WC

 

 1. Dešťová voda (zalévání zahrady a zahrádky)
 2. V rámci úspory vody využívat myčku a pračku
 3. Každodenní kontrola vody a odečet vodoměrů
 4. Informovat děti o čistotě okolních vod a péči o jejich čistotu (řeky, potoky, studánky)
 5. Lehce odbouratelné ekologické čistící prostředky

 

 

 • Návrh uspořádat na jaře dobrovolnou brigádu s rodiči. Vypracovat seznam, kdo by z řad rodičů měl zájem přijít pomoci a návrh prací, co je potřeba po zimním období venku u školky udělat a co je potřeba zajistit atd.

 

 • Příští schůzka týmu EKOškolka bude ???? na výše uvedené adrese. Přesný datum bude všem sdělen později.

 

 

Zapsala : Eva Singerová, 24.02.2017

Zápis z 1. schůzky konané dne 10.03.2016, v 15:30 v mateřské škole

 Schůzky se zúčastnili:

ředitelka MŠ Vizovice – Mgr. Ivana Petrů, učitelky MŠ - Lenka Válková, Petra Búřilová,

Bc. Martina Jaroňková, Mgr. Jitka Galetková, Kristýna Ježová, zaměstnanci MŠ Dagmar Červinková,

Františka Kaňová, rodiče od dětí: Iveta Járová, Eva Singerová, David Hába, Jana Klačánková

Dagmar Šimčíková, Marta Grosmanová

 Byly určeny funkce:

Zapisovatel: David Hába, Eva Singerová

Smajlíkovač: děti Emilka Klačánková a Barborka Singerová

Fotograf: Jana Klačánková, za děti Rozárka Maláčová

Ilustrátorka: děti Andrejka Střítecká a Rozárka Maláčová

 Co si představíme pod pojmem EKOŠKOLKA – hovořili jsme o tématech :

Odpady, zahrada, znalosti o životním prostředí, příroda, třídění-koše, vlastní prožitek

 Stanovili jsme si témata, kterým se do budoucna EKO ŠKOLKA bude zabývat a hlasovali jsme :

VODA  : 8 hlasů

JÍDLO  : 1 hlas

PROSTRĚDÍ MŠ : 0 hlasů

ODPADY : 5 hlasů

Většinou přítomných bylo zvoleno půlroční téma „VODA".

S tímto tématem budeme nadále pracovat.

 Příští schůzka týmu EKOškolka bude dne 16.03.2016 v 15:30hod., na výše uvedené adrese.

Zapsala : Eva Singerová, 13.03.2016