V pátek 6. října naši mateřskou školu navštívily studentky zubního lékařství se zajímavou a hezky připravenou přednáškou. Seznámily děti, jak správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího dětství. Vysvětlily dětem, jak vzniká zubní kaz a motivovaly je k důkladnému čištění zubů. Dozvěděly se taky, jak se zuby nazývají, jaký je rozdíl mezi mléčným a trvalým chrupem, kolik zubů máme, jaký je pro ně nejvhodnější kartáček a jakým způsobem si zuby čistit. Co zubům prospívá a co škodí. Klíčovou pasáží celé výuky byl individuální mechanický nácvik správného čištění.
I. Sláčíková
 
 
 
 

 

Potraviny známe, nejenom k jídlu je máme

O tom, že potraviny máme nejenom k jídlu, se přesvědčili děti a jejich rodiče na školní zahradě MŠ. Ve středu 18. 10. 2017 se konala podzimní akce, jejímž záměrem bylo hravou formou předat dětem nové poznatky o jídle a potravinách a propojit je s netradičními možnostmi jejich využití. Tematicky se akce pojila také s projektem EKO-škola, do kterého se naše mateřská škola zapojila. Úkoly na jednotlivých stanovištích tak přispěly k tomu, aby především děti získaly nové a netradiční zkušenosti s potravinami. Děti za pomoci rodičů statečně zvládly všechny úkoly a získaly tak barevné jablíčko. Celá podzimní akce byla provázená dobrou náladou. Závěrečné opékání špekáčků pak potěšilo naše bříška a spokojeně jsme mohli odcházet domů. Všem zúčastněným moc děkujeme. 

L. Válková

Pojďme si udělat smoothie!!!

Pokud jste právě tuto větu zaslechli doma od svého dítěte nebo pokud ještě do dnešních dnů bádáte nad podobně znějícím výrazem, se kterým dítko přišlo ze školky, a stále nevíte, co po vás vlastně chce, případně netušíte, cože jsme to vlastně v MŠ ,,vařili“, přicházím s rozluštěním oné záhady. Ve školce jdeme s dobou a v rámci vzdělávacího programu zaměřeného na téma Jídlo jsme si s předškoláky připravovali moderní SMOOTHIE. (A ne nějaký obyčejný ovocný nebo zeleninový koktejl, jak by se dalo asi také říct. J)

Program byl asi hodinový a postupně se ho zúčastnily všechny třídy předškoláků – Žabky, Broučci a Myšky. Děti si na úvod připomněly písničky, ve kterých se zpívá o zahrádce, potom třídily plodiny podle doby jejich sklizně. Podzimní plodiny tam byly opravdové, ostatní jen na obrázku. Děti měly za úkol přijít na to – proč? A tak se nám otevřelo povídání o sezónních plodinách. A když už bylo povídání dost, vyzkoušely si děti samy připravit již výše zmíněné smoothie. Jedno bylo ovocné a druhé zeleninové. Krájelo se, mixovalo, ochutnávalo… Zpětnou vazbu jsme dostali hned. Zážitek z chuti šel na dětech hezky přečíst. U některých byl nejspíš hodně výrazný. J To už se jich ale raději zeptejte sami!

S. Pecháčková

 

Divadélko v MŠ

 

 Ve středu 4. října navštívilo naši školku divadélko s pohádkami O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Obě pohádky, ač dětem tak známé, byly velice napínavé a zvláště pro naše nejmenší poučné. Zapojení dětí do divadelního představení bylo veliké zpestření a dokázalo si udržet dětskou pozornost. I proto se dětem pohádky tolik líbily. Děti se z obou pohádek naučily, že není správné věřit cizím lidem a naopak je potřeba poslouchat rodiče, kteří to s námi vždy myslí nejlépe. 

K. Ježová